Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

7 lutego 2018

NR 89 (Luty 2018)

Rozwód a przedszkole, czyli co dyrektor powinien wiedzieć

0 990

Rozwodzący się rodzice i wynikające z tego konflikty, a co za tym idzie – problemy również dla przedszkoli, to niestety codzienność wielu dyrektorów. Co zatem muszą oni wiedzieć, zmagając się z takimi sytuacjami w swojej pracy?

 

POLECAMY

Powszechnie uznaje się, że każde dziecko ma prawo do wychowywania się w rodzinie. Nie istnieje jedna definicja rodziny. W zależności od źródeł, które formułują tę definicję, pojęcie rodziny ma wiele znaczeń. Wiele dzieci wychowuje się w związkach, które faktycznie nie są małżeństwami. Z punktu widzenia prawa dziecka do wychowywania się w rodzinie nie ma to większego znaczenia, czy jest to związek zalegalizowany, czy wolny. Chociaż powszechnie uważa się, że sytuacja dziecka wychowującego się w rodzinie będącej małżeństwem jest stabilniejsza, a w wolnym związku raczej nie ma pewności co do tego, jak długo ten związek się utrzyma, to tak naprawdę nie ma reguły, która by to potwierdzała.

Życie za to potwierdza inną regułę. W przedszkolach coraz więcej dzieci wychowuje się w luźnych związkach, w szczególności ma to miejsce w dużych miastach. Spośród 100 dzieci z naszego przedszkola 70 ma to samo nazwisko, co oboje rodzice, czyli należy przypuszczać, że są dziećmi wychowującymi się w związku będącym małżeństwem, zaś 30 dzieci ma najczęściej nazwisko ojca, co oznacza, że rodzice żyją w luźnym związku lub samotnie wychowują dzieci.

Uznaje się, że dzieci wychowujące się w rodzinach będących małżeństwem mają zagwarantowane prawo do życia w rodzinie, gdyż wynika to z definicji rodziny. Natomiast związki partnerskie złożone z matki i ojca, wychowujące dzieci, są postrzegane jako te, które nie dają gwarancji trwałości związku, gdyż związek jest uznawany za luźny. W praktyce bywa różnie, istnieją małżeństwa, które szybko kończą się rozwodami, a luźne związki potrafią trwać wiele lat.

Z punktu widzenia dobra dziecka, jego prawa do wychowania w duchu miłości, szacunku i wzrastania w poczuciu bezpieczeństwa, status związku rodziców nie powinien mieć większego znaczenia. Najważniejsze jest, aby rodzice świadomie odgrywali swoje role – matek i ojców. W rodzinie, czy też związku dobrze funkcjonującym, gdzie istnieje harmonia w relacjach samych rodziców oraz między nimi a dzieckiem, raczej nikt nie zastanawia się nad tym, jaki jest status tego związku, lecz w jaki sposób pokonuje się trudności, jak zapewnia się bezpieczeństwo i zaspokaja inne ważne potrzeby dziecka. Dopiero w momencie pojawienia się trudności, kiedy rodzice decydują się na rozwód, zmianę partnerów życiowych, wkracza prawo, a z taką sytuacją spotykamy się niestety coraz częściej. W naszym przedszkolu, tylko w grudniu ubiegłego roku, zgłosiło się troje rodziców z prośbą o wystawienie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do przedszkola, o kosztach ponoszonych w zawiązku z tym, co zawsze jednoznacznie wskazuje na to, że rodzice ostatecznie zdecydowali o rozstaniu się. Niestety zawsze w takim przypadku obserwujemy kłopoty w funkcjonowaniu dziecka w grupie. Niektóre stają się płaczliwe, zagubione, inne wręcz odwrotnie – nadpobudliwe, wybuchowe, ruchliwe.

 

ZMIANY W ZACHOWANIU DZIECKA

Zmiana zachowania dziecka, jeśli nie wynika ze stanów chorobowych, zawsze powinna być przedmiotem zainteresowania wychowawcy. Jego obowiązkiem jest dociec przyczyny pojawiających się kłopotów w zachowaniu. Kiedy rozmawia się z rodzicami, zwykle długo ukrywają oni prawdę lub winy upatrują po stronie przedszkola. Najczęściej zadawanym wychowawcy pytaniem jest, czy coś w przedszkolu się wydarzyło, bo dziecko zachowuje się inaczej niż zwykle. Kiedy pada odpowiedź, że to, co działo się w grupie, nie mogło mieć negatywnego wpływu na nagłą zmianę zachowania dziecka, zwykle rodzice reagują niedowierzaniem, podejrzeniami, że wychowawca coś ukrywa, bo przecież coś musiało się stać, skoro dziecko nagle zaczęło inaczej funkcjonować. Na podstawie takich faktów możemy wnioskować, że rodzice rzadko winią siebie za kłopoty ich dziecka. Na szczęście, w tym nieszczęściu, zdarzają się rodzice, a w naszym przedszkolu był to jeden z trzech przypadków rodziców rozstających się, o któ- rych dowiedzieliśmy się w grudniu ubiegłego roku, którzy mają świadomość wpływu swojej decyzji na dziecko. Wyraźnie zatroskany ojciec zapytał, czy moglibyśmy zorganizować dla dziecka pomoc psychologa, ponieważ zauważył zmiany w zachowaniu dziecka związane z planowanym rozwodem. Ojciec jest lekarzem, więc istnieje przypuszczenie, że świadomość zaistniałej sytuacji jest większa, ale pomimo to nie udało się razem wychowywać dziecka, nadal tworzyć rodzinę, by zagwarantować dziecku prawo do wychowania w rodzinie. Trudno trafnie oceniać zaistniałą sytuację – doradzać wspólne bycie czy zachować neutralność? Właściwie, jak powinniśmy się zachować, co zrobić, jakie są nasze obowiązki?

 

OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLA

W obliczu takiej sytuacji obowiązkiem dyrektora jest w pierwszym rzędzie zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną dziecku, a następnie zaproponować ją rodzicom. Jeśli chodzi o dziecko, to sprawa jest prosta – należy zorganizować zajęcia z psychologiem lub innym specjalistą. Wychowawca powinien wspierać dziecko w poczuciu jego wartości, motywować do działań, bezpiecznie korygować zachowania niepożądane. Wysokie kompetencje wychowawcze nauczycieli odgrywają kluczową rolę. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia nauczycielowi niezbędnej pomocy, a w razie potrzeby skierowania na odpowiednie szkolenie. Nauczyciele zaś mają obowiązki wobec rodziców polegające głównie na udzielaniu konsultacji i porad, wskazywaniu instytucji, do których rodzice mogą się zwrócić o pomoc. Zadanie to nie jest niestety takie proste, bo większość rodziców nie widzi potrzeby korzystania z pomocy, jaką się im oferuje. Najczęściej decyzja o rozstaniu jest ostateczna i nasze próby pomocy są zbędne, ale zgodnie z prawem dyrektor jest zobligowany do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej zarówno dzieciom, nauczycielom, jak i rodzicom.

Zmiana zachowania dziecka, jeśli nie wynika ze stanów chorobowych, zawsze p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy