Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy

Prawo rodzinne a udostępnianie danych o dziecku

Poważny konflikt między rodzicami wpływa nie tylko na funkcjonowanie rodziny, ale może mieć bezpośre...

26 października 2020

Zadania dyrektora przedszkola związane z nową sytuacją prawną...

Pierwsze dni roku szkolnego, zwłaszcza takiego, jaki niedawno rozpoczęliśmy, stanowią doskonałą okaz...

26 października 2020

Motywacyjna rola dyrektora a Dzień Nauczyciela

Rutynowa laurka, kwiatek i bon na kwotę zgodną z wartością „nagrody dyrektora” – to standard wpisany...

7 października 2020

Oddziały i punkty przedszkolne w szkołach podstawowych filialnych...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 16 czerwca 2020 r. sygn. akt II SA/Ol 364...

7 października 2020

Polecamy

Kary porządkowe w przedszkolu – uprawnienia pracodawcy i prawa...

Publiczna placówka oświatowa jest specyficznym zakładem pracy, w którym zatrudnione są dwie kategorie pracowników: nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Zarówno nauczyciele, jak i pozos...

7 października 2020

Cywilna odpowiedzialność przedszkola

Odpowiedzialność cywilna przedszkola obejmuje obowiązek zadośćuczynienia w przypadku, gdy dana osoba poniosła szkodę np. w wyniku wypadku, który miał miejsce na terenie placówki oświatowej. Co istotne...

7 października 2020

Zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę w trakcie...

Podstawą nawiązania stosunku pracy z nauczycielem jest umowa o pracę lub mianowanie. Umowy o pracę mogą zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony. Ze specyfiki prawnej umów na czas nieokreślon...

7 października 2020

Sprostowanie świadectwa pracy

Minął już czas, w którym dyrektorzy placówek oświatowych oraz osoby z obsługi kadrowej skupiali się na sporządzaniu oraz wydawaniu świadectw pracy. Nie można jednak z całą stanowczością powiedzieć, że...

7 października 2020