Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Zajrzyj do środka najnowszego wydania!

A w nim:

  • Czym skorupka za młodu nasiąknie…,czyli o czynnikach środowiskowych wpływających na rozwój dziecka
  • Doskonalenie nauczycieli w 2019 r.
  • Zmiany w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  • Zmiany w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Zobacz więcej >

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Mniej urlopów zdrowotnych, czyli więcej w kasie samorządu

Zaostrzenie zasad przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia spowodowało, że korzystających z tego świadczenia ubyło. Po zmianach w art. 73 Karty Nauczyciela zmniejszyła się liczba nauczycieli korzystających z tego przywileju. Czy to dobry kierunek zmian?

10 maja 2019

Obowiązki dyrektora w związku z organizacją dowozu dzieci

Jednym z zadań własnych gminy jest ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w taki sposób, aby wszystkie dzieci pięcioletnie zamieszkałe na terenie gminy, a także dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne miały możliwość odpowiednio korzystania z wychowania przedszkolnego oraz spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w taki sposób, aby droga z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie przekraczała 3 km.

10 maja 2019

Zmienione zasady opiniowania arkusza organizacyjnego

Już od pewnego czasu procedowane są działania związane z założeniami organizacyjno-planistycznymi na nowy rok szkolny. W bieżącym roku wcale nie jest to zadanie łatwiejsze w porównaniu do roku poprzedniego, a dodatkowo zostały zmienione przepisy dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych. Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

10 maja 2019

Wyższe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zasady dokonywania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określone zostały w art. 53 Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). Zgodnie z tą regulacją dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do rzeczywistej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej 1 stycznia danego roku.

10 maja 2019

Czytaj również

Przedszkolak z rodziny wielokulturowej

Wystarczy spojrzeć na statystyki, by przekonać się, że w Polsce rośnie liczba cudzoziemców oraz przybywa małżeństw mieszanych etnicznie, rasowo, kulturowo i narodowościowo.

10 maja 2019

Narzędziownia