Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Zajrzyj do środka najnowszego wydania!

A w nim:

  • Podsumowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 w zakresie wychowania patriotycznego
  • Urlopy nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  • Co przedszkole powinno zapewnić dziecku z niepełnosprawnością?

Zobacz więcej >

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Czy MEN dąży do zmiany wynagrodzenia nauczycieli?

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się znacznych podwyżek dla nauczycieli. Pod koniec ubiegłego i na początku tego roku trwały protesty nauczycieli polegające m.in. na masowym korzystaniu ze zwolnień lekarskich przez pedagogów. Protest był popierany przez ZNP, który nie tylko ze zrozumieniem tłumaczył powody protestu, ale także domagał się podwyżki na poziomie 1000 zł dla każdego nauczyciela.

12 lutego 2019

Odwołanie dyrektora publicznego przedszkola w przypadkach...

Sądy administracyjne konsekwentnie podkreślają, że pozbawienie dyrektora stanowiska bez zachowania okresu wypowiedzenia jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, gdy bez zmiany kierownictwa placówki dochodzi do zagrożenia jej istnienia lub interesu publicznego. Do takich sytuacji nie są zaliczane m.in. zaniedbania dotyczące dysponowania środkami finansowymi i mieniem publicznego przedszkola.

12 lutego 2019

Wielospecjalistyczna ocena Poziomu funkcjonowania dziecka...

Dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego mają prawo do pobierania nauki, wychowania i opieki w placówce publicznej, którą wybiorą rodzice. Uregulowania ustawy Prawo oświatowe, w szczególności art. 1 ustawy, zapewniają każdemu dziecku niepełnosprawnemu z orzeczeniem do kształcenia specjalnego możliwość uczęszczania do przedszkola ogólnodostępnego lub integracyjnego, a dyrektor tego przedszkola ma obowiązek zapewnienia warunków realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu. Ministerstwo na swojej stronie internetowej tłumaczy, że „jeżeli rodzic ma zastrzeżenia bądź wątpliwości co do rozwiązań dyrektora, powinien zwrócić się o pomoc lub wsparcie do kuratora oświaty. Aby oddziaływania edukacyjne były skuteczne i uwzględniały możliwość realizacji zajęć indywidualnie z uczniem z niepełnosprawnością, zapewniliśmy odpowiednie finansowanie, zmuszając w zapisach prawa samorządy do wydatkowania subwencji na specjalne potrzeby, wyłącznie na organizację pracy z tymi uczniami”.

12 lutego 2019

Zmiany w przedszkolach od 2019 roku

Początek roku 2019 mamy już za sobą i okres ferii jest w pełni. Dla kadry kierowniczej – również przedszkoli – jest to czas na analizę i przemyślenie ostatnich zmian prawnych – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich – regulujących funkcjonowanie przedszkoli. Taką właśnie zmianą, której wiele regulacji weszło w życie 1 stycznia 2019 r., jest ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1.

12 lutego 2019

Czytaj również

Przedszkolak – ryzyko dysleksji

Nauczycielom przedszkoli i rodzicom dysleksja rozwojowa kojarzy się głównie z nauką, a więc z dziećmi w wieku szkolnym. Niesłusznie, gdyż pierwsze symptomy zapowiadające ewentualne trudności dziecka w czytaniu i pisaniu zaobserwować możemy już w wieku 3–7 lat. Chodzi o objawy dysharmonii rozwoju psychoruchowego, czyli opóźnienia rozwoju niektórych funkcji poznawczych i ruchowych leżących właśnie u podstaw uczenia się czynności czytania i pisania. Istnieje też szereg objawów w zachowaniu przedszkolaka, których przeoczenie może przyczynić się do rozwoju dysleksji w późniejszym okresie jego życia.

12 lutego 2019

Narzędziownia