Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

7 lutego 2018

NR 88 (Styczeń 2018)

Zmiany w sposobie finansowania oświaty

0 809

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zmiany w sposobie finansowania oświaty, mające na celu uporządkowanie tego systemu i uczynienie go bardziej przejrzystym. Podstawą prawną tychże zmian jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

POLECAMY

Jednym z obszarów poddanych reformie jest finansowanie niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Istotna zmiana dotyczy sposobu naliczania tzw. dotacji przedszkolnej. Począwszy od 2018 r. dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego naliczana będzie według właściwości organu prowadzącego i rejestrującego, nie zaś według położenia przedszkola. Powyższe ma na celu eliminację sytuacji, w których dotację przedszkolną otrzymywała gmina miejsca położenia przedszkola, nie zaś gmina będąca organem prowadzącym przedszkole. Takimi przypadkami były m.in. gminy wiejskie, które prowadziły przedszkola na terenie gmin miejskich, oraz powiaty, które miały oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych specjalnych, na które dotacja trafiała do gminy, na terenie której znajduje się szkoła. Szczegółowe zasady naliczania dotacji przedszkolnej prezentujemy poniżej.

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno- -wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-w...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy