Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Kontrola zwolnień lekarskich – wymogi proceduralne

Coraz częściej pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie, świadczenia rehabilitacyjne, opiekę nad chorym członkiem rodziny jako dodatkowy urlop wypoczynkowy, a wynagrodzenie chorobowe i zasiłek cho...

6 listopada 2019

Wypadki z udziałem dzieci

Przepisy prawa nakładają na dyrektora przedszkola szereg obowiązków, które mają zapewnić przebywającym w placówce dzieciom bezpieczne warunki nauki. Ich nieprzestrzeganie będzie skutkowało nie tylko e...

6 listopada 2019

Zamknięcie budżetu oraz planowanie kolejnego roku finansowego...

Do corocznych obowiązków szkół i przedszkoli publicznych należy sporządzenie planu finansowego, często określanego jako budżet jednostki oświatowej. W dokumencie tym ujmowany jest ogół dochodów i wyda...

6 listopada 2019

Odwołanie dyrektora przedszkola ze stanowiska

Zgodnie z przepisami prawa dyrektor przedszkola kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz. Odpowiada za działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną placówki, bezpieczeństwo dzieci...

4 października 2019

Czytaj również

Motywacyjna rola dyrektora przedszkola

Motywacja w znacznym stopniu decyduje o tym, w jakim świecie żyjemy. Jeśli wierzysz, że przytrafi Ci się coś złego, to na pewno Ci się to przytrafi. Jeśli żyjesz w przekonaniu, że dookoła Ciebie żyją jedynie nieprzyjaźni Ci ludzie, to trudno Ci będzie znaleźć przyjaciół. Jeśli natomiast charakteryzujesz się pozytywną postawą wobec świata, innych i wobec samego siebie, bez wątpienia przez większość odbierany będziesz jako prawdziwy szczęściarz. Co więcej, sam będziesz tak o sobie myślał. Najważniejsze w codziennej praktyce zarządzania jest stwarzanie odpowiednich sytuacji oraz ciągłe uzmysławianie sobie i innym, jak ważna jest motywacja pozytywna – jak wiele dla skutecznego działania zależy od tego, co i jak myślimy o sobie samych i o swoich możliwościach, o ludziach, którzy nas otaczają oraz o celach, jakie zamierzamy osiągnąć w życiu.

6 listopada 2019

Narzędziownia