Kategoria: Artykuły z czasopisma

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Joga dla dzieci w przedszkolu. Certyfikowane szkolenie online dla nauczycieli

Dyrektorzy i nauczyciele w przedszkolach odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości rozwijających się dzieci. To wiek, w którym należy zapewnić dzieciom solidne podstawy umożliwiające dalsze kształcenie się, ale także dbać o ich rozwój fizyczny i emocjonalny. Jednym z narzędzi, które może znacząco wpłynąć na zdrowie i dobre samopoczucie dzieci, jest joga. Warto więc zastanowić się, czy nie wprowadzić zajęć z jogi w przedszkolu, aby lepiej zadbać o rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.

Czytaj więcej

Przedszkolna impreza — jak przygotować udany event?

W ciągu ostatnich kilku tygodni ChatGPT przykrył niczym burzowe chmury błękitne niebo dyskusje o edukacji, jej przyszłości, zmianach i kierunkach, które powinny być inicjowane, lub już właśnie wprowadzane. Z całą pewnością należy stwierdzić, że ChatGPT i jakiekolwiek inne narzędzie nie będzie w stanie zastąpić relacji, zwłaszcza przy organizowaniu wydarzeń w placówce.

Czytaj więcej

Izolacja rówieśnicza jak skutecznie wspierać dziecko nieśmiałe?

„Nieśmiałość wędruje tajemniczymi szlakami, dotykając nawet tych, którzy nigdy przedtem nie byli nieśmiali. Świeżo upieczeni nieśmiali stanowią prawie połowę wszystkich nieśmiałych. Wielu z nich to młodzi ludzie, którzy nie byli nieśmiali jako dzieci, ale ostatnio z jakichś powodów takimi się stali”.

Philip G. Zimbardo

Nieśmiałość to emocja, której doświadcza wiele osób. Nieśmiałość to również cecha osobowości, którą posiada wielu ludzi. Aby przezwyciężyć nieśmiałość, trzeba poznać jej naturę oraz rozpoznać jej przyczyny. Wówczas można wybrać i zastosować odpowiednią metodę działania. Nieśmiałość potrzebuje uważności oraz empatii. Jak wspierać najmłodszych w radzeniu sobie z nią i przeciwdziałać izolacji rówieśniczej?

Czytaj więcej

Oddziały integracyjne w przedszkolach

Oddziały integracyjne pozwalają na wspólne nauczanie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów nieposiadających takich orzeczeń. Rozwiązanie takie z pewnością stanowi dobrą lekcję tolerancji oraz wpływa na zwiększenie wrażliwości i empatii względem osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Co więcej, zaletą takich oddziałów jest ich liczebność – z reguły zdecydowanie mniejsza niż oddziałów ogólnodostępnych. Poniżej wskazano najważniejsze informacje dotyczące tworzenia i funkcjonowania oddziałów integracyjnych w placówkach.

Czytaj więcej

Superwizja w przedszkolu jako metoda radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach

„Odkrycie źródła siły w samym sobie jest w konsekwencji najlepszą przysługą jaką możemy wyświadczyć innym ludziom”.
Rolo May

Superwizja jest pojęciem obecnym w psychologii oraz psychoterapii. Co daje superwizja psychologowi i psychoterapeucie? Po pierwsze spełnia on w ten sposób niezbędny wymóg, przygotowując się do pracy lub pracując w zawodzie, po drugie otrzymuje przestrzeń do rozwoju. W wielu innych dziedzinach, oprócz psychologii i psychoterapii, także funkcjonują superwizje, między innymi w edukacji. Czy pracownicy oświaty mają możliwość superwizowania swojej pracy?

Czytaj więcej

Remont w placówce zadania dyrektora i organu prowadzącego

Przeprowadzenie remontu w przedszkolu zwykle poprzedzone jest dokonaniem przeglądu zarówno budynku placówki, jak i jej okolicy. Przegląd powinien być dokonywany co najmniej raz w roku (a czasami częściej), natomiast remont – wtedy, gdy jest to konieczne. O ile nie ma wątpliwości dotyczących tego, kto odpowiada za dokonywanie przeglądów w przedszkolu, o tyle kwestie tego, kto odpowiada za remont, budzą już różnego rodzaju wątpliwości.

Czytaj więcej

Kontrola trzeźwości procedura postępowania po zmianie przepisów

Dnia 21 lutego 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której do ustawy dodane zostały przepisy regulujące możliwość badania przez pracodawców obecności alkoholu lub środków odurzających w organizmie pracownika.

Czytaj więcej

Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? Skuteczne sposoby na wspieranie samoakceptacji przedszkolaków

Dziecko szczęśliwe to takie, które czuje się kochane, otwarcie komunikuje i uzewnętrznia swoje emocje oraz wie, że zasługuje na to, by być szczęśliwym i akceptowanym takim, jakim jest. Umysł dziecka jest bardzo chłonny i chodzi tu nie tylko o wiedzę, którą nabywa od najmłodszych lat, ale także o wartości, które są mu przekazywane. Mają one ogromny wpływ na to, jak dziecko będzie funkcjonować w życiu codziennym, jak będą wyglądać jego relacje interpersonalne oraz jak będzie postrzegać zarówno otaczający go świat, jak i siebie samego.

Czytaj więcej

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu – jak odpowiadać na szerokie zainteresowania i potrzeby uczniów? Bank pomysłów dla dyrektora i nauczyciela

Każdy dyrektor przedszkola co roku staje przed dylematem: Jakie zajęcia dodatkowe zorganizować w placówce? Co będzie odpowiadać potrzebom dzieci i rodziców? W jaki sposób je zorganizować, aby zajęcia były zapewnione i nie nadszarpnęły budżetu w znaczący sposób? To właśnie w przedszkolu 3-latek zazwyczaj po raz pierwszy ma okazję spróbować swoich sił w różnorodnych aktywnościach. Często to właśnie w tym momencie widać już pierwsze predyspozycje dziecka. Naszym zadaniem jest tego w przedszkolakach nie zatracić, lecz rozwinąć w dobrym kierunku.

Czytaj więcej

Strajk nauczycieli – obecne przepisy i planowane zmiany

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o sporach zbiorowych. Autorzy projektu zwracają uwagę, że ponadtrzydziestoletni okres obowiązywania ustawy wskazuje na potrzebę zmiany jej przepisów. Jakie zmiany są planowane i jakie konsekwencje będą one miały w edukacji?

Czytaj więcej

Komunikacja z młodszymi dziećmi i jej znaczenie dla rozwoju

Dziecko uczy się, próbuje, stawia przed sobą konkretne cele i cierpliwie dąży do ich realizacji. I nie działa tak tylko dlatego, że ktoś mu każe. Towarzyszący mu układ motywacji sprawia, że w momencie osiągnięcia sukcesu w jego mózgu uwalnia się dopamina, a ta z kolei powoduje wytrysk endogennych opioidów, które wywołują uczucie szczęścia. Dzieje się tak, bo mózg lubi wyzwania. Jednym z nich jest nauka porozumiewania się przy pomocy słów.

Czytaj więcej

Pomoc nauczyciela w przedszkolu – zasady zatrudniania

W celu należytego sprawowania opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami przedszkola mają możliwość (lub obowiązek) zatrudnienia pomocy nauczyciela. Kiedy pojawia się konieczność zatrudnienia pracownika na tym stanowisku i na jakich zasadach będzie to następowało?

Czytaj więcej