Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

3 grudnia 2020

NR 116 (Grudzień 2020)

Postępowanie powypadkowe w przedszkolu

37

Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny: „W I półroczu 2020 r. zgłoszono 24 040 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 29,9% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Nie da się ukryć, że spadek wypadkowości w zakładach pracy, w tym przedszkolach, wynika z faktu zamknięcia placówek oświatowych i ograniczenia ich działalności dydaktyczno-oświatowej w pierwszym okresie epidemii koronawirusa.

Pomimo spadku wypadkowości pracowników nie można tej tendencji traktować jako możliwości rozluźnienia obowiązków z zakresu zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym ograniczyć działalności z zakresu prewencji wypadkowej.

POLECAMY

Co jest wypadkiem przy pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Liczba wypadków na terenie placówki ma realny wpływ na ustalenie stopy składki procentowej, która jest w całości pokrywana ze środków pracodawcy. 

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Natomiast za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

W przypadku gdy nauczyciel podczas pracy, przebywania na terenie placówki oświatowej w godzinach zajęć ulegnie nieszczęśliwemu zdarzeniu, które może nosić za sobą znamiona ustawowe wypadku przy pracy, należy niezwłocznie powołać zespół powypadkowy oraz przeprowadzić postępowanie powypadkowe, którego celem jest ustalenie okoliczności zdarzenia oraz dokonanie jego oceny pod kątem formalnym. 

To dyrektor przedszkola powołuje zespół powypadkowy, który ma na celu zebrać w sprawie materiał dowodowy, zbadać okoliczności zdarzenia, dokonać jego oceny, a następnie sporządzić protokół powypadkowy w określonej formie. Niestety, często w placówkach oświatowych zdarza się, że nieszczęśliwe zdarzenia są bagatelizowane. Dyrektorzy wychodzą z założenia, że jeśli nie ma poważnego urazu, w szczególności widocznego na zewnętrz, to nic się nie stało. Nic bardzie mylnego. Warto zwrócić uwagę na samo zaprezentowanie definicji ustawowej chociażby śmiertelnego wypadku przy pracy. Jest to wypadek, w którym pokrzywdzony nauczyciel poniósł śmierć na miejscu albo w ciągu 6 miesięcy po zdarzeniu. Konsekwencje niektórych urazów są widoczne dopiero po pewnym czasie, nawet dość poważne. Przykładem takiej sytuacji może być złamanie śródstopia wskutek złego stąpnięcia, ześlizgnięcia się nogi lub krzywego ustawienia stopy względem podłoża, na którym się ona opierała w trakcie chodu. 

Konsekwencje nieprzeprowadzenia postępowania powypadkowego 

Czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, czy też nie – to podlega ocenie zespołu powypadkowego w końcowej fazie postępowania oraz na etapie sporządzania protokołu powypadkowego. Nikt wcześniej nie jest uprawniony na mocy obowiązujących przepisów do oceny zdarzenia, a tym bardziej do negacji stwierdzenia wypadku przy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy