Wymogi formalne w procedurze skreślenia dziecka z listy podopiecznych przedszkola

Dyrektor kontra prawo

W skrajnych przypadkach zachowanie wychowanka przedszkola bądź też brak współpracy z jego rodzicami może doprowadzić do sytuacji, gdy konieczne będzie rozważenie skreślenia dziecka z listy podopiecznych. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli zdecydujemy się na taki krok, konieczne będzie zachowanie wszystkich wymogów formalnych przewidzianych przepisami prawa. W innym przypadku rodzice dziecka mogą skutecznie odwołać się od decyzji o skreśleniu go z listy.

Sytuacje uzasadniające skreślenie muszą być określone w statucie

Skreślenie dziecka z listy podopiecznych stanowi ostateczne rozwiązanie w trudnych sytuacjach związanych ze współpracą pomiędzy przedszkolem a rodzicami dziecka. Jest to forma sankcji za naruszanie postanowień statutu, rażące nieprzestrzeganie przepisów prawa oświatowego czy łamanie w sposób istotny zasad współżycia społecznego obowiązujących w przedszkolu. Uznaje się bowiem, że dziecko, a także jego rodzice, korzystając z usług przedszkola, powinni jednocześnie podporządkować się obowiązującym w nim regulacjom wewnętrznym. Jednocześnie samo skreślenie, jako ostateczność, powinno być w miarę możliwości poprzedzone próbą ugodowego rozwiązania problemu, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych w prawie oświatowym narzędzi, w tym w zakresie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Celem skreślenia dziecka z listy uczniów jest już nie tyle próba wpłynięcia na zachowanie dziecka czy raczej jego rodziców, co chęć definitywnego rozwiązania łączącego ich z przedszkolem stosunku administracyjnoprawnego. Rozwiązanie to ma zagwarantować, że przedszkole w sposób prawidłowy będzie mogło realizować nałożone na nie obowiązki w zakresie edukacji, wychowania i opieki.
Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 13 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm., dalej u.p.o.) w statucie przedszkola powinny zostać określone przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy podopiecznych. Jest to bardzo istotne, ponieważ wyłącznie w tym zakresie będzie możliwe podjęcie ewentualnej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy