Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

7 lutego 2020

NR 109 (Luty 2020)

Jak sobie poradzić ze skutkami podwyżek

0 341

Przedszkola niepubliczne muszą reagować na zmiany wynagrodzeń w przedszkolach publicznych. Prawo jednak nie obliguje właścicieli przedszkoli niepublicznych do podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach. Każdemu zależy jednak na utrzymaniu pracownika. Co się zatem sprawdzi?

Wprzypadku placówek niesamorządowych, czyli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż organy gmin, podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli zależy od pracodawców. Zgodnie z art. 91b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciele zatrudnieni w niesamorządowych przedszkolach nie podlegają przepisom Karty Nauczyciela, również w zakresie wynagrodzeń. Kwestie te regulowane są zgodnie z ustawą Kodeks pracy, na zasadach powszechnych. 
Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności nauczyciele przedszkoli niepublicznych powinni być wynagradzani co najmniej według stawek takich jak nauczyciele przedszkoli publicznych.
W przeciwnym razie sytuacja, jaką obecnie mamy na rynku pracy, spowoduje odejścia nauczycieli do placówek publicznych lub rezygnację z zawodu. Powszechnie wiadomo, że nauczycieli brakuje, w szczególności nauczycieli przedszkoli, gdyż reforma oświatowa spowodowała, że wielu z nich skorzystało z możliwości pracy w szkole. W przypadku wynagradzania nauczycieli w przedszkolach niepublicznych na poziomie niższym niż w placówkach publicznych możemy się spodziewać fali odejść do placówek, gdzie zarabia się więcej i pracuje krócej. 

POLECAMY

Co w takiej sytuacji? 

Oczywiście należy poszukać mechanizmów, które zatrzymają nauczycieli, zwłaszcza tych z doświadczeniem. Skutecznym środkiem jest podwyżka wynagrodzenia. Wzrost kosztów w przedszkolach publicznych powinien spowodować wzrost kwoty dotacji w 2020 r. Gminy zapewne podały już kwotę dotacji na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego. Z pewnością powinna ona być wyższa niż w 2019 r. 
Kolejnym krokiem, koniecznym, choć niepopularnym, jest podwyżka czesnego. Wzrost cen towarów i usług wymusza na właścicielach przedszkoli niepublicznych konieczność podwyżek czesnego. Kalkulacja wysokości podwyżki jest uzależniana od wielu indywidualnych czynników. Jedni kalkulują, co bardziej im się opłaci: czy przyjąć większą liczbę dzieci, czy zwiększyć czesne, zachowując optymalną liczbę wychowanków. Inni wzbogacają ofertę, wykorzystując możliwości przedszkola, w szczególności umiejętności nauczycieli. W najlepszej sytuacji są ci, którym udało się pozyskać fundusze unijne na dodatkowe zajęcia, szkolenie kadry i doposażenie przedszkola. 
Doskonałym sposobem na wytłumaczenie rodzicom zasadności podwyżki jest przygotowanie szczegółowej informacji wskazującej, co rzeczywiście obejmuje oferta. Często ta informacja jest zbyt ogólna i rodzice nie do końca są świadomi tego, za co płacą. Na następnej stronie znajduje się przykład takiej informacji – tutaj czesne jest podzielone na warianty. Rodzic może wybrać konkretny wariant w zależności od tego, z jakich zajęć dodatkowych ma korzystać jego dziecko. Kalkulacja opłaty jest bardzo prosta, wybrane czesne nalicza się z góry za dany miesiąc, a odpisy za nieobecność dziecka w przedszkolu z dołu. Czesne jest powiązane z obecnością prowadzoną elektroniczne w e-dzienniku. Zatem po zadaniu odpowiednich parametrów, obliczenie wysokości opłaty za dany miesiąc odbywa się jednym kliknięciem.

Załącznik do umowy
Oferta podstawowa (również dla dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju) Oferta podstawowa plus jedne zajęcia popołudniowe Oferta podstawowa plus dwa zajęcia popołudniowe Oferta podstawowa plus trzy zajęcia popołudniowe Oferta dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego (zwolnienie z części opłaty czesnego)
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
700 zł  765 zł 830 zł 895 zł 250 zł
Odpis za nieobecność 
6 zł za dzień, 
maksymalnie 126 zł 
Odpis za nieobecność 
7 zł za dzień, 
maks. 147 zł
Odpis za nieobecność 
8 zł za dzień, 
maks. 168 zł 
Odpis za nieobecność 
9 zł za dzień, 
maks. 189 zł
Odpis za nieobecność 
5 zł za dzień, 
maks. 105 zł
  • zajęcia z programu wychowania przedszkolnego,
  • gimnastyka ogólnorozwojowa,
  • codzienne spacery lub zabawy na placu zabaw (w zależności od warunków atmosferycznych),
  • rytmika (raz w tygodniu),
  • ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy