Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Odwołanie dyrektora przedszkola ze stanowiska

Zgodnie z przepisami prawa dyrektor przedszkola kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz. Odpowiada za działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną placówki, bezpieczeństwo dzieci...

4 października 2019

Dyrektor a bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie dziecka to najważniejsze zadania przedszkola. Ich wykonanie spoczywa głównie na nauczycielach i opiekunach, ale rolą dyrektora jest zapewnienie...

4 października 2019

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Od 1 lipca 2009 r., nauczyciele, którzy nie mieli okazji skorzystać z uprawnień emerytalnych przewidzianych w art. 88 KN (nauczycielska emerytura bez względu na wiek), uzyskali pewnego rodzaju „rekomp...

4 października 2019

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia i związane z nim świadczenie jest szczególnego rodzaju prawem, które ustawodawca przyznał między innymi nauczycielom. Praca nauczyciela i związane z nią warunki mogą być...

4 października 2019

Czytaj również

Przedszkolak z rodziny wielokulturowej

Wystarczy spojrzeć na statystyki, by przekonać się, że w Polsce rośnie liczba cudzoziemców oraz przybywa małżeństw mieszanych etnicznie, rasowo, kulturowo i narodowościowo.

10 maja 2019

Narzędziownia