Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

12 czerwca 2018

NR 93 (Czerwiec 2018)

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli w przedszkolach niepublicznych od września 2018 r.

1059

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2017 r., poz. 2203) wprowadza istotne zmiany w zatrudnianiu nauczycieli w przedszkolach niepublicznych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Co się zmieniło?

Artykuł 76 wyżej wymienionej ustawy wprowadza zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Punkt 14 tego artykułu stanowi, że po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

POLECAMY

„Artykuł 10a. W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r., poz. 60 i 962)”.

Artykuł 1 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela odnosi się do nauczycieli zatrudnionych w:

  • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  • przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Oznacza to, że żadne przedszkole niepubliczne, zarówno to, które przyjęło na siebie pewne zobowiązania publiczne z uwagi na otrzymanie 100% dotacji, jak i to, które otrzymuje 75% dotacji, nie może od 1 września zatrudniać nauczycieli na umowach cywilnoprawnych czy też na zasadzie świadczenia usługi przez nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą. Jedyną dopuszczalną formą zatrudnienia będzie umowa o pracę zgodnie z warunkami określonymi w Kodeksie pracy. 

Żadne przedszkole niepubliczne, zarówno to, które przyjęło na siebie pewne zobowiązania publiczne z uwagi na otrzymanie 100% dotacji, 
jak i to, które otrzymuje 75% dotacji, nie może od 1 września zatrudniać nauczycieli na umowach cywilnoprawnych czy też na zasadzie 
świadczenia usługi przez nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą. Jedyną dopuszczalną formą zatrudnienia będzie 
umowa o pracę zgodnie z warunkami określonymi w Kodeksie pracy.

Wprowadzając to uregulowanie, ministerstwo ostro krytykowało właścicieli szkół i przedszkoli prywatnych, którzy stosują umowy cywilnoprawne, zatrudniając nauczycieli od września do czerwca, a co za tym idzie – pozbawiając ich prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego. Zmianę popiera Związek Nauczycielska Polskiego i być może część nauczycieli. Natomiast takie rozwiązanie nie podoba się przedsiębiorcom. Uważają, że MEN nie powinno tak mocno ingerować w zasady zatrudniania przez nich pracowników. Prezes Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych uważa, że nie powinno się nazywać umów cywilnoprawnych śmieciowymi, ze względu na odprowadzane składki na ZUS. Należy pamiętać, że część nauczycieli nie jest zainteresowana etatem, ponieważ częstokroć podpisuje zobowiązania z ich głównymi pracodawcami, że nie będzie zatrudniać się w innych placówkach. Przez takie zmiany nauczyciele nie będą mogli dorabiać, a przedszkola i szkoły niepubliczne będą borykały się z pozyskaniem specjalistów. Częstokroć właściciele prywatnych placówek płacili wyższą stawkę za godzinę na umowie-zlecenie, co było niejako rekompensatą za niezatrudnianie w przerwie wakacyjnej, a sami nauczyciele byli zainteresowani takim rozwiązaniem, ponieważ mogli wcześniej zarobione pieniądze przeznaczyć na wypoczynek. Obowiązek zatrudnienia wszystkich na umowę o pracę oznacza przyjęcie takich samych stawek za godzinę na równorzędnych stanowiskach pracy....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy