Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

1 września 2021

NR 122 (Wrzesień 2021)

Awans zawodowy w pytaniach i odpowiedziach (trudności, wątpliwości)

0 1560

Początek roku szkolnego 2021/2022 to czas rozpoczynania staży w ramach procedury awansu zawodowego. Przypomnijmy pokrótce, zanim zajmiemy się trudnościami i wątpliwościami, jak rozpoczynamy procedurę awansową.

Przepisy obowiązujące w zakresie awansu zawodowego:

POLECAMY

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm. w 2021 r., poz. 4),
  • rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm. w 2019 r., poz. 1650).

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora publicznej i niepublicznej szkoły, przedszkola czy też placówki, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.
Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy