Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Zajrzyj do środka najnowszego wydania!

A w nim:

  • Obowiązki dyrektora związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych
  • Przedszkolak zagrożony niedostosowaniem społecznym
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
  • Ocena pracy nauczyciela – zadania i obowiązki dyrektora Zamknięcie roku finansowego oraz planowanie kolejnego roku budżetowego w przedszkolu

Zobacz więcej >

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Wzrost płac nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o kolejne 5%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione m.in. skutki pięcioprocentowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

11 grudnia 2018

Przepisy przejściowe, czyli sytuacje nietypowe w procedurze...

Bieżący rok szkolny zastał nas w zmienionej rzeczywistości oświatowej, dotykającej bardzo osobiście każdego z nauczycieli. Taki stan rzeczy spowodowany jest istotnymi nowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi dwóch powiązanych ze sobą i bardzo spersonalizowanych procedur. Chodzi oczywiście o procedurę nowej formuły oceny pracy oraz o nowe zasady awansu zawodowego.

11 grudnia 2018

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu

Z wielu pojęć powiązanych z kategorią zmiany najczęściej używane jest słowo „innowacja”, czyli robienie czegoś inaczej. Z językowego punktu widzenia „innowacyjność” to działanie zmieniające sposób myślenia, czyli kategorii oglądu świata – jest zatem łamaniem sztywnych schematów myślenia poprzez wychodzenie poza bezpieczne i przewidywalne ramy. Dzięki temu uczymy się kreatywności i poszukiwania niestandardowych rozwiązań, które we współczesnym świecie są tak pożądane.

11 grudnia 2018

Nowa rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego...

Droga rozwoju zawodowego każdego nauczyciela jest bardzo spersonalizowana, także pod względem formalnym. Należy przy tym pamiętać, że dopiero nauczyciel mianowany znajduje się na etapie rozwoju profesjonalnego, określanego mianem dojrzałości zawodowej, czyli osiąga poziom pełnej samodzielności zawodowej jako nauczyciel. Dlatego na wcześniejszych etapach kariery zawodowej każdy awansujący nauczyciel powinien mieć takiego osobistego przewodnika zawodowego, który będzie go wspierał w radzeniu sobie z meandrami awansowymi. Rolę takiego przewodnika ma do spełnienia specjalnie przydzielony każdemu nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu przez dyrektora przedszkola osobisty opiekun stażu.

10 grudnia 2018

Czytaj również

Przedszkolak zahamowany emocjonalnie

Wiek przedszkolny jest okresem bogacenia się i różnicowania życia uczuciowego, co na zewnątrz wyraża się na ogół w żywym, spontanicznym i łatwym do zauważenia zachowaniu. Dzieci nie potrafią maskować i tłumić swoich przeżyć emocjonalnych. Ich uczucia odbijają się natychmiast w zachowaniu, w ruchach i w gestach, w mimice, śmiechu i płaczu, a również – z wiekiem coraz częściej – w ekspresji werbalnej.

11 grudnia 2018

Narzędziownia