Odpowiedzialność dyrektora za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej

Dyrektor kontra prawo Otwarty dostęp

Przedszkole funkcjonuje jako specyficzny zakład pracy, w którym sporządza się znaczną ilość różnorodnej dokumentacji. Najważniejsza jest oczywiście szeroko pojęta dokumentacja dotycząca podopiecznych. Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania ponosi dyrektor przedszkola i musi to czynić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zasady sporządzania i przechowywania dokumentacji uczniowskiej określone są w kilku aktach prawnych. Co mówią na ten temat przepisy? Czym się kierować w postępowaniu z dokumentacją w kwestiach nieregulowanych przez prawo?

W przedszkolu tworzy się dokumentację dotyczącą niemal każdego aspektu jego działania. Najważniejszym aktem prawnym określającym rodzaje dokumentacji przedszkolnej jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Tytuł tego aktu prawnego wskazuje, że dotyczy on bezpośrednio dokumentowania przebiegu nauczania. Określono w nim szczegółową treść i sposób wypełniania m.in. ksiąg ewidencji, ksiąg uczniów, dzienników lekcyjnych, dzienników pozostałych zajęć i arkuszy. 

Jak zapisano w § 1 ww. rozporządzenia, wskazuje ono sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, a także przez publiczne placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji. Wspomniany akt prawny wymienia wprawdzie tylko niewielką część dokumentacji przedszkolnej, ma ona jednak priorytetowe znaczenie. W związku z...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy