Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

12 lutego 2019

NR 99 (Luty 2019)

Unijne dotacje dla przedszkoli – dobre praktyki

0 548

Ten, kto ubiegał się o unijną dotację, realizował i rozliczał, wie, że nie jest to prosta sprawa. Zarówno opracowanie wniosku, jak i jego opublikowanie, realizacja i rozliczenie wymaga fachowej wiedzy i umiejętności posługiwania się programami do publikacji wniosku i sprawozdawania jego przebiegu. Często zdarza się, że pomimo zapoznania się z instrukcją, regulaminem, uczestnictwa w szkoleniach nie jesteśmy w stanie samodzielnie poradzić sobie z trudną nomenklaturą i sprawami technicznymi, zwłaszcza przy realizacji pierwszego projektu. Warto wtedy skorzystać z pomocy fachowców, którzy zajmują się tym na co dzień. Tak też było w naszym przypadku – choć nie jest to tania usługa, to i tak było warto.

Przedszkole Rodzinne Mądrowscy zrealizowało projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Rozszerzenie oferty o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci poprzez dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy”. Instytucją zarządzającą realizacją projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, do którego przedszkole skierowało wniosek o dofinansowanie. Przedszkole Mądrowscy otrzymało 436 736,37 zł w ramach dofinansowania; kwota 77 071,13 zł była wkładem własnym, co oznacza, że zrealizowano zadania na łączną kwotę 513 807,50 zł. Realizacja zajęć w ramach projektu trwała od października 2017 r. do końca września 2018 r., natomiast sam projekt trwał od sierpnia 2017 r. do końca stycznia 2019 r. 
Projekt polegał na dostosowaniu istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, podniesieniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz na rozszerzeniu oferty o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do prowadzenia zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych oraz dostosowano plac zabaw do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Dzięki projektowi przedszkole zyskało sprzęt ze specjalistycznym oprogramowaniem, a nauczyciele zdobyli nowe lub udoskonalili swoje kompetencje do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi, m.in. w zakresie terapii behawioralnej, komunikacji interpersonalnej, neuroterapii metodą biofeedbacku. 
Niewątpliwie ogromną korzyścią, w szczególności dla dzieci z zaburzeniami funkcji poznawczych, jest możliwość stosowania neuroterapii metodą EEG Biofeedback, której zadaniem jest pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu. Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możliwe jest nie tylko zoptymalizowanie funkcjonowania procesów poznawczych, ale przede wszystkim zminimalizowanie dysfunkcji mózgu. Terapia tą metodą przeznaczona jest głównie dla dzieci z najstarszych grup (5–6 lat) z zaburzoną koncentracją uwagi. 
Dzięki realizacji projektu możliwe było zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym rehabilitanta ruchowego, psychologa, neuroterapeutów, logopedy oraz nauczycieli wspomagających. 
Realizacja projektu wpłynęła na osiągnięcie wielu rezultatów, w szczególności wzrost kompetencji zawodowych 4 nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej. Przedszkole zapewniło miejsca dla 7 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w wieku od 2,5 do 6 lat oraz zyskało 30 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, po przekształceniu żłobka na przedszkole. Obecnie przedszkole prowadzi 6 grup, w których łącznie edukacją objętych jest 8 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami do kształcenia specjalnego oraz 7 dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju, a także opiniami o objęciu dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Realizacja projektu przyczyniła się do dostosowania przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas. Oprócz już istniejących dostosowań w postaci windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych przedszkole zapewnia realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnościami szerszy udział w wychowaniu przedszkolnym. Przedszkole Rodzinne Mądrowscy w pełni zrealizowało unijny projekt, zyskując wzbogacenie bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w tym również placu zabaw, podnosząc kompetencje nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, zatrudniając specjalistów i nauczycieli wspomagających pracę pedagogów prowadzących grupy.
Realizacja projektu unijnego okazała się sukcesem, chociaż okupionym wieloma trudnościami, który zmotywował nas do ubiegania się o kolejne środki. Na początku grudnia ubiegłego roku przedszkole ponownie złożyło wniosek do ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy