Dział: Dyrektor a finanse

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zawód Fundraiser

Zakładane przez rodziców lub dyrektorów stowarzyszenia przyjaciół szkół albo przedszkoli poszukują sponsorów, darczyńców, dobrodziei, a w tym lepszego sojusznika niż fundraiser nie znajdą. Warto więc przyjrzeć się temu zawodowi – nie jednak jako alternatywie na rozwój kariery, lecz jako potencjałowi, który można wykorzystać w placówce.

Czytaj więcej

ABC crowdfundingu. Jak zaadaptować go do realiów przedszkolnych?

Sporo miejsca w czasopiśmie poświęcono fundraisingowi – jego idei, sposobom i metodom jego przeprowadzania, przygotowywaniu planu kampanii oraz błędom popełnianym przed zbiórkami i podczas nich. Pora przyjrzeć się crowdfundingowi, który również zyskuje ogromny potencjał w warunkach przedszkolnych.

Czytaj więcej

Czego nie robić, by zbiórka funduszy na przedszkole okazała się sukcesem, czyli 6 najczęstszych błędów w fundraisingu

Fundraising w polskiej oświacie pojawił się relatywnie niedawno. Z wielu powodów dyrektorzy placówek lub rady rodziców podejmują energiczne starania, aby rozpocząć zbieranie pieniędzy na nagłe lub te długo odkładane przedsięwzięcia. Doświadczenie polskich fundraiserów wskazuje 6 często popełnianych błędów. Warto je poznać, by wiedzieć, jak się ich wystrzegać.

Czytaj więcej

Jak przygotować kampanię fundraisingową?

W cyklu o fundraisingu ukazały się już cztery artykuły. W kolejnej odsłonie prezentujemy Państwu sposoby na przygotowanie efektywnej kampanii fundraisingowej w przedszkolu.

Czytaj więcej

Kasa zapomogowo-pożyczkowa w przedszkolu na nowych zasadach

11 października 2021 roku weszła w życie ustawa o kasach zapomogowo- -pożyczkowych, która reguluje i porządkuje sposób funkcjonowania tych kas w zakładach pracy. W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania kas oraz zmiany wprowadzone ustawą o KZP.

Czytaj więcej

Katalog metod na zbiórkę pieniędzy w przedszkolu

Istnieje nieskończenie wiele metod wdrażania fundraisingu. Warunki przedszkolne wydają się szczególnie korzystne do tego, aby wyznaczony przez placówkę cel zebrania funduszy okazał się sukcesem. Z jakich metod zatem skorzystać, aby przełożyć rozpisany plan na rzeczywiste osiągnięcia?

Czytaj więcej

Czy fundraising w przedszkolu ma prawo bytu? Podstawa prawna

Obserwowany od wielu lat wzrost zainteresowania wychowaniem i edukacją przedszkolną stanowi wielkie wyzwanie dla całego systemu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2003 do przedszkola uczęszczało 998 tysięcy dzieci, z kolei 16 lat później – 1 mln 393 tysięcy, czyli blisko o 40% więcej. Autentyczna radość miesza się z troską o możliwości finansowe. W tym kontekście szczególnie ważne staje się pytanie o nowe źródła pozyskiwania funduszy i możliwość wprowadzania przedszkolnego fundraisingu.

Czytaj więcej

Awans zawodowy w pytaniach i odpowiedziach (trudności, wątpliwości)

Początek roku szkolnego 2021/2022 to czas rozpoczynania staży w ramach procedury awansu zawodowego. Przypomnijmy pokrótce, zanim zajmiemy się trudnościami i wątpliwościami, jak rozpoczynamy procedurę awansową.

Czytaj więcej

Zaliczki na wydatki bieżące udzielane pracownikom przedszkola

Kiedy można pracownikowi udzielić zaliczki na wydatki bieżące przedszkola i jakie obowiązują zasady udzielania zaliczek?

Czytaj więcej

Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących należności

Należności figurujące w księgach rachunkowych podlegają okresowej ocenie realności ich uzyskania, a w przypadku np. posiadania dokumentów stwierdzających, że daną należność trudno będzie odzyskać, należy zaktualizować jej wartość. O tym, w jaki sposób dokonuje się aktualizacji wartości należności – w niniejszym artykule.

Czytaj więcej

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w księgach rachunkowych przedszkola

Rozrachunki stanowią bardzo ważną pozycję w księgach rachunkowych. Ich prawidłowa ewidencja pozwala na uniknięcie przykrych konsekwencji, jak: zapłata odsetek od opóźnień w zapłacie czy przedawnienie nieściągniętych należności. Jak prowadzić ewidencję rozrachunków z odbiorcami i dostawcami towarów i usług?

Czytaj więcej