Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Kontrola zwolnień lekarskich – wymogi proceduralne

Coraz częściej pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie, świadczenia rehabilitacyjne, opiekę nad chorym członkiem rodziny jako dodatkowy urlop wypoczynkowy, a wynagrodzenie chorobowe i zasiłek cho...

6 listopada 2019

Szczególne zasady ustalania prawa do nagrody jubileuszowej...

Nagroda jubileuszowa to szczególnego rodzaju wynagrodzenie, które zostało uregulowane w Karcie Nauczyciela. W praktyce uzależnione jest od dwóch przesłanek ustawowych, tj. ustalenia podstawy prawnej z...

7 stycznia 2020

Obowiązki dyrektora na początku roku

Początek nowego roku kalendarzowego wiąże się z pewnymi dodatkowymi obowiązkami, o których powinien pamiętać dyrektor przedszkola. Świadomość ich istnienia oraz wcześniejsze przygotowanie się do ich r...

7 stycznia 2020

Urlop wypoczynkowy dyrektora przedszkola

Dyrektorzy przedszkoli, podobnie jak inni zatrudnieni w nim nauczyciele, mają możliwość korzystania z urlopów wypoczynkowych. Odbywa się to na nieco innych zasadach niż w przypadku dyrektorów szkół. D...

7 stycznia 2020

Czytaj również

Akcje, kampanie, programy

Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Jest ono realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń. Efektem tego wsparcia jest osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Współczesne przedszkole to miejsce, w którym należy realizować nie tylko zadania dydaktyczne.

2 grudnia 2019

Narzędziownia