Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy

Budujemy i mówimy… po angielsku!

Takich lekcji jeszcze nie było! Wyślij dzieci w niezapomnianą podróż językową! Niech same zbudują no...

3 grudnia 2020

Czy posiadanie przez przedszkole konta EPUAP jest obowiązkowe?...

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej, w skrócie właśnie ePUAP, to system teleinfor...

18 stycznia 2021

Rozwój dziecka

Celowa, systematyczna i konsekwentna praca mająca na celu wspieranie rozwoju każdego dziecka jest je...

18 stycznia 2021

Ocena funkcjonowania systemu HACCP

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 41 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywn...

18 stycznia 2021

Polecamy

Czy posiadanie przez przedszkole konta EPUAP jest obowiązkowe?...

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej, w skrócie właśnie ePUAP, to system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w w int...

18 stycznia 2021

Ocena funkcjonowania systemu HACCP

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 41 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021) system HACCP to system analizy zagrożeń i krytycz...

18 stycznia 2021

Czy nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym?

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela1 nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z nimi korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach...

18 stycznia 2021

Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych

Przeprowadzona w jednostce inwentaryzacja czasem ujawnia niedobory lub nadwyżki w stanie majątku posiadanego przez przedszkole. Czy zawsze należy obciążyć tymi różnicami pracownika i jak fakt wystąpie...

18 stycznia 2021