Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

7 lutego 2018

NR 89 (Luty 2018)

Podwyżka wynagrodzeń i jej skutki dla funkcjonowania placówek niepublicznych

0 522

Trudno jednoznacznie ocenić, czy skutki podwyżki wynagrodzeń znacząco wpłyną na sytuację finansową placówek niepublicznych. Jeśli dotychczasowe wynagrodzenia pracowników były na minimalnym poziomie, mogą zaistnieć problemy, natomiast w placówkach, które wynagradzały pracowników według stawek wypłacanych w placówkach samorządowych, niewiele się zmieni.

 

POLECAMY

Już w ubiegłym roku dało się zauważyć wzrost oczekiwań pracowników co do wynagrodzenia za pracę. Wielu przedsiębiorców bądź właścicieli firm, a do tych należy zaliczyć także właścicieli prywatnych placówek, już w ubiegłym roku podwyższyło płace o kwotę wyższą, niż była wymagana. Rynek pracy zmienił swoją strukturę z rynku pracodawcy na rynek pracownika.

 

RYNEK PRACOWNIKA

Bezrobocie systematycznie maleje, a rotacja pracowników staje się coraz większym wyzwaniem dla pracodawców. Osoby, które dotąd nie myślały o zmianie pracy, często są kuszone ofertami innych firm, które płacą więcej. Z tego powodu pracownicy są obecnie bardziej otwarci na częstsze zmiany miejsc zatrudnienia. Z uwagi na specyfikę takiej firmy, jak przedszkole, właścicielowi nie jest obojętne, kogo zatrudnia, gdyż maluchy szybko przyzwyczajają się do personelu. Częste zmiany kadrowe niekorzystnie wpływają jednak nie tylko na dzieci, ale na opinię o firmie.

Wielu właścicieli przedszkoli prywatnych już w ubiegłym roku zastosowało rozwiązania pozwalające zatrzymać rotację kadry poprzez podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego, wprowadzenie różnych dodatków do wynagrodzeń, dofinansowanie doskonalenia zawodowego itp. Takie działanie nierzadko wiązało się z podwyżkami czesnego, bo podrożały nie tylko koszty pracy, ale także wiele towarów i usług zewnętrznych, z których przedszkola muszą korzystać. W wielu gminach zmalała też kwota dotacji. Jak widać – sytuacja przedszkoli prywatnych staje się coraz trudniejsza.

Przedszkola – podobnie jak inne firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – odczuły skutki wprowadzenia wyższej stawki płacy minimalnej już w ubiegłym roku. Tak wynika z wielu badań, o których można przeczytać w gazetach i portalach biznesowych. Głównymi czynnikami, które utrudniają rozwój firm, są wysokie koszty pracy, w tym ubezpieczeń społecznych pracowników, a także niepewność związana z nowymi regulacjami prawnopodatkowymi. Z tego powodu głównym sposobem na zredukowanie kosztów generowanych przez firmę jest najczęściej zmniejszenie zatrudnienia lub podwyżka ceny produktu lub usługi.

Głównymi czynnikami, które utrudniają rozwój firm, są wysokie koszty pracy, w tym ubezpieczeń społecznych pracowników, a także niepewność związana z nowymi regulacjami prawnopodatkowymi.
Z tego powodu głównym sposobem na zredukowanie kosztów generowanych przez firmę jest najczęściej zmniejszenie zatrudnienia lub podwyżka ceny produktu lub usługi.

 

WYŻSZA PŁACA MINIMALNA

Od 1 stycznia 2018 r. płaca minimalna w Polsce wynosi 2100 zł brutto. Tym samym w 2018 r. najniższa krajowa wzrosła o 100 zł. W 2018 r. wzrosła również minimalna stawka godzinowa. Pracownik z tą stawką zarabia ok. 1530 zł netto. Ustalona kwota płacy minimalnej stanowi ok. 47% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej i jest to pięcioprocentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia w stosunku do poprzedniego roku. Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. Wielu właścicieli przedszkoli korzysta z tej formy zatrudnienia pracowników, głównie prowadzących zajęcia dodatkowe. Warto pamiętać, że płaca minimalna nie równa się wynagrodzeniu zasadniczemu, ponieważ w jej skład wchodzą różne dodatki. Zgodnie z listą GUS wszystko, co wypłacamy pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego, czyli dodatki za staż pracy oraz inne dodatki za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy, takie jak premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe, dopłaty (dodatki) wyrównawcze i inne, jest wliczane do minimalnego wynagrodzenia. Istnieją też świadczenia, których nie wlicza się do minimalnego wyn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy