Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

7 lutego 2018

NR 89 (Luty 2018)

Zmienione zasady przetwarzania danych osobowych
w placówkach oświatowych

0 202

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać unijne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, które jedynie zostaną uzupełnione przez krajowe przepisy. Dla przedszkoli oznacza to obowiązek wdrożenia nowych rozwiązań, w znacznej mierze odmiennych od dotychczasowych.

 

Konieczność przygotowania się do stosowania nowych przepisów 

Dotychczasowa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm., oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze zostaną zastąpione:

  • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO,
  • ustawą o ochronie danych osobowych (projekt: //legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12 302 950/katalog/ 12 457 652#12 457 652). Ponieważ od 25 maja 2018 r. konieczne będzie wykonywanie wielu nowych zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jeszcze przed tym terminem w przedszkolach powinna nastąpić analiza przepisów oraz dokonanie wewnętrznych przeglądów, jakie dane osobowe są przetwarzane w danej placówce, w jaki sposób są gromadzone, jakie są podstawy prawne ich wykorzystywania i wykonywania na nich innych operacji, czy są komuś udostępniane oraz w jaki sposób są zabezpieczane. RODO kładzie szczególny nacisk na ochronę danych osobowych dzieci.

Jeszcze przed 25 maja 2018 r. w przedszkolach powinna nastąpić analiza przepisów oraz dokonanie wewnętrznych przeglądów, jakie dane osobowe są przetwarzane w danej placówce i w jaki sposób są gromadzone.

Najważniejsze zadania administratora danych osobowych (ADO)

Przedszkola będą musiały przestrzegać podstawowych zasad dotyczących operacji na danych osobowych, które muszą być zgodne z prawem i rzetelne. Osoby fizyczne (w szczególności uczniowie i ich rodzice, pracownicy) powinny wiedzieć, że dotyczące ich dane osobowe są zbierane, wykorzystywane, przeglądane lub w inny sposób przetwarzane. Wiążą się z tym liczne zadania ADO, w tym przede wszystkim:

1. Obowiązek wdrożenia (oraz w razie potrzeby dokonywania przeglądów i uaktualnień) odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych było zgodne z przepisami – np. przez wprowadzenie polityk ochrony danych, stosowanie mechanizmu certyfikacji, który będzie prowadzony przez nowy organ – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO, który ma zastąpić dotychczasowego GIODO) lub kodeksu postępowania zatwierdzonego przez PUODO itp. Nowe przepisy w tym zakresie nie zobowiązują do opracowania konkretnej dokumentacji ani nie dają wytycznych co do ich treści.

2. Stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych – np. minimalizacja przetwarzania danych osobowych (dane muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane), w razie potrzeby pseudonimizacja danych, nadanie przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, które powinny zostać rozważone i dobrane jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych, udzielenie dostępu do danych osobowych i ich przetwarzanie wyłącznie przez osoby upoważnione przez ADO i wykonujące operacje na jego polecenie, ustalenie terminów usuwania lub okresowego przeglądu danych osobowych (aby zapobiec przechowywaniu danych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne). PUODO ma opracować i opublikować w BIP rekomendacje określające środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy