Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Zajrzyj do środka najnowszego wydania!

A w nim:

  • Czym skorupka za młodu nasiąknie…,czyli o czynnikach środowiskowych wpływających na rozwój dziecka
  • Doskonalenie nauczycieli w 2019 r.
  • Zmiany w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  • Zmiany w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Zobacz więcej >

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Wynagrodzenie w oświacie

Sprawy wynagrodzeń ze zrozumiałych względów budzą duże zainteresowanie i nie mniejsze emocje. W dniu 8 lutego 2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej określające poziom wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r.1 Warto również przeanalizować regulacje dotyczące nagród jubileuszowych.

10 kwietnia 2019

Ministerialne plany naprawy polskiej oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej w lutym tego roku przekazało informację o zamierzeniach mających poprawić jakość polskiej edukacji. „Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości” została opublikowana na stronie internetowej ministerstwa, a także rozesłana drogą elektroniczną do wszystkich placówek oświatowych w Polsce. We wstępie tego dokumentu czytamy, że deklaracja skierowana jest do wszystkich tych, którym na sercu leży dobro polskiej szkoły, aby wspólnie z ministerstwem podjęli działania służące podniesieniu jakości polskiej oświaty. W deklaracji znajdziemy opis wielu działań, jakie już zostały podjęte w związku z reformą oświatową, m.in. wspomina się o upowszechnieniu edukacji przedszkolnej, a także tych, które są planowane, jak m.in. proces stopniowego podnoszenia wynagrodzeń nauczycieli.

10 kwietnia 2019

Strajk nauczycieli

Prezes zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że w przypadku gdy nauczyciele biorący udział w referendum strajkowym opowiedzą się za przeprowadzeniem takiej akcji protestacyjnej, wówczas strajk rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia i będzie trwał do odwołania. Referendum strajkowe zostało przeprowadzone we wszystkich szkołach, przedszkolach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

10 kwietnia 2019

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i jego kontrola...

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. O czym w szczególności musi pamiętać dyrektor?

10 kwietnia 2019

Czytaj również

Przedszkolak z rodziny zastępczej

Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych mają pierwszeństwo przyjęcia do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych. Co jeszcze jest istotne, gdy mamy takie dziecko w przedszkolu?

10 kwietnia 2019

Narzędziownia