Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy

Unowocześnij swoje przedszkole! Poznaj Inso – system do zarządzania...

Zarządzasz przedszkolem? Chciałbyś, aby płatności dla rodziców naliczały się automatycznie? Szukasz...

29 stycznia 2020

Powołanie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 grudnia 2019 r. (sygn. akt II SA/Op 372...

13 marca 2020

Dodatkowe źródła finansowania wydatków przedszkola

Źródłem finansowania zadań wychowania przedszkolnego jest dotacja z budżetu państwa, którą gmina otr...

13 marca 2020

Promocja i działania marketingowe przedszkola

Placówki przedszkolne, bez względu na ich charakter oraz podmiot, który nimi zarządza, od dobrych ki...

7 lutego 2020

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Zagrożenie epidemiologiczne w placówce oświatowej

Przedszkole jest miejscem użyteczności publicznej, w którym choroby zakaźne mogą się z dużą łatwością rozpowszechniać. Z uwagi zatem na istniejące zagrożenie każda placówka powinna dysponować procedur...

13 marca 2020

Nietypowe nieobecności nauczyciela w pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do przyczyn, które usprawiedliwiają nieobecność nauczyciela w pracy, należą zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, uniemożliwiające stawie...

13 marca 2020

Arkusz organizacyjny w aktualnej rzeczywistości przedszkolnej...

Marzec to miesiąc, w którym dyrektorzy przedszkoli podejmują działania analityczno-planistyczne związane z organizacją kolejnego roku szkolnego. Takim działaniem jest opracowanie projektu – czy też pr...

13 marca 2020

Czytaj również

Promocja i działania marketingowe przedszkola

Placówki przedszkolne, bez względu na ich charakter oraz podmiot, który nimi zarządza, od dobrych kilkunastu lat są niemal w całości podmiotami działającymi na zasadach rynkowych. Sposób wyliczenia środków, które mogą otrzymać od gminy, jest uwarunkowany środowiskowo i wynika z poziomu średnich nakładów, jakie samorządy przekazują na funkcjonowanie przedszkoli. Same przedszkola również na szereg swoich aktywności muszą pozyskiwać pieniądze, a chcąc poszerzać swoją ofertę, zmuszone są do angażowania dodatkowych środków finansowych.

7 lutego 2020

Narzędziownia