Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Zajrzyj do środka najnowszego wydania!

A w nim:

  • Czym skorupka za młodu nasiąknie…,czyli o czynnikach środowiskowych wpływających na rozwój dziecka
  • Doskonalenie nauczycieli w 2019 r.
  • Zmiany w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  • Zmiany w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Zobacz więcej >

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Wydawanie świadectw pracy zwalnianym pracownikom

Początek września to okres wręczania świadectw pracy tym nauczycielom, których stosunek pracy został rozwiązany 31 sierpnia. Konieczność wydania świadectwa pracy jest jednym z kilku obowiązków spoczywających na pracodawcy w związku z odejściem z pracy nauczyciela. Ma on jednak istotne znaczenie, bowiem w świadectwie zamieszczane są informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika w danej placówce. Niewydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. 

27 sierpnia 2019

Biuletyn Informacji Publicznej od A do Z

Dostęp do informacji publicznej jest jednym z podstawowych przywilejów obywateli w demokratycznym państwie prawa. Dzięki niemu można kontrolować organy władzy publicznej, wyciągać wnioski co do zasadności wydatkowania środków publicznych oraz na tej podstawie generować opinie na temat szeroko pojętej władzy. Co zatem musi publikować dyrektor przedszkola?

27 sierpnia 2019

Uchybienie godności zawodu nauczyciela

Chociaż Karta Nauczyciela szczegółowo określa obowiązki nauczyciela oraz wskazuje konsekwencje dyscyplinarne ich niedopełnienia, nigdzie jednak nie definiuje pojęcia uchybienia godności zawodu nauczyciela. A naruszenie godności zawodu nauczyciela może wywołać identyczne skutki jak każdy czyn zagrożony karą dyscyplinarną, w tym skutkować usunięciem nauczyciela z zawodu. Jak zatem prawidłowo interpretować to pojęcie? 

27 sierpnia 2019

Wczesne wspomaganie rozwoju

Termin „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” funkcjonuje w placówkach oświatowych od 14 lat. Pierwsze uregulowania prawne wprowadziło rozporządzenie MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju, stwarzając możliwość organizowania na szeroką skalę zajęć stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego od chwili jego urodzenia aż do momentu pójścia do szkoły. Jak się okazuje, w wielu placówkach realizacja WWR pozostawia nadal wiele do życzenia. Dlaczego?

27 sierpnia 2019

Czytaj również

Przedszkolak z rodziny wielokulturowej

Wystarczy spojrzeć na statystyki, by przekonać się, że w Polsce rośnie liczba cudzoziemców oraz przybywa małżeństw mieszanych etnicznie, rasowo, kulturowo i narodowościowo.

10 maja 2019

Narzędziownia