Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Zajrzyj do środka najnowszego wydania!

A w nim:

  • Podsumowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 w zakresie wychowania patriotycznego
  • Urlopy nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  • Co przedszkole powinno zapewnić dziecku z niepełnosprawnością?

Zobacz więcej >

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Zasady gospodarowania środkami ZFŚS

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej – a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Przyznawanie ulgowych płatności i świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. To jedyne kryterium, według którego przyznawane są omawiane świadczenia.

10 stycznia 2019

Co przedszkole powinno zapewnić dziecku z niepełnosprawnością...

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, w tym także to z niepełnosprawnością, ma prawo do edukacji w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole, innej formie wychowania przedszkolnego (punkcie przedszkolnym lub zespole przedszkolnym), a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi – także w ośrodku rewalidacyjno- -wychowawczym. Natomiast dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim mogą być objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi indywidualnymi lub zespołowymi.

10 stycznia 2019

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji na terenie przedszkola...

Różnego rodzaju organizacje nie mogą dowolnie funkcjonować w publicznym przedszkolu. Przepisy oświatowe stawiają określone wymogi przede wszystkim co do ich statutowych celów, związane ze wspieraniem działalności placówki, oraz trybu dopuszczenia do działalności w danym przedszkolu.

10 stycznia 2019

Planowanie decyzji kadrowych w nowym roku

Na początku nowego roku kalendarzowego dyrektorzy wszystkich przedszkoli (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) powinni rozpocząć przygotowania do planowania decyzji, jakie będą musiały być podejmowane już niebawem. Jest to szczególnie ważne właśnie teraz, kiedy wraz z bieżącym rokiem szkolnym kończy się również funkcjonowanie niektórych placówek edukacyjnych. Nowy rok szkolny zastanie nas w zupełnej nowej formule oświatowej zakładającej zmienioną substancję placówek oświatowych.

10 stycznia 2019

Czytaj również

Przedszkolak z rodziny patchworkowej

Terminem patchwork określa się „posklejaną” rodzinę, w której swego rodzaju „kawałki” stanowią obecni i byli partnerzy, wspólne dzieci, a także te pochodzące z poprzednich związków, teściowie, eksteściowie oraz pozostali krewni, wchodzący w skład starej i nowej struktury rodziny. Według biura informacji ONZ w Polsce jest ponad milion takich rodzin. To oznacza, że tylu dorosłych wciela się w role macoch i ojczymów, a ich dzieci – w role pasierbów i pasierbic.

10 stycznia 2019

Narzędziownia