Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Zajrzyj do środka najnowszego wydania!

A w nim:

  • Czym skorupka za młodu nasiąknie…,czyli o czynnikach środowiskowych wpływających na rozwój dziecka
  • Doskonalenie nauczycieli w 2019 r.
  • Zmiany w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  • Zmiany w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Zobacz więcej >

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Nadanie stopnia awansu zawodowego jako wydanie decyzji administracyjnej...

Decyzja w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela jest wydawana w formie decyzji administracyjnej. Oznacza to, że należy przestrzegać szeregu przepisów, które gwarantują, że zostanie ona wydana poprawnie. W przeciwnym wypadku ważność takiej decyzji może zostać zakwestionowana, co skutkuje istotnymi problemami z punktu widzenia przedszkola, nauczyciela i dyrektora. Jakie mogą być konsekwencje błędnie wydanej przez dyrektora przedszkola decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela?

16 lipca 2019

Prawa autorskie w przedszkolu

Każdy dyrektor jednostki oświatowej zetknął się z problemem ochrony praw autorskich. Wykorzystywanie przez nauczycieli cudzych utworów podczas zajęć z dziećmi, imprez okolicznościowych, uroczystości przedszkolnych czy zabaw powinno odbywać się z dużą rozwagą. W przeciwnym razie może to narazić placówkę na roszczenia twórców i skończyć się postępowaniem sądowym oraz wypłatą odszkodowania.

16 lipca 2019

Zmiany w karcie nauczyciela

Pokłosie postulatów nauczycielskich stanowi ostatni projekt nowelizacji Karty Nauczyciela1 i niektórych innych ustaw, którego proces legislacyjny jest już znacznie zaawansowany. Projekt ten stanowi jednocześnie spełnienie wcześniejszych obietnic składanych przez MEN pedagogom. Celem projektowanych zmian jest w szczególności kontynuacja procesu doskonalenia rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Z tego też względu proponuje się wprowadzenie rozwiązań mających na celu stworzenie bardziej motywacyjnego systemu wynagradzania nauczycieli.

16 lipca 2019

ZMIANA WYMAGAŃ stawianych kadrze kierowniczej przedszkoli...

Zmiany w ocenie pracy nauczycieli przełożyły się bezpośrednio m.in. na zmiany w awansie zawodowym oraz w kryteriach stawianych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom. Jakie przepisy zostały zmienione i w jaki sposób realizować ich założenia?

16 lipca 2019

Czytaj również
Narzędziownia