Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

12 czerwca 2018

NR 93 (Czerwiec 2018)

Jak zaplanować organizację pracy przedszkola publicznego w roku szkolnym 2018/2019?
Wybrane aspekty

0 2647

Wśród planowanych przez dyrektora działań związanych z organizacją pracy przedszkola w nowym roku, poza organizacją zajęć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, powinny znaleźć się także te działania, które są związane z organizacją zajęć dodatkowych, zajęć specjalistycznych i zajęć rewalidacyjnych. Jakie aspekty organizacji tych zajęć należy poddać analizie, na co zwrócić szczególną uwagę, jak wdrożyć nowe przepisy, zwłaszcza w kontekście zmian wprowadzanych w życie 1 września 2018 r.?

Organizacja zajęć dodatkowych 

Przedszkole poprzez organizację zajęć dodatkowych uzyskało możliwość rozszerzenia swojej statutowej oferty edukacyjnej. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu mają na celu rozwijanie osobowości dziecka, a ich rodzaj powinien wynikać z potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci. Zajęcia, takie jak m.in. rytmika, umuzykalnianie, taneczne, plastyczne, sportowe itp., znajdują się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ich realizacja należy do obowiązków nauczyciela. Wszystkie zajęcia w przedszkolu są organizowane w ramach jego statutowych zadań. Oczekiwanie jest jednak takie, aby oferta przedszkola była różnorodna, a zajęcia dodatkowe pobudzały ciekawość dziecka, rozwijały jego zainteresowania i zaspokajały jego potrzeby. Czy tak się stanie, zależy od inicjatywy i aktywności dyrektora przedszkola. Jak zatem zorganizować zajęcia dodatkowe, aby sprostać temu zadaniu? Działania, jakie w tym zakresie powinien podjąć dyrektor, można ująć w trzech krokach. 

POLECAMY

1. Krok 

Rozpoznanie potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci

Rozpoznanie potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci odbywa się najczęściej poprzez obserwację dokonywaną przez nauczycieli oraz rozmowy z rodzicami dzieci. Informacje w tym zakresie zawierają opinie i orzeczenia dzieci, które zostały diagnozowane przez poradnie psychologiczno-
-pedagogiczne. Decyzje co do rodzaju zajęć podejmuje dyrektor przedszkola, ale wskazane jest, aby przy jej podejmowaniu uwzględnić również opinie, sugestie i potrzeby zgłaszane przez rodziców. 
Zajęcia te powinny być dostosowane do wieku dzieci, specyfiki przedszkola i dostępne dla każdego dziecka.

2. Krok

Powierzenie prowadzenia zajęć dodatkowych

W pierwszej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy