Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Wiesława Mądrowska

Nauczyciel dyplomowany, specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Dziesięcioletnia praktyka na stanowisku dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu , posiadającego certyfikat „Zachodniopomorskiej Placówki Jakości”. Twórczyni „Programu integracyjnego kształcenia i wychowania od przedszkola do gimnazjum w Kołobrzegu”. Wizytator i dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie. Obecnie inspektor do spraw oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Kołobrzegu.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz