Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

2 maja 2018

NR 69 (Luty 2016)

Spotkania z rodzicami w przedszkolu

0 849

W najbliższym czasie zostaną zorganizowane spotkania z rodzicami podsumowujące osiągnięcia dzieci w pierwszym semestrze roku przedszkolnego 2015/2016. Nie tylko zebrania podsumowujące osiągnięcia edukacyjne dzieci mogą być okazją do włączenia rodziców w życie przedszkola. Nowy rok kalendarzowy stwarza wiele okazji, aby urozmaicić przebieg roku przedszkolnego i aby zarówno dzieci, jak i ich rodzice mieli okazję do wspólnego spędzenia czasu w ciekawy sposób.

Dobra informacja

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola chcą i powinni wiedzieć, co dzieje się w placówce na co dzień, jakie wymagania muszą spełnić, kto będzie uczył ich dzieci, czy wreszcie, jakie programy, metody i pakiety edukacyjne wykorzystuje się w codziennej pracy przedszkola. Tego typu zagadnienia powinny być poruszane na pierwszym zebraniu z rodzicami, które musi odbyć się jeszcze we wrześniu lub, najpóźniej, na początku października. Wtedy również cały zespół nauczycielski powinien przedstawić się zebranym rodzicom (podczas części ogólnej). Jeżeli nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe z różnymi grupami dzieci, wówczas powinni oni przedstawić ramowy przebieg tych zajęć i plan roczny. Wszyscy nauczyciele powinni przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a także – zgodnie ze zwyczajami panującymi w danym przedszkolu – opowiedzieć o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, zainteresowaniach. Dobrą praktyką jest, jeżeli także dyrektor przedszkola zechce powiedzieć coś o sobie, o tym, jak długo kieruje placówką, czy też jakie zasady stosuje w swojej pracy. Jeżeli placówka jest przedszkolem prywatnym, jego właściciel także powinien mieć czas na przedstawienie się, opowiedzenie o filozofii placówki i jej funkcjonowaniu. Na tego typu zebraniach rodzice powinni mieć możliwość zapoznania się z planem pracy przedszkola, wszelkimi materiałami dydaktycznymi, salami zabaw, planem dnia, a także mieć możliwość rozmowy z pracownikami gospodarczymi i osobami do pomocy w opiece nad dziećmi. Ważną kwestią jest również jadłospis. Tego typu zebranie powinno dzielić się na część ogólną i zebranie w salach z wychowawcami grup – aby dać rodzicom możliwość swobodnego rozejrzenia się po przedszkolu i poznania wszystkich aspektów jego funkcjonowania. Warto, by nauczyciele wraz z dyrekcją przygotowali plan zebrania, który pozwoliłby im na pełne przekazanie wszelkich informacji i mógłby zostać włączony w dokumentację przedszkola. Oczywiście, jak po każdym zebraniu wynikającym z rocznego planu spotkań z rodzicami, konieczne jest zebranie podpisów rodziców na liście obecności.

POLECAMY

Kolejne zebranie, na którym byliby obecni rodzice wszystkich dzieci, powinno odbyć się po semestrze, a ostatnie na koniec roku. Podczas takich spotkań, które – mimo że uchodzą za nudne – są bardzo ważne, powinno się dokonywać podsumowań zdobytych przez dzieci wiadomości i umiejętności, podsumowań wycieczek czy też diagnoz rozwoju wykonanych w przedszkolu przez nauczycieli. Niewątpliwie zebrania z rodzicami są koniecznością, ale pozwalają obu stronom rozwinąć dobrą współpracę i prawidłowe relacje, czuć się kompetentnymi oraz zaangażowanymi członkami procesu wychowania dziecka.

Świąteczny czas

Kolejne po wstępnym spotkaniu z rodzicami powinno być spotkanie wigilijne lub świąteczne, które jest przeważnie połączone z krótką częścią artystyczną dla rodziców. Dobrze jest, jeżeli rodzice zostaną zaangażowani w jego przygotowanie, np. poprzez przygotowanie potraw, deserów lub scenografii. Takie spotkanie można połączyć również z przygotowywaniem świątecznych ozdób przez rodziców i dzieci, a także ze wspólnym kolędowaniem. Jest to także doskonała okazja do pochwalenia się przez dyrekcję, co osiągnęły dzieci w ciągu niemal całego półrocza, a także okazja do zaśpiewania kilku piosenek w języku angielskim. Wszystkie dzieci powinny uczestniczyć w takim wydarzeniu, choć należy liczyć się oczywiście z tym, że nie wszystkie będą chciały wystąpić. Innym okresem wartym zaznaczenia w kalendarzu świątecznych imprez jest Wielkanoc. Wiąże się ona niemal zawsze z poszukiwaniem prezentu od Zajączka, wykonywaniem pisanek i innych ozdób domowych. Choć ma ono już nieco mniej oficjalny i szczególny charakter w porównaniu do świąt Bożego Narodzenia, to z pewnością warto zorganizować tego typu spotkanie i podzielić się z rodzicami jajkiem. Warto pamiętać, że im młodsze mamy dzieci w grupie, tym więcej czasu wymagają one na przygotowanie występu i tym prostsze muszą być czynności czy ozdoby wykonywane podczas prac plastycznych z rodzicami. Samą scenografię mogą wykonać również same dzieci, oczywiście wraz z pomocą nauczyciela.

Wyjątkowe okazje

Świętami niezwiązanymi z religijnymi obchodami Wielkanocy czy Bożego Narodzenia są niewątpliwie takie dni, jak: Dzień Mamy, D...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy