Dział: Dyrektor kontra prawo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Odpowiedzialność dyrektora za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej

Przedszkole funkcjonuje jako specyficzny zakład pracy, w którym sporządza się znaczną ilość różnorodnej dokumentacji. Najważniejsza jest oczywiście szeroko pojęta dokumentacja dotycząca podopiecznych. Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania ponosi dyrektor przedszkola i musi to czynić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Czytaj więcej

Rozwiązania dotyczące oświaty wprowadzone w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Trwająca na terytorium Ukrainy wojna oraz związane z nią pojawienie się w Polsce dużej liczby uchodźców to z pewnością spore wyzwanie organizacyjne nie tylko dla rządu, lecz także dla całego społeczeństwa. Dotyczy to także jednostek oświaty, które w krótkim czasie muszą zapewnić edukację i opiekę dzieciom z doświadczeniem uchodźczym. W celu usprawnienia udzielania pomocy wprowadzono kilka nowych rozwiązań legislacyjnych istotnych z punktu widzenia przedszkoli.

Czytaj więcej

Wymogi formalne w procedurze skreślenia dziecka z listy podopiecznych przedszkola

W skrajnych przypadkach zachowanie wychowanka przedszkola bądź też brak współpracy z jego rodzicami może doprowadzić do sytuacji, gdy konieczne będzie rozważenie skreślenia dziecka z listy podopiecznych. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli zdecydujemy się na taki krok, konieczne będzie zachowanie wszystkich wymogów formalnych przewidzianych przepisami prawa. W innym przypadku rodzice dziecka mogą skutecznie odwołać się od decyzji o skreśleniu go z listy.

Czytaj więcej

Obowiązek ochrony sygnalistów zgłaszających naruszenia prawa w placówkach oświatowych

18 października 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano datowany na 14 października 2021 r. projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Ten właśnie akt stanowić ma implementację wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 na grunt krajowego ustawodawstwa. Z racji tego, że projekt nie zyskał waloru ustawy, pojawia się pytanie o to, w jaki sposób należy wdrażać w placówkach procedury wymagane przez dyrektywę

Czytaj więcej

Arkusz organizacyjny przedszkola w kontekście zmienionego nadzoru pedagogicznego

Historia zatoczyła koło i nadszedł marzec, a to oznacza, że dyrektorzy szkół i przedszkoli podejmują działania analityczno-planistyczne związane z organizacją następnego roku szkolnego. W ramach tych działań jednym z głównych zadań do wykonania jest zebranie stosownych informacji niezbędnych do opracowania projektu arkusza organizacji placówki.

Czytaj więcej

Prawne aspekty dni wolnych na opiekę nad dziećmi

Łączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym jest szczególnie trudne wtedy, gdy w naszej rodzinie są dzieci. Nieprzewidziane sytuacje, nagłe choroby czy też prozaiczne kwestie związane z przerwami w funkcjonowaniu szkół czy przedszkoli powodują, że nie zawsze pracownik może stawić się pracy. W takich sytuacjach staje się przydatne tzw. zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem.

Czytaj więcej

Audyt dostępności architektonicznej

Niemal w każdej placówce oświatowej uczą się dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Aby zapewnić im właściwe warunki do przebywania w budynku i do nauki, należy spełnić szereg warunków, które następnie, w wyniku audytu, doprowadzą nas do uzyskania certyfikatu dostępności. W jaki sposób zarządzać placówką, odpowiadając na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Czytaj więcej

Sytuacja prawna dziecka w przypadku rozwodu rodziców – omówienie kwestii związanych z podziałem opieki nad dzieckiem

Trudna sytuacja rodzinna może w ostateczności doprowadzić do rozwodu, stanowiącego z pewnością ciężkie przeżycie przede wszystkim dla dzieci. W zależności od przypadku – różnie mogą zostać rozstrzygnięte kwestie związane ze sprawowaniem nad nimi opieki. Rozstrzygnięcia sądu bezpośrednio przekładają się też na funkcjonowanie dzieci w społeczeństwie, w tym także w środowisku przedszkolnym.

Czytaj więcej

Przebieg kontroli kuratora w przedszkolu – jakie prawa i obowiązki ma dyrektor placówki?

Prawo oświatowe wymienia dwa organy nadzoru nad placówkami: organy nadzoru pedagogicznego nad szkołami, przedszkolami i placówkami, czyli organ nadzoru pedagogicznego, którego rolę odgrywa kurator, oraz organy nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, którymi są z kolei organy prowadzące.

Czytaj więcej

Procedura zwalniania pracowników niepedagogicznych

Zmiana w organizacji placówki, bądź też nieplanowana sytuacja mogą doprowadzić do konieczności zwolnienia pracownika niepedagogicznego. Pracownicy ci posiadają status pracowników samorządowych, co oznacza, że w ich przypadku – z pewnymi wyjątkami – stosuje się ogólne przepisy prawa pracy. Na jakich zasadach należy dokonywać zwolnień pracowników niepedagogicznych?

Czytaj więcej

Jak właściwie dokonać przeglądu technicznego i sanitarnego budynku przedszkola?

Artykuł 62 prawa budowlanego określa wymaganie poddawania obiektów budowlanych kontroli przez właściciela lub zarządcę. W przypadku nieruchomości przedszkoli samorządowych obowiązek ten spoczywa zatem na placówce wyłącznie, jeśli budynek został jej oddany w trwały zarząd. Należy pamiętać o przeprowadzeniu kontroli raz w roku. Poniżej przedstawiamy praktyczną listę elementów i pomieszczeń budynku, które objęte są kontrolą.

Czytaj więcej