Dział: Postępowy dyrektor

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Efektywna komunikacja z rodzicami jak o nią zadbać od początku roku szkolnego?

Edukacja przedszkolna to specyficzny rodzaj pracy, w której na co dzień sprawujemy funkcje opiekuńczo-wychowawcze w stosunku do dzieci, a organizacja całego procesu nauczania i wychowania opiera się głównie na współpracy z rodzicami. To właśnie rodzice są jednym z głównych czynników nakreślających kierunek, w jakim zmierza nasze przedszkole. Jak więc efektywnie komunikować się z rodzicami w przedszkolu?

Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja możliwe zagrożenia i praktyczne zastosowanie w grupie przedszkolnej

Sztuczna inteligencja to dynamicznie rozwijająca się dziedzina technologii, która ma coraz większy wpływ na różne aspekty naszego życia. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji w najmłodszych grupach wiekowych wydaje się być tematem kontrowersyjnym. Jak sztuczna inteligencja wpływa na pracę w przedszkolu z najmłodszymi? Czy technologia może w rzeczywistości zastąpić nauczycieli? Czy nie jest zbyt wcześnie, aby wprowadzać tak zaawansowane rozwiązania do środowiska przedszkolnego?

Czytaj więcej

Komunikacja z młodszymi dziećmi i jej znaczenie dla rozwoju

Dziecko uczy się, próbuje, stawia przed sobą konkretne cele i cierpliwie dąży do ich realizacji. I nie działa tak tylko dlatego, że ktoś mu każe. Towarzyszący mu układ motywacji sprawia, że w momencie osiągnięcia sukcesu w jego mózgu uwalnia się dopamina, a ta z kolei powoduje wytrysk endogennych opioidów, które wywołują uczucie szczęścia. Dzieje się tak, bo mózg lubi wyzwania. Jednym z nich jest nauka porozumiewania się przy pomocy słów.

Czytaj więcej

Najciekawsze programy edukacji filmowej dla przedszkolaków

Coraz więcej wychowawców i pedagogów docenia znaczenie edukacji filmowej na różnych etapach nauczania. Coraz częściej zdajemy sobie również sprawę, że przesycona materiałami audiowizualnymi rzeczywistość niejako wymaga od wychowawców uzbrojenia swoich podopiecznych w odpowiednie narzędzia do interpretacji i świadomego odbioru nagrań oraz filmów. Nieznajomość środków filmowych i technik oddziaływania medialnego jest dziś pewną formą analfabetyzmu.

Czytaj więcej

Jak zaplanować promocję przedszkola? Poradnik dla dyrektora

Jako dyrektorzy przedszkoli często stajemy przed dylematem, jak odpowiednio wypromować placówkę. Co zrobić, aby to o naszym przedszkolu się mówiło, a przy tym nie przesadzić z reklamą i nie zatracić jakości pracy? Kogo warto zaangażować do działań promujących, z kim nawiązać współpracę?

Czytaj więcej

Dodatki do wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli – zasady przyznawania

Nauczyciele, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, mają prawo do szeregu dodatków, nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy. Niniejsze opracowanie wskazuje, o jakie świadczenia chodzi i jakie są zasady ich przyznawania.

Czytaj więcej

Wszyscy mówią: bądź zwinny. Agile w zarządzaniu placówką

Sposoby zarządzania zmieniają się wraz z całym światem. Niektóre zmiany wymusza technologia, ale najciekawsze są te, które wynikają z lat doświadczeń na dyrektorskim polu i popychają warsztat zarządzania w prawdziwie nowym kierunku. Do takich z całą pewnością należy zwinne zarządzanie, czyli Agile. Znajomość tego podejścia jest o tyle istotna, że dziś wiadomo już z całą pewnością, że prędzej czy później, uwzględniając nieliczne wyjątki, wszyscy menedżerowie będą zwinni.

Czytaj więcej

Obowiązek przygotowana przedszkolnego

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy wszystkich uczniów, którzy w danym roku szkolnym kończą sześć lat. Istnieje wiele możliwości i miejsc do realizowania danego obowiązku, są to głównie przedszkola, punkty przedszkolne, oddziały przedszkolne w szkole. Zdarzają się sytuacje wyjątkowe, w których dziecko 6-letnie nie uczęszcza do zerówki. Dotyczy to dzieci, które mają odroczony obowiązek szkolny.

Czytaj więcej

Dzieci zbyt grzeczne

Co to znaczy, że dziecko jest grzeczne lub niegrzeczne? Czemu określenia „grzeczne” i „niegrzeczne” wciąż wybrzmiewają w przestrzeni edukacyjnej? A może jednak warto ich unikać?

Czytaj więcej

Przedszkole otwarte na innego. Konteksty metodyczne

Od lat w wielu polskich przedszkolach możemy dostrzec całą gamę różnorodności wynikającej z przynależności narodowej, etnicznej czy religijnej poszczególnych dzieci. Po 24 lutego 2022 r. w przestrzeni przedszkoli pojawiła się rekordowa liczba dzieci pochodzących z Ukrainy [11]. Na skutek dynamicznych przemian społeczno-kulturowych aktualnie wszystkie dzieci są coraz częściej uczestnikami sytuacji międzykulturowych, które powstają, gdy jednostka postrzega inną osobę (lub grupę ludzi) jako odmienną od niej.

Czytaj więcej

Masturbacja w przedszkolu – jak reagować?

Ekspresja seksualna człowieka, w tym też małego dziecka, może przybierać różne formy. Jedną z nich jest masturbacja, jak również masturbacja dziecięca. Postać dziecięca często wywołuje różnego rodzaju napięcia i lęki, a nawet niechęć, która może przybierać formę niezgody na ten rodzaj zachowania u dziecka. To dlatego jako opiekunowie i nauczyciele potrzebujemy wiedzy i rozmowy.

Czytaj więcej