Odwołanie od nieprzyjęcia do przedszkola zasady, terminy, procedury

Otwarty dostęp Temat numeru

Od dnia 18 listopada 2022 r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Szczegółowe zasady mają za zadanie gwarantować przejrzyste postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, uwzględniając, że wychowaniem przedszkolnym jest objęte dziecko od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat, co wynika z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).

Od tej zasady jest oczywiście wyjątek, który stanowi, ż w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji dyrektora przedszkola, wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

Wobec tego należy przyjąć za pewnik, że dzieci w wieku przedszkolnym powinny mieć zapewniony dostęp do edukacji przedszkolnej na zasadach równości i powszechności.

Od 1 września 2016 r. obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym są objęte dzieci, które w danym roku szkolnym kończą 6 lat, a dzieci w wieku od 3 lat mają zagwarantowane prawo do wychowania przedszkolnego. 

Przebieg rekrutacji

Zgodnie z przepisami postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca. Przed ustaleniem liczby wolnych miejsc przedszkole musi zarezerwować miejsca dla dzieci, które już wcześniej uczęszczały do przedszkola, a których rodzice, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Rezerwacja miejsc w danym przedszkolu może również wynikać z jego wskazania rodzicom na ich wniosek przez organ prowadzący, gdy dotychczas dzieci na podstawie poprzedniego wskazan...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy