Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy

Skriware pomaga pozyskać fundusze na nowoczesny sprzęt do szkoły...

Co łączy ze sobą zdobywającą popularność interdyscyplinarną metodologię nauczania STEAM, nauczanie h...

26 kwietnia 2021

Budujemy i mówimy… po angielsku!

Takich lekcji jeszcze nie było! Wyślij dzieci w niezapomnianą podróż językową! Niech same zbudują no...

3 grudnia 2020

Asertywność dyrektora – Jak ją wzmacniać w codziennej pracy...

Asertywność – to pewien charakterystyczny sposób funkcjonowania. Ważne są tu słowa kluczowe: pewność...

4 listopada 2021

Jak odkryć społeczny potencjał funkcji dyrektora – praktyczne...

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorzy placówek przyjmowali zewsząd życzenia radości ze sprawow...

4 listopada 2021

Polecamy

Obowiązki dyrektora w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej...

Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektor przedszkola wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie...

4 listopada 2021

Jak poradzić sobie z brakami kadrowymi w przedszkolu?

Z brakami kadrowymi boryka się wiele jednostek oświaty. Przyczyną jest przeważnie brak pieniędzy na zatrudnienie nowych nauczycieli, a także niski poziom wynagrodzeń oferowanych kandydatom na wakujące...

4 listopada 2021

Odpowiedzialność karnoprawna pracowników oświaty

Wszystkie osoby zatrudnione w podmiotach oświatowych, w tym kierownictwo, stykają się na co dzień z problemami prawnymi różnego rodzaju. Mogą one dotyczyć zarówno sfery organizacyjnej placówek, jak i...

4 listopada 2021

6 aspektów prowadzenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego...

Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, mogą zostać objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. W takiej sytuacji na pr...

4 listopada 2021