Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

12 czerwca 2018

NR 92 (Maj 2018)

Opłaty pobierane przez publiczne przedszkola

0 1302

Zmiana stanu prawnego wywołuje liczne wątpliwości w zakresie zasad pobierania opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia po godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Pod znakiem zapytania stoi zawieranie umów z rodzicami. Jak to zrobić zgodnie z prawem?

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy art. 52 ust. 1 oraz ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Na ich podstawie rada gminy (miasta) ustala wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie zajęć ponad godziny nieodpłatnej realizacji podstawy programowej uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat, w prowadzonym przez gminę (miasto) przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej oraz w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. Dodatkowo – zgodnie z obowiązującym również od 1 stycznia 2018 r. wyraźnym brzmieniem art. 52 ust. 15 UoFZO – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Co najczęściej stanowi problem?

POLECAMY

Kwestie sporne

Wcześniej w literaturze i orzecznictwie były prezentowane niejednolite poglądy co do charakteru takich opłat, które przed zmianą przepisów były pobierane na podstawie art. 14 ust. 5 oraz art. 67 a ust. 3 ustawy z d...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy