Inspiracje noworoczne. Jak budować klimat przedszkola?

Dyrektor we współpracy Otwarty dostęp

Klimat przedszkola to określony sposób postrzegania i definiowania przez nauczycieli i dzieci środowiska swojej pracy lub nauki, który ma wpływ na ich zachowanie. Nowy rok sprzyja zmianom. Warto więc dostrzec w swojej placówce przestrzeń do dyskusji, życzliwości i rozwoju. Podpowiadamy, jak budować klimat przedszkola, aby stało się „drugim domem”, czyli miejscem nie tylko nauki, lecz także dobrej zabawy i życzliwych relacji.

Klimat placówki oświatowej jest rzeczywistością psychologiczną, przejawia się w relacjach między dziećmi, stosunkach między nauczycielami a podopiecznymi, w życzliwej współpracy oraz w uczestnictwie rodziców w życiu przedszkola. 

Krzysztof Ostaszewski wskazuje na cztery obszary klimatu społecznego: 

 • jakość relacji społecznych, 
 • cechy środowiska kształcenia i wychowania, 
 • bezpieczeństwo fizycznie emocjonalne
 • środowisko fizyczne. 

Klimat przedszkola jest więc wypadkową tego, w jaki sposób nauczyciele i dzieci postrzegają środowisko i jak ono wpływa na ich zachowanie. 

Budowanie pozytywnego klimatu to niezwykle ważny, ale i trudny proces, w którym chodzi przede wszystkim o:

 • wzmacnianie relacji między nauczycielami a podopiecznymi,
 • wzmacnianie przynależności do przedszkola,
 • dbałość o bezpieczeństwo placówki,
 • dbałość o relacje międzyrówieśnicze,
 • uczestnictwo dzieci i rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących przedszkola,
 • motywację do nauki,
 • przejrzyste kryteria oceniania,
 • rozwój zainteresowań,
 • rozwój motywacji prospołecznej,
 • współpracę z rodzicami.

Sposoby na wzmacnianie relacji między nauczycielami a dziećmi

Więzi łączące ludzi wymwykają się algorytmom, gdyż każdy człowiek i każda grupa charakteryzują się niepowtarzalnym charakterem. Można jednak powiedzieć, że dążenie d...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy