Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

10 stycznia 2019

NR 98 (Styczeń 2019)

Jak sobie poradzić z podwyżkami w 2019 r.

0 12

Podwyżki stały się faktem. To niezwykle trudna sytuacja dla wielu placówek prywatnych, ponieważ wraz ze wzrostem cen towarów i usług zwiększa się koszt utrzymania dziecka w przedszkolu, a co za tym idzie – pojawia się konieczność wzrostu kwoty czesnego. Nikt nie lubi podwyżek, bo zawsze kojarzą się one z poczuciem straty. Rodzice także przyjmują tę wiadomość z niepokojem, rzadko wykazując zrozumienie dla konieczności wprowadzenia tego typu zmiany. Warto się przygotować na taką ewentualność.

Najważniejsze jest to, aby istniały podstawy do wprowadzenia zmiany, np. uregulowanie w statucie lub umowie z rodzicami. Umowa z rodzicami może zawierać taki zapis: Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w  trakcie umowy jedynie w przypadku niedającej się przewidzieć w  dniu zawarcia umowy zmiany stosunków gospodarczych (m.in. wysoka inflacja, znaczny wzrost cen towarów i  usług). O  ewentualnej zmianie Usługodawca powiadomi rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka miesiąc przed wprowadzeniem zmiany. W  przypadku braku akceptacji zmiany wysokości czesnego Usługobiorca może zrezygnować z  umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
Kolejną sprawą jest sposób podania informacji rodzicom. Należy dopilnować, by rodzice skutecznie zostali poinformowani o zamiarze wprowadzania zmiany – informacja musi dotrzeć do każdego rodzica we właściwym czasie. Oczywiście zmiana wysokości czesnego jest zmianą umowy, zatem należy ją wprowadzić w sposób uregulowany w jej treści. Jeśli dokument ten stanowi, że zmiany wprowadza się w formie pisemnego aneksu, to aneksy powinny być podpisane w czasie, jaki przewiduje umowa – jeżeli ustalono, że informacja pojawi się miesiąc przed wprowadzeniem zmiany, to o wyższym czesnym od 1 marca 2019 r. powinniśmy poinformować rodziców najpóźniej do 31 stycznia 2019 r. 
Informacja skierowana do rodziców może być przekazana na zebraniu z rodzicami, musimy jednak bardzo dobrze przygotować się do rzetelnego uzasadnienia powodów zmiany czesnego. Warto też posłużyć się wyliczeniami, które będą obrazowały np. procentowy wzrost cen towarów i usług, wysokość kwoty wzrostu utrzymania dziecka w przedszkolu itp. 
Przygotowanie pisemnej informacji wyjaśniającej jest także dobrą metodą, zwłaszcza gdy chcemy zasygnalizować zamiar zmiany. Jest to swego rodzaju zabieg socjotechniczny, pozwalający na stopniowan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy