Autor: Michał Twardosz

Fundraiser, publicysta, magister nauk politycznych i administracji, aktywny wolontariusz, członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Przedszkolna impreza — jak przygotować udany event?

W ciągu ostatnich kilku tygodni ChatGPT przykrył niczym burzowe chmury błękitne niebo dyskusje o edukacji, jej przyszłości, zmianach i kierunkach, które powinny być inicjowane, lub już właśnie wprowadzane. Z całą pewnością należy stwierdzić, że ChatGPT i jakiekolwiek inne narzędzie nie będzie w stanie zastąpić relacji, zwłaszcza przy organizowaniu wydarzeń w placówce.

Czytaj więcej

Sponsoring bez tajemnic - Poradnik dla dyrektora

Sponsor, mecenas, darczyńca, partner, grantodawca – w gąszczu określeń, które dość powszechnie uważane są za synonimy, nietrudno się pogubić. Być może najłatwiej byłoby stosować jedno, uniwersalne i – co najważniejsze – bezpieczne określenie. Darczyńca a sponsor to pojęcia wręcz biegunowo odległe, dlatego dla pełnego zrozumienia omawianego zagadnienia – sponsoringu bez tajemnic – konieczne jest wyjaśnienie kilku kwestii, a następnie ich uporządkowanie w logicznie spójną całość.

Czytaj więcej

Jak rozliczyć grant lub dotację? Poradnik dla dyrektora przedszkola

Na wstępie pragnę poczynić dwa spostrzeżenia o fundamentalnym znaczeniu. Po pierwsze – artykuł adresowany jest przede wszystkim do dyrektorów i liderów edukacji. Rozliczenia grantów lub dotacji nie tylko nie są zarezerwowane dla księgowych, ale wręcz w zdecydowanej większości stanowią obszar znajdujący się poza ich kompetencjami. To liderzy odpowiadają za projekty, ich pozyskanie, przeprowadzenie i w końcu rozliczenie – stąd też to właśnie ich chciałbym w tak skromnej formie wesprzeć merytorycznie.

Czytaj więcej

Jak przygotować wniosek o grant lub dotację. Poradnik

Według danych opublikowanych przez Fundację dla Polski w raporcie pn. „Badanie standardów zarządzania finansami w NGO” ponad 90% przychodów organizacji pozarządowych w Polsce pochodzi z grantów. Nie inaczej jest w oświacie rozumianej przez pryzmat szkolnego fundraisingu.

Czytaj więcej

Darowizny dla przedszkoli

Darowizny dla przedszkoli to zagadnienie, które można rozważać z co najmniej dwóch różnych perspektyw. Pierwsza dotyczy kwestii podatkowych i wynikających z nich obowiązków prawno-formalnych. Druga natomiast jest na wskroś fundraisingowa, dotyczy bowiem sposobów pozyskiwania samych darowizn i budowania relacji z darczyńcami. Choć każda z perspektyw zasługuje na osobne i możliwie najpełniejsze omówienie, w artykule tym ujęte zostały łącznie. Wynika to przede wszystkim z potrzeby ukazania darowizny jako wzajemnie powiązanego procesu. Przekonanie darczyńcy − w przypadku przedszkola: najczęściej rodzica − do przekazania darowizny stanowi zaledwie jego początek, a staranne dopilnowanie spraw formalnych to jeden z kilku etapów.

Czytaj więcej

Granty dla przedszkoli – przegląd konkursów

Słowo grant na stałe zagościło w słowniku organizacji pozarządowych, świata akademickiego i – na szczęście – coraz częściej można je usłyszeć w kontekście przedszkoli i szkół. Niemal z miesiąca na miesiąc rośnie również grono osób specjalizujących się w ich pozyskiwaniu lub rozliczaniu. Dla jednych to przestrzeń do obywatelskiego i – co oczywiste – charytatywnego zaangażowania na rzecz wspólnego dobra, dla innych – pomysł na własną firmę i ciekawy sposób na życie.

Czytaj więcej

Siła wspólnoty Fundraising prowadzony przez uczniów i rodziców

Wraz z dźwiękiem pierwszego wrześniowego dzwonka i jeszcze gorącymi promieniami słońca na przedszkolnych korytarzach pojawia się strach, w ostatnich miesiącach przybierający na sile i znacznie większy niż ten, którego doświadczaliśmy w ubiegłych latach. Wraz ze wzrostem inflacji pogarsza się subiektywnie odczuwany poziom jakości życia. Doświadczać tego będą wszyscy – dyrektorzy placówek, nauczyciele i rodzice. Remedium wydaje się jednak aż nadto proste – jest nim wspólnota.

Czytaj więcej

Zbiórka publiczna – podstawa prawa i tajniki sukcesu

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych precyzyjnie wskazuje wszystkie obowiązki organizatora takiej zbiórki. Wbrew obiegowej opinii to nie zawiłość kwestii prawnych, do których niestety już przywykliśmy, ani sposób jej rozliczenia, który w tym przypadku – jak rzadko kiedy – jest niezwykle prosty i przejrzysty, sprawiają, że wciąż wiele przedszkoli, rad rodziców i organizacji wspierających obawia się sięgnąć po ten instrument finansowania swoich potrzeb.

Czytaj więcej

Zawód Fundraiser

Zakładane przez rodziców lub dyrektorów stowarzyszenia przyjaciół szkół albo przedszkoli poszukują sponsorów, darczyńców, dobrodziei, a w tym lepszego sojusznika niż fundraiser nie znajdą. Warto więc przyjrzeć się temu zawodowi – nie jednak jako alternatywie na rozwój kariery, lecz jako potencjałowi, który można wykorzystać w placówce.

Czytaj więcej

ABC crowdfundingu. Jak zaadaptować go do realiów przedszkolnych?

Sporo miejsca w czasopiśmie poświęcono fundraisingowi – jego idei, sposobom i metodom jego przeprowadzania, przygotowywaniu planu kampanii oraz błędom popełnianym przed zbiórkami i podczas nich. Pora przyjrzeć się crowdfundingowi, który również zyskuje ogromny potencjał w warunkach przedszkolnych.

Czytaj więcej