Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe technologie w przedszkolu

25 lutego 2018

NR 80 (Marzec 2017)

Praktyczne wykorzystanie nowych technologii w poszczególnych obszarach edukacyjnych na przykładzie edukacji muzycznej

464

Metody nauczania stosowane przez nauczyciela powinny być zależne nie tylko od stopnia edukacyjnego, na którym uczy, ale również od tego, co dzieje się w otaczającym świecie.

 

POLECAMY

Nowoczesne technologie są wykorzystywane na całym świecie, a ich dostępność rośnie w ogromnym tempie. Warto promować najlepsze edukacyjne wykorzystywanie całej gamy nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, aby jak najlepiej przygotować najmłodszych uczniów do bycia kiedyś dobrymi i odpowiedzialnymi uczniami oraz obywatelami naszego kraju. Niestety wśród najmłodszych użytkowników często tablet lub smartfon wykorzystywany jest przede wszystkim jako narzędzie do gier i zabaw lub jedynie jako odtwarzacz różnych filmów animowanych czy też bajek. Warto pamiętać o ich wielkim edukacyjnym potencjale i takie właśnie wykorzystywanie promować już wśród najmłodszych użytkowników tych nowoczesnych urządzeń.

Bogactwo Internetu dobrze wykorzystane pomaga nauczycielowi w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych w obrębie edukacji muzycznej.

Wśród najmłodszych dzieci w wieku edukacji przedszkolnej z łatwością można zauważyć zainteresowanie zarówno edukacją plastyczną (począwszy od pierwszych prób rysunków – już w okresie bazgrot, aż po kolejne etapy rysunku), jak i edukacją muzyczną. Dzieci bardzo lubią śpiewać, same czasem wymyślają piosenki, nucą przy różnych codziennych czynnościach. Śpiew towarzyszy im najczęściej już od pierwszych chwil swojego życia (kołysanki śpiewane przez dorosłych czy słuchane różnego rodzaju piosenki z repertuaru dziecięcego). Warto więc twórczo kształcić dzieci w tym obszarze edukacyjnym, nie ograniczając się tylko do słuchania piosenek czy też układania różnych rytmów na dywanie. Edukacja muzyczna wymaga niejako podwójnego działania w procesie edukacyjnym. Po pierwsze – nie można dobrze realizować podstawy programowej, nie śpiewając z dziećmi, po drugie – nie można dobrze realizować zamierzeń podstawy programowej, nie pozwalając realnie dzieciom grać na instrumentach.

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obrębie obszaru edukacji muzycznej można odszukać następujące zapisy:

Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec):

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
  • dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
  • wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;
  • w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

Warto zauważyć, że i tym razem podstawa programowa nie wytycza ściśle określonych zasad dotyczących osiągania tych zamierzeń przez dziecko, a jedynie pokazuje, jakie cele powinien wyznaczyć sobie nauczyciel, aby dobrze zorganizować proces nauczania w placówce przedszkolnej. Można również zastanowić się nad faktem, iż wymagania dotyczące edukacji muzycznej nie są już tak mocno wypunktowane i wyszczególnione jak w przypadku edukacji matematycznej i edukacji polonistycznej (tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka).

Taka sytuacja daje realną możliwość twórczego wykorzystania nowoczesnych technologii właśnie w obszarze edukacji muzycznej.

Nauczyciel edukacji przedszkolnej niejednokrotnie ma za zadanie nauczyć dzieci śpiewać wybranej przez siebie piosenki na daną uroczystość. Oprócz dołączonych do podręczników różnego zestawu płyt z dziecięcym repertuarem nauczyciel dysponuje również dostępem do Internetu z całą bazą różnych piosenek dziecięcych czy też samych wersji instrumentalnych. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze dozwolone jest pobieranie wszystkich materiałów znajdujących się w sieci (szczególną uwagę nauczyciel musi zwracać na licencję czy też prawa autorskie danego utworu czy dzieła, które zamierza pobrać i wykorzystywać). Bogactwo Internetu dobrze wykorzystane zdecydowanie pomaga nauczycielowi w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych w obrębie edukacji muzycznej. W edukacji muzycznej nauczyciel ma pewną dowolność co do formy uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych. Warto przyjrzeć się całej bazie różnych programów czy aplikacji, które w ciekawy sposób mogą doskonalić ten rodzaj zajęć i pobudzać u dzieci ciekawość poznawczą, a także pokazywać i zachęcać do edukacyjnego wykorzystywania wszechobecnych nowoczesnych technologii.

Pierwszym z dostępnych w Internecie darmowych aplikacji urozmaicających zajęcia muzyczne dla dzieci jest zabawny i niezwykle prosty w obsłudze syntezator dźwięku Tone Matrix (dostępny pod adresem WWW: //tonematrix.audiotool.com/). Wymieniony syntezator dźwięku z łatwością może być wykorzystywany w przedszkolu podczas pracy z dziećmi. Składa się on z kwadratowej matrycy (o wymiarach 16 kwadratów × 16 kwadratów). Użytkownik, naciskając odpowiednie kwadraty na matrycy, komponuje prosty utwór muzyczny, który stale w pętli jest odtwarzany. Dla dzieci może on okazać się fantastyczną przygodą z tworzeniem i słuchaniem muzyki. Wykorzystanie go przez nauczyciela może nastąpić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zaproponowanie dzieciom wykonania dowolnych rysunków na matrycy syntezatora podczas wyłączonego dźwięku na urządzeniu. Dzieci mogą rysować wybrane przez siebie postacie, rzeczy, według własnego uznania. Po wykonaniu przez dzieci zadania, mogą one „odsłuchać dźwięków”, które wytwarzane są poprzez naciśnięte wcześniej kwadraciki na matrycy. Ważne jest, aby każde z dzieci słuchało swojego rysunku w momencie, kiedy nie robi tego nikt z pozostałych dzieci, tak aby wzajemnie nie utrudniać sobie odbioru. Taką zabawę warto powtórzyć kilka razy, by umożliwić dzieciom satysfakcję z tworzonych przez siebie rysunków i muzyki, która temu towarzyszy. Druga możliwość, którą oferuje ten program, to bardziej realne tworzenie muzyki przez dzieci, bez zwracania uwagi na kompozycję plastyczną powstałej matrycy z danego programu. Wykorzystywanie programu w taki sposób daje dziecku okazję do utożsamiania się z kompozytorami muzyki i tworzenia poprzez zabawę swoich krótkich i prostych utworów, podczas których samodzielnie może sprawdzać, który dźwięk z sobą pasuje, a których lepiej nie stosować. Zastosowanie tego prostego syntezatora dźwięku przynosi bardzo dużo korzyści w edukacji wychowanków przedszkola, począwszy od pozornie prostej czynności, którą wykonują dzieci, a która zmusza ich do wzięcia odpowiedzialności za dzieło, które sami wykonują. Użytkowanie tego programu pobudza obie półkule mózgowe i rozwijające jest zarówno dla dzieci, u których dominuje prawa półkula, jak i u dzieci z dominacją lewej półkuli. Przede wszystkim jednak pozytywnie wpływa na podejście wychowanków do procesu edukacyjnego i zachęca do edukacyjnego wykorzystania nowoczesnych technologii.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest następująca aplikacja – Instrumenty muzyczne dla dzieci. Ciekawa, barwna przyjazna dla dzieci aplikacja, która w zdecydowany sposób zachęca do eksperymentowania w świecie rytmu i muzyki. Dziecko ma dostęp do instrumentów różnego typu – ksylofonu (dzwonków), pianina oraz perkusji. Specjalny interaktywny model różnych rytmów przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3–6 lat (wiek wychowania przedszkolnego). Aplikacja ta jest bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze. W ciekawy sposób wprowadza dziecko w świat muzyki, rozwija jego zdolności muzyczne, pobudza do twórczego poszukiwania rytmów i melodii, a jej kolorowa grafika i towarzystwo przyjaznych małp zachęca do rozwijania talentu muzycznego, zwłaszcza wśród najmłodszych użytkowników. Korzystanie z tej aplikacji przez dziecko w wieku edukacji przedszkolnej pobudza u użytkownika inspiracje światem muzyki oraz buduje muzyczny potencjał. Jednym z celów używania tej właśnie aplikacji jest przede wszystkim rozwój kompleksowych zdolności poznawczych, poznanie i fascynacja muzyką i sztuką oraz pobudzanie zdolności analitycznego myślenia z użyciem 
lewej i prawej półkuli mózgu. Jest to zapewne fantastyczna interaktywna zabawa dla dziecka, w której to najmłodszy użytkownik ma możliwość grać na fortepianie, perkusji lub ksylofonie (dzwonkach) w różnych animowanych scenach. Dodatkową atrakcją są zapewne przyjazne zwierzęta i taniec przy dźwiękach muzyki. Aplikacja ta jest idealna do wprowadzenia dziecka w świat muzyki, a użytkowanie jej pokonuje wszelkie bariery, które napotkałby nauczyciel wychowania przedszkolnego w momencie, kiedy sprzęt muzyczny, którego potrzebuje do przeprowadzenia zajęć z bloku zajęć edukacyjnych – muzyka, byłby niewystarczający dla danej grupy. Zabawy na tablecie sprzyjają rozwojowi samodzielności dziecka, nauki brania odpowiedzialności za własny proces edukacyjny oraz zachęcają do poszukiwania własnych rozwiązań, rozwijając twórczość dziecka.

„Instrumenty muzyczne dla dzieci” to ciekawa, barwna i przyjazna dla dzieci aplikacja, która w zdecydowany sposób zachęca do eksperymentowania w świecie rytmu i muzyki.

Kolejna, trzecia już interesująca, warta wymienienia i uwagi, aplikacja to aplikacja przeznaczona dla uczniów w wieku wychowania przedszkolnego – Dziecięce pianino. Dziecko – najmłodszy użytkownik tej aplikacji, korzystając z niej, ma realną możliwość grania na pianinie (którego układ dźwięku przypomina układ dźwięków z pianina), rozwijając przy tym słuch muzyczny, myślenie dziecka, a przede wszystkim bardzo ważną małą motorykę palca, której pobudzanie i ćwiczenie jest bardzo ważne dla dzieci w wieku edukacji przedszkolnej. Użytkownik tej aplikacji ma możliwość zagrania ponad 20 różnych melodii z różnych krajów świata, co w interesujący sposób wychowuje dziecko przez sztukę. Melodię tę dziecko może zagrać na różnych wybranych instrumentach, począwszy od fortepianu, a kończąc na dźwiękach różnych zwierząt. Wszystko to można zrobić w interesujący i ciekawy dla dziecka sposób, wykorzystując prezentowaną aplikację. Dziecięce pianino ma do wyboru trzy tryby użytkowania. Pierwszy, klasyczny – dziecko gra na pianinie, samodzielnie wybierając instrument. Drugi tryb to tryb szkoleniowy (ćwiczeniowy) – dziecko może zaobserwować, jak daną piosenkę ma później zagrać. Ostatni, trzeci tryb – karaoke – w którym to dziecko próbuje samodzielnie zagrać daną melodię. Wykonanie tego zadania ułatwiają mu spadające nuty. Dziecko, chcąc nauczyć się dobrze obsługiwać tę aplikację, narażone jest niejednokrotnie na pomyłkę lub błąd. Jeśli chce grać nadal (barwne tło, intuicyjny interfejs), musi poradzić sobie z porażką i spróbować jeszcze raz. Kształtowanie takiej umiejętności jest niezwykle ważne w rozwoju dziecka, gdyż czas kształcenia, począwszy od edukacji przedszkolnej, a skończywszy na edukacji na stopniu wykształcenia wyższego, wymaga od danej osoby umiejętności radzenia sobie z porażkami i niezrażania się nimi. Warto poczynić pierwsze kroki w rozwoju muzycznym dziecka, używając aplikacji specjalnie do tego przeznaczonych. Szczególnie kiedy to właśnie muzyka rozwija różne zdolności dziecka, czyniąc jego życie bardziej zabawnym i interesującym. Aplikacja ta przeznaczona jest dla dzieci do 10. roku życia, a wprowadzenie jej już podczas edukacji przedszkolnej spowoduje pewną ciągłość w nauczaniu dziecka oraz pomoże w łagodnym przejściu z edukacji przedszkolnej w świat nauki szkolnej – zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Rozwijanie dziecka poprzez różnego rodzaju gry edukacyjne, szczególnie te, których wykorzystanie możliwe jest na różnego rodzaju nowoczesnych technologiach, z dnia na dzień staje się bardziej popularne i pożądane. Różnego rodzaju gry edukacyjne, szczególnie dla dzieci najmłodszych, na wszelkiego rodzaju urządzeniach przenośnych stają się niejako codziennośc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy