Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

8 lutego 2021

NR 118 (Luty 2021)

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w księgach rachunkowych przedszkola

0 502

Rozrachunki stanowią bardzo ważną pozycję w księgach rachunkowych. Ich prawidłowa ewidencja pozwala na uniknięcie przykrych konsekwencji, jak: zapłata odsetek od opóźnień w zapłacie czy przedawnienie nieściągniętych należności. Jak prowadzić ewidencję rozrachunków z odbiorcami i dostawcami towarów i usług?

Mianem rozrachunków określa się takie należności i zobowiązania, które uznane są przez obie strony transakcji. Podstawą ujęcia rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w ewidencji księgowej są głównie faktury. W przypadku przedszkoli będących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, które nabywają towary i usługi od innych jednostek budżetowych położonych na terenie tego samego samorządu, dokumentami stanowiącymi podstawę ujęcia rozrachunków w księgach rachunkowych mogą być również noty księgowe.

Ewidencja księgowa należności i zobowiązań prowadzona jest na koncie 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w wartości wymaganej (dla należności) i wymagającej (dla zobowiązań) zapłaty. Oznacza to, że rozrachunki ujmuje się w księgach rachunkowych:

POLECAMY

  • w walucie polskiej, 
  • w kwotach wynikających z dokumentów (faktur, not księgowych),
  • w wysokości ustalonej w chwili powstania.

Ujęcie rozrachunków w księgach rachunkowych powinno nastąpić w dniu ich powstania.

Rozrachunek widnieje w księgach do dnia jego wygaśnięcia, które następuje w momencie spłaty, umorzenia albo odpisania (w przypadku przedawnienia lub w przypadku oddalenia w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym). 

Rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi

Coraz częściej kontrahentami jednostek oświatowych (głównie dostawcami towarów i usług) są podmioty gospodarcze spoza granic Polski. Wówczas wartość zakupu wyrażona jest na fakturze w waluci...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy