Dołącz do czytelników
Brak wyników

Innowacyjne przedszkole

28 lutego 2018

NR 73 (Czerwiec 2016)

Nowoczesne technologie w przedszkolu

646

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ciągłe doskonalenie własnego warsztatu pracy. Wyróżnić tutaj można zarówno doskonalenie umiejętności doboru i stosowania różnych metod oraz form organizacyjnych, jak i poszukiwanie nowych rozwiązań metodyczno-organizacyjnych w zakresie kształcenia. Innowacje dydaktyczne mają na celu podniesienie jakości i efektywności nauczania. Podczas wprowadzania innowacji kluczową rolę  odgrywa postawa nauczyciela. 

 

POLECAMY

W przypadku gdy jest to nauczyciel twórczy – nowator, wprowadzenie danego unowocześnienia odbywa się w sposób naturalny, z korzyścią dla wszystkich uczestników procesu kształcenia. Nie zawsze jednak innowacja jest akceptowana przez nauczycieli, nawet jeżeli obiektywnie mogłaby być korzystna. Zdarza się, że wśród kadry dydaktycznej wytwarza się opór przeciwko przejawom innowacji dydaktycznej. Przyczyną takiego negatywnego stanowiska niejednokrotnie jest system szkolny, który funkcjonuje według dawno już opracowanego i stabilizowanego programu nauczania, w którego realizacji stosuje się od lat niezmienione metody czy też formy pracy. Ponadto na negatywne nastawienie do innowacji mają wpływ cechy osobowościowe i predyspozycje nauczyciela (sztywność myślenia, przywiązanie do tradycyjnych i sprawdzonych metod, rutyna).

W opozycji do takiej postawy powstały innowacje pedagogiczne, czyli wszystkie działania nauczycieli, które polegają na włączeniu do pracy nowych, lepszych rozwiązań programowych, metodycznych lub organizacyjnych.

W ostatnich latach widać znaczne i szybkie przemiany cywilizacyjne. Wyznaczają one nowe zadania i dają nowe możliwości dla edukacji. Oczekiwane kompetencje wobec obywateli nadają kształt i sposób organizacji edukacji już w młodszym wieku szkolnym. Dlatego też przed szkołą i przedszkolem ciągle stoi bardzo ważne, trudne i odpowiedzialne zadanie. Polega ono na wszechstronnym wspomaganiu rozwoju dziecka, tak aby wykształcić mądrego, uczciwego i wrażliwego obywatela, który będzie potrafił świadomie i racjonalnie wykorzystywać nowe technologie w celu zdobywania i przekazywania informacji, komunikowania się i uczenia.
W dzisiejszych czasach wszechobecne stają się nowe technologie. Towarzyszą one nam już każdego dnia i są wykorzystywane nawet przez najmłodszych użytkowników. Trudno już wyobrazić sobie życie bez komputera, tabletu czy smartfona. Najmłodsi często określani są jako pokolenie urodzone „z telefonem w ręce”. To od nas – dorosłych, nauczycieli, wychowawców, zależy, jak dzieci będą wykorzystywać nowoczesne technologie. Nie ulega już wątpliwości, że mądre wykorzystanie technologii niesie ze sobą wielką wartość edukacyjną.

Wprowadzenie nowych technologii w przedszkolu często wywołuje pewne obawy u nauczycieli – wychowawców. Należy jednak pamiętać, że dzieci nie boją się eksperymentować z dopiero co poznanym sprzętem czy oprogramowaniem. Nie mają one takich oporów jak my – dorośli. Chętnie próbują nowych rzeczy, gdyż nie mają jeszcze świadomości ogromu swojej niewiedzy, a chęć poznawcza mobilizuje ich do pracy. Przed nauczycielem stoi zatem wielkie wyzwanie, jakim jest wykorzystanie tej właśnie postawy otwartości na nowości oraz nieustanna chęć ich poznania. Nauczyciel, chcąc pozytywnie kształtować postawę dziecka wobec mediów, powinien tak prowadzić zajęcia, aby świat komputerów i innych multimediów był odbierany przez wychowanków jako przyjazne miejsce, pełne nowych atrakcyjnych zjawisk. Przede wszystkim jako świat, w którym mogą poruszać się swobodnie, zdobywając potrzebną wiedzę, bawić się i komunikować.
Dla pierwszego etapu edukacyjnego nowoczesne technologie można wykorzystać w różnoraki sposób. Przebieg procesu edukacyjnego, szczególnie w przedszkolu, powinien oddziaływać na wychowanków wielozmysłowo, a dodatkowe bodźce powinny ułatwiać zapamiętywanie. Stosowanie nowoczesnych technologii pozwala na łączenie nauki z zabawą, a nade wszystko wszechstronne rozwijanie różnorodnych umiejętności i zainteresowań dzieci.

 

Poczta internetowa oraz wirtualny dysk

Coraz większą popularność zyskują poczty internetowe oferujące dodatkowe bonusy, np. wirtualny dysk, który może mieć wszechstronne zastosowanie. Pierwszym atutem poczty może być swobodny kontakt z rodzicami. Nauczyciel danej grupy już na początku roku szkolnego może założyć „pocztę grupową”, a każdy z rodziców może założyć swoje konto 
Google. Dzięki takiemu rozwiązaniu nauczyciel wychowawca zyskuje nieograniczony kontakt z rodzicami, a dodatkowo o każdej porze może przesyłać rodzicom informację o dzieciach lub o całej grupie. Na szczególną uwagę zasługuje wirtualny dysk, który umożliwia współtworzenie dokumentów. Warto przypatrzyć się temu narzędziu szczegółowo. Nauczyciel wraz z grupą przedszkolną przygotowują przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka. W dysku wirtualnym (we wcześniej wspomnianej poczcie grupowej) zostaje utworzony dokument – scenariusz całego przedstawienia wraz z przydziałem ról. Bez problemu każdy z rodziców wie, czego ma nauczyć się jego dziecko (piosenka, wierszyk), jaki przygotować strój. Często rodzice dość czynnie włączają się w przygotowania do uroczystości – w tym przypadku kontakt jest o wiele bardziej ułatwiony. W dokumencie każdy z rodziców w zbiorczej tabelce wpisuje, za co bierze odpowiedzialność. Poczta i wirtualny dysk sprawiają, że kontakt z rodzicami, przygotowanie różnych uroczystości odbywa się w sposób prostszy i szybszy.

Posiadanie wspólnej poczty niesie ze sobą wiele korzyści, oprócz tych wcześniej wspomnianych, kolejną wartą uwagi i wykorzystania w przedszkolu jest możliwość tworzenia własnego blogu. Zastosowań takiego blogu może być wiele, począwszy od kroniki danej grupy, a skończywszy na opisie krótkich projektów przeprowadzanych z dziećmi. Warto już podczas pierwszych dni dzieci w przedszkolu zachęcić rodziców i dzieci do wspólnego tworzenia kroniki grupowej w formie multimedialnej. Ważne jest, aby nauczyciel sam dobrze przemyślał, jak dane przedsięwzięcie ma przebiegać. W jakiej formie i w jakich odstępach czasowych będą pojawiać się posty (wpisy na blogu), kto i jak będzie je umieszczać oraz co będzie umieszczane. Należy zwrócić szczególną uwagę na aspekt prawny tego przedsięwzięcia (nauczyciel musi pamiętać o pisemnej zgodzie rodzica na rozpowszechnienie wizerunku dziecka), a także zwrócić uwagę na poszanowanie praw autorskich. W taki oto sposób przedszkolak może stać się kamerzystą spektaklu, a wszyscy wychowankowie poprzez narysowanie obrazka czy też nagranie swoich wypowiedzi opowiedzieć o przedstawieniu. Wspólny blog zapewne zostanie trwałą i niezniszczalną pamiątką na wiele lat dla wychowanków.

Początki wprowadzania nowoczesnych technologii mogą być dla nauczyciela trudne. Dlatego też blog może mieć na początku charakter krótkotrwały, ściśle związany z danym przedsięwzięciem. Należałoby przypatrzeć się temu narzędziu szczegółowo. Pożółkłe liście, spadające kasztany, wyjście na spacer w poszukiwaniu jesiennych skarbów mogą stać się powodem do stworzenia interesującego projektu zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców oraz wychowawców. Dzieci podczas zajęć edukacyjnych poznają informacje na temat jesieni. Wraz z nauczycielem udają się na spacer, szukając oznak jesieni. Dzieci samodzielnie wykonują zdjęcia pożółkłym liściom, czy też kasztanom lub żołędziom. Zebrane na spacerze dary jesieni przynoszą do przedszkola, z których korzystają podczas zajęć plastycznych lub technicznych. Swoim pracom również wykonują zdjęcia, z których to nauczyciel tworzy kolaż zdjęć – tak aby każda praca mogła znaleźć się w Internecie. Kolejno, wspólnie z nauczycielem, odszukują podstawowych informacji w Internecie na temat drzew, których owocami jest kasztan i żołądź. Tak przebiegający projekt zostaje upubliczniony w sieci. Co nauczyciel zyskuje dzięki takiemu rozwiązaniu? Dzieci uczą się podstawowej obsługi prostego aparatu fotograficznego, poznają funkcje makro w aparacie, która jest wykorzystywana podczas robienia zdjęć z bliskiej odległości. Wspólnie z nauczycielem niejednokrotnie po raz pierwszy wyszukują informacji w Internecie (umiejętności tak bardzo potrzebnej w dalszej edukacji i dorosłym życiu). Taki projekt pokazuje również dzieciom, że efekty ich pracy nie są od razu widoczne, a rozpoczęta przez nich praca zawsze powinna być dokończona, gdyż w przeciwnym wypadku efekty nie są miarodajne i satysfakcjonujące. Jednak najważniejsza wydaje się radość dzieci towarzysząca im podczas całego przedsięwzięcia. Dzięki takiemu zabiegowi edukacyjnemu, dzieci kojarzą naukę z czymś miłym i przyjemnym, a stworzony wraz z nauczycielem blog daje im poczucie dobrze wykonanej pracy oraz możliwość do zaprezentowania swoich osiągnięć mieszkającym daleko krewnym. To tylko jeden z przykładów zastosowań bloga. Warto wspomnieć o sześcioletniej dziewczynce – Oliwce. Dziewczynka ta bardzo lubiła wiosenne spacery, wraz z pomocą dorosłego stworzyła swój pierwszy blog, na którym umieszczała zdjęcia różnych drzew i kwiatów, które zauważała podczas spaceru. Jej radość z prowadzenia swojego blogu wzbudzały u niej prag-
nienie poznania otaczającej jej przyrody. Takie doświadczenie nauczyło ją mądrego i edukacyjnego wykorzystania nowoczesnych technologii.

 

Komputerowe gry edukacyjne

Nie ulega wątpliwości, że często gry towarzyszą dzieciom codziennie. Niejednokrotnie tablet z grami spełnia funkcję niani. Od nauczycieli wychowawców oraz rodziców zależy, w jakie gry będzie dziecko grało oraz co dana gra wniesie w jego rozwój. Istnieją serwisy umożliwiające tworzenie prostych aplikacji lub gier. Serwisy takie, oprócz możliwości tworzenia własnych gier, oferują wybór gry z ogromnej bazy już istniejących. Tworzenie aplikacji odbywa się w bardzo prosty sposób. Twórca najpierw sam wybiera rodzaj aplikacji, którą chce stworzyć, np. pasujące pary, grupowanie, kolejność, krzyżówka, wykreślanka oraz wiele innych. Po wybraniu rodzaju aplikacji należy zgodnie z instrukcją wypełnić wyświetlające się pola. Tak właśnie powstaje dowolna gra na wcześniej wybrany temat. Jednym z zastosowań tej aplikacji może być stworzenie gry – memory. Oprócz korzyści płynących z faktu, że wybór treści gry, jej wygląd zależy tylko i wyłącznie od twórcy, to dodatkowo w przeciwieństwie do jej papierowego odpowiednika internetowa gra nie będzie posiadać śladów użytkowania oraz żaden z jej elementów nie ulegnie zgubieniu. Nauczyciel, wykorzystując tę aplikację, może utrwalać wraz ze swoimi wychowankami treści programowe, które to dzieci zdobywają podczas pobytu w przedszkolu, ćwiczyć pamięć i spostrzegawczość. Warto zaproponować dzieciom wspólne stworzenie gry podczas zajęć w przedszkolu lub czynnie włączyć w procesie edukacyjnym rodziców – i zasugerować stworzenie własnych gier w domu. W zaprojektowane w taki sposób gry mogą zagrać dzieci na kolejnych zajęciach. Nie ulega wątpliwości, że tworzenie własnej aplikacji w niesamowity sposób rozwija wyobraźnię i pobudza kreatywność u wychowanka, a przede wszystkim wzmacnia samoocenę i poczucie własnej wartości.

 

 

Animacja dla przedszkolaka

Kolejnym wartym uwagi narzędziem jest Pivot Animator. Prosty, darmowy program służący do tworzenia animacji 2D.

Stworzenie własnego filmu animowanego sprowadza się do manipulacji „patyczkowymi ludzikami” (ang. Stick-man) oraz dodawania kolejnych klatek filmu. Program posiada również funkcje rysowania własnych elementów filmu za pomocą kilku kresek i kół. Tak właśnie najmłodszy użytkownik tego programu staje się autorem swych pierwszych animacji 2D, dostrzega ciąg przyczynowo-skutkowy oraz ćwiczy logiczne myślenie przy układaniu sensownej historyjki. W zależności od zainteresowań dziecka powstaje fabuła animacji. Program ten ma wielką wartość edukacyjną, dziecko już w najmłodszym wieku szkolnym bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie, dostrzega efekt swojej pracy oraz kolejny raz doświadcza nauki przez zabawę i radość.

Nauczyciel, chcąc pozytywnie kształtować postawę dz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy