Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

9 lutego 2018

NR 87 (Grudzień 2017)

Rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”,
czyli edukacja patriotyczna w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

270

Okres edukacji elementarnej jest bardzo wdzięcznym, jeśli można to tak nazwać, czasem do kształtowania podstaw patriotyzmu. Zatem będzie chodziło nie o wiedzę czysto historyczną czy też ogólną, lecz o wyrabianie postawy tzw. dobrego przedszkolaka, syna, córki, wnuka, wnuczki, koleżanki, kolegi, opiekuna przyrody, zwierząt itd. Jeżeli w ten sposób potraktujemy wychowanie patriotyczne w przedszkolu, to wystarczy dobrze realizować podstawę programową, a ściślej mówiąc, programy wychowania przedszkolnego przyjęte w danym przedszkolu, abyśmy stopniowo budowali fundament przyszłego Polaka patrioty.

 

Wyposażenie dziecka w mechanizmy budujące postawę patrioty jest zadaniem przedszkola. Wychowanie do wartości to pożądany i potrzebny kierunek pracy pedagogicznej we współczesnej rzeczywistości. Dlaczego? Ważne jest to, aby w toku procesu wychowawczego wyposażyć dzieci w kompetencje pozwalające radzić sobie z wartościami, a w szczególności z umiejętnością wartościowania dokonywanych wyborów.
Jakie mechanizmy są potrzebne do budowania podstaw postawy patriotycznej? Znawcy tematu nazywają te procesy różnie, jedni mówią o rozwoju tzw. mózgu moralnego oraz mózgu społecznego, inni o doskonaleniu uczenia się bycia w jakiejś wspólnocie, jeszcze inni podkreślają, że ważna jest rola emocji podczas oceny moralnej lub mechanizmów, które aktywują się podczas sporów i konfliktów natury moralnej, a które odpowiadają m.in. za wysoki poziom emocji. Krótko mówiąc, znajomość mózgowych mechanizmów uczenia się jest tutaj pożądana. Wszyscy zgodnie twierdzą, że wychowanie do wartości jest kluczowe ze względu na konsekwencje opisanych powyżej mechanizmów dla kształtowania postaw młodych ludzi.
Wychowanie do wartości małych dzieci powinno bazować w szczególności na uczeniu poprzez dawanie dobrego przykładu. Zadanie to wymaga od nauczyciela niezwykle wysokiego poziomu umiejętności pedagogicznych, zarówno w zakresie metodycznym, jak i merytorycznym. Innymi słowy, można porównać rolę nauczyciela do roli mistrza, który własnym przykładem stanowi wzorzec postępowania w każdej życiowej i edukacyjnej sytuacji. Żeby to właściwie i przede wszystkim efektywnie zrealizować, nauczyciel musi bez wątpienia stanowić dla swoich wychowanków autorytet. Nauczyciele przedszkola niejednokrotnie spotykają się z cennymi w tym momencie stwierdzeniami od rodziców, którzy mówią, że dziecko w domu niejako „poucza rodziców”, że coś należy zrobić tak lub inaczej, że jego pani robi to tak, jest najlepsza, najpiękniejsza itd. To przykład ukształtowania się autorytetu nauczyciela w oczach dziecka. Jeśli taka osoba powie dziecku, że należy stosownie ubrać się na przedszkolną uroczystość, to dla niego jest to rzecz święta i z pewnością będzie przypominał rodzicom o tym, o co prosiła go jego ulubiona pani.

Budowanie fundamentów pod ukształtowanie się postawy patriotycznej wymaga spójnego oddziaływania na linii dziecko – rodzic – nauczyciel. Warto zastanowić się, czym jest autorytet nauczyciela i rodzica, jak go zdobyć, a następnie utrzymać. Należy zwrócić uwagę chociażby na kilka podstawowych czynników, które mają znaczący wpływ na tworzenie autorytetu nauczyciela, jak np. profesjonalizm, kompetencja, rzetelne i kreatywne podejście do wykonywanego zawodu, autentyzm przekonań i postaw, szacunek, stawianie granic, dojrzała osobowość czy wiedza i pasja. Nauczyciel, nawet z ukształtowanym autorytetem, nie powinien działać sam. Mocne podstawy wychowania do wartości mogą powstać jedynie wówczas, kiedy takie samo, chociażby w części, podejście prezentują domownicy. Celowo używam tego określenia, ponieważ ważni są wszyscy uczestnicy procesu wychowawczego w domu, jeżeli dziecko wychowuje się w rodzinie wielopokoleniowej lub wielodzietnej. Każdy nauczyciel po zachowaniu dziecka łatwo oceni domowe środowisko wychowawcze, ale także każdy rodzic może wiele wywnioskować na podstawie tego, co dziecko wynosi z przedszkola. 

 

W jaki sposób nauczyciel powinien budować u dziecka system wartości i wpływać na formowanie jego postaw? 

Wydaje się, że najważniejsze jest konstruktywne wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie nauczyciel tworzy w całym procesie nauczania i wychowania. Zaczynając od najprostszych, jak praca nad sprzyjającym klimatem wychowawczym opart...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy