Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Kontrola zwolnień lekarskich – wymogi proceduralne

Coraz częściej pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie, świadczenia rehabilitacyjne, opiekę nad chorym członkiem rodziny jako dodatkowy urlop wypoczynkowy, a wynagrodzenie chorobowe i zasiłek cho...

6 listopada 2019

Odpowiedzialność dyscyplinarna i odpowiedzialność porządkowa...

Nauczyciel ze względu na specyfikę pracy, wynikającą przede wszystkim z przypisanych do tego zawodu zadań, jest zawodem zaufania publicznego. Konsekwencją takiej z kolei kwalifikacji tej profesji są o...

3 grudnia 2019

Przypadki medyczne w praktyce przedszkolnej

Wejście w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami porządkuje w sposób systemowy organizowanie przez szkoły profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opi...

2 grudnia 2019

Czytaj również

Akcje, kampanie, programy

Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Jest ono realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń. Efektem tego wsparcia jest osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Współczesne przedszkole to miejsce, w którym należy realizować nie tylko zadania dydaktyczne.

2 grudnia 2019

Narzędziownia