Dział: Temat numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Nowelizacja Karty Nauczyciela - Zapowiadane zmiany

W dniu 22 sierpnia 2023 r. opublikowana została nowelizacja m.in. Karty Nauczyciela, której celem jest doprecyzowanie i uzupełnienie wprowadzonych we wrześniu 2022 r. nowych regulacji dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Nowelizacja wprowadzi również zmiany w przepisach emerytalnych nauczycieli.

Czytaj więcej

Przemoc domowa dotykająca dzieci w wieku przedszkolnym - sposoby reagowania, procedury działania, wskazówki do rozmowy z pokrzywdzonym dzieckiem

We współczesnym świecie, w którym pozorna anonimowość i idąca za nią bezkarność stają się wyzwalaczami agresywnych zachowań, zjawiska przemocy są na porządku dziennym. Każda jednostka może stać się uczestnikiem relacji opartych na przemocy, gdyż zdaniem Jerzego Mellibrudy, psychologa społecznego i biznesu, spotykając się z nią, zawsze odgrywamy jedną z trzech ról: ofiary, sprawcy lub świadka.

Czytaj więcej

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za rok 2022/2023 wyniki i wnioski na nadchodzący rok szkolny

Obecny rok szkolny wprowadził placówki w zmienioną rzeczywistość oświatową (np. nowy awans zawodowy wraz z przepisami przejściowymi, nowe zasady oceny pracy nauczycieli, zmiany w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.). Powstałe w związku z tym nowe sytuacje należy bardzo dobrze przeanalizować, tak aby na podstawie wyników tej analizy opracować plan nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny.

Czytaj więcej

Odwołanie od nieprzyjęcia do przedszkola zasady, terminy, procedury

Od dnia 18 listopada 2022 r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Szczegółowe zasady mają za zadanie gwarantować przejrzyste postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, uwzględniając, że wychowaniem przedszkolnym jest objęte dziecko od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat, co wynika z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).

Czytaj więcej

Braki kadrowe w przedszkolach. Jakie kwalifikacje powinni posiadać zatrudniani w przedszkolu nauczyciele?

Poszukiwania kandydatów na stanowiska nauczycielskie do przedszkola rozpoczynają się z reguły po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego. Przedszkole ma wówczas czas, aby znaleźć potrzebne osoby jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Niestety, dyrektorzy przedszkoli coraz częściej napotykają na trudności w znalezieniu odpowiednich kandydatów. Jakie kwalifikacje powinni posiadać zatrudniani w przedszkolu nauczyciele, a także, czy dyrektor, który nie znajdzie odpowiedniego kandydata, może zatrudnić na tym stanowisku osobę niebędącą nauczycielem?

Czytaj więcej

Czy można zawiesić zajęcia z powodu zimna? Przejście na naukę zdalną w wyniku braku możliwości ogrzania placówki

Przyjęło się, że do zawieszenia zajęć może dojść jedynie z powodu sytuacji epidemicznej. Ministerstwo Edukacji i Nauki twierdzi, że brak pieniędzy na ogrzewanie placówek nie jest podstawą do tego, żeby zawiesić zajęcia zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zdaniem Ministerstwa rozporządzenie to – jako że obowiązuje od 2003 r. i ostatnio nie zostało znowelizowane – nie zapewnia takiej możliwości. Ministerstwo nie odrobiło jednak lekcji – wystarczy bowiem lektura § 17 rozporządzenia, żeby stwierdzić, że w momencie, gdy temperatura w pomieszczeniach przedszkolnych spadnie poniżej 18°C, można z tego powodu zawiesić zajęcia.

Czytaj więcej

Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela z 2022 r.

Już od dawna podnoszone były zarzuty w stosunku do obecnego systemu awansu zawodowego – że jest on nadmiernie zbiurokratyzowany i przestał spełniać swoje podstawowe cele, że został on wręcz strywializowany. Niemałą winę za ten stan rzeczy ponoszą pracownicy nadzoru pedagogicznego biorący udział w pracach komisji awansowych, którzy niejednokrotnie bardzo liberalnie podchodzili do spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez nauczycieli.

Czytaj więcej

Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w przedszkolu

Ruchy migracyjne są powszechnym zjawiskiem, które od wielu lat można zaobserwować na terenie naszego kraju, jednak w wyniku wojny w Ukrainie liczba obcokrajowców przybywających do Polski, a wraz z nimi uczęszczających do przedszkoli dzieci, wzrasta praktycznie z dnia na dzień. W efekcie z doświadczeniem migracyjnym muszą zmierzyć się nie tylko mali uchodźcy, ale też ich przedszkolni wychowawcy.

Czytaj więcej