Z czego składa się nauczycielska pensja?

Dyrektor a finanse

Kwestia nauczycielskiego wynagrodzenia to złożona problematyka unormowana w kilku aktach prawnych oraz aktach prawa miejscowego obowiązujących na obszarze działania danego organu prowadzącego. Podstawowa regulacja dotycząca pensji nauczycielskiej znajduje się w art. 30 Karty Nauczyciela1.

 

Z ust. 1 art. 30 Karty Nauczyciela wynika, że wynagrodzenie nauczyciela składa się z następujących składników: 

 • wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatku za wysługę lat, 
 • dodatku motywacyjnego, 
 • dodatku funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, 
 • dodatku za warunki pracy,
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Ważne!
W skład wynagrodzenia nie wchodzą świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów odbywających staż na nauczyciela kontraktowego (art. 53a Karty Nauczyciela) oraz tzw. dodatek wiejski (art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela). 

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące naliczania i wypłaty poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli ustalone są w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy2.

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, organ prowadzący przedszkole będący jednostką samorządu terytorialnego zobowiązany jest w drodze regulaminu określić dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

 • wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczeg...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy