Dołącz do czytelników
Brak wyników

Twarzą w twarz

30 kwietnia 2018

NR 70 (Marzec 2016)

Nauczanie przez internet
Projekt Polskie Szkoły Internetowe Libratus

319

Rozmowa z Iwoną Niziołek, przedstawicielką projektu

Od jak dawna istnieją i na jakiej zasadzie działają szkoły Libratus? Czy są Państwo placówką publiczną czy niepubliczną?

Dziękuję za pytanie i zainteresowanie naszą działalnością. Libratus nie jest szkołą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, ale projektem edukacyjnym – pewnego rodzaju ogniwem pomiędzy polską szkołą a uczniem mieszkającym za granicą. Projekt funkcjonuje od siedmiu lat (począwszy od roku szkolnego 2009/2010).
Koordynatorem projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus jest Fundacja Edukacji Polonijnej, która zrzesza ponad sto szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski, instytucje polonijne, szkoły sobotnie, wolontariuszy oraz rodziny przebywające poza granicami kraju. Fundacja również ściśle współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Wspólnie promujemy polską edukację i używanie języka ojczystego wśród polskiej społeczności oraz wskazujemy rodzicom możliwości edukacyjne dla dziecka przebywającego za granicą.

Skąd wziął się pomysł na projekt edukacyjny Libratus?

Projekt edukacyjny powstał z inicjatywy szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski, których dyrektorzy dostrzegli problem w dostępie do polskiej edukacji poza granicami kraju.
Rodzice, wyjeżdżając za granicę, prosili szkołę o pomoc w nauce według polskiego programu, tak aby powrót po kilku latach odbył się z jak najmniejszą szkodą dla dziecka. Równolegle pojawił się list od Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiający dostępne formy wsparcia i możliwości kontynuacji nauki w polskim systemie oświaty. Szkoły każdego roku miały również do czynienia z przypadkami uczniów, którzy powracali z zagranicy do polskiego systemu oświaty. Mimo pomocy nauczycieli często mieli trudności ze sprostaniem wymaganiom edukacyjnym.
Początkowo szkoły starały się pomagać dzieciom i ich rodzicom za pośrednictwem korespondencji e-mail. Z czasem jednak skala problemu przerosła możliwości nauczycieli, którzy pracowali jednocześnie z uczniami w kraju. Wówczas szkoły wspólnie zadecydowały o stworzeniu profesjonalnej platformy edukacyjnej dostępnej przez internet, która ułatwi przekazywanie uczniom materiałów edukacyjnych i umożliwi korzystanie z zajęć dodatkowych.

Ilu uczniów skorzystało już z Państwa usług, a ilu jest obecnie w trakcie pobierania nauki?

Nasze zadanie to przede wszystkim wsparcie rodziców mieszkających za granicą w tym, aby ich dzieci kontynuowały, a niejednokrotnie rozpoczęły naukę w polskim systemie edukacji. Część z nich spełniła wymogi ustawowe i uczy się w trybie tzw. nauczania domowego. Możemy więc mówić o liczbie dzieci, które korzystają z naszej pomocy, w ciągu kilku lat przekroczyła ona kilka tysięcy. Rodzice często decydują się na korzystanie z platformy edukacyjnej, która jest dużym wsparciem i zachętą do systematycznej pracy z dzieckiem. Z roku na rok obserwujemy wzrost zapotrzebowania na polską edukację wśród Polonii. Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni, że dzięki temu polskie dzieci, które mieszkają na obczyźnie, mogą kontynuować swoją polską edukację i utrzymywać stałe więzy z ojczyzną, a po powrocie bez problemów funkcjonować w społeczności szkolnej.

Dzieci z Polski również pobierają nauki w Państwa szkole? Czym jest spowodowane to, że rodzice decydują się na taki rodzaj edukacji?

Chciałaby podkreślić, że nie jesteśmy szkołą, a projektem edukacyjnym. Naszym celem jest wspieranie rodziców dzieci, które mieszkają poza Polską i tylko takie dzieci biorą udział w projekcie. Platforma edukacyjna oraz wsparcie nauczycieli dostosowane jest do wymagań i potrzeb dzieci przebywających za granicą. Uczniowie korzystający z nauczania domowego w Polsce mogą skorzystać z pomocy innych instytucji, które zajmują się wsparciem nauczania domowego.
Jak zorganizowana jest nauka w Państwa placówkach? Czy jest ona całkowicie zdalna? Czy uczeń może przyswajać sobie poszczególne lekcje w dowolnym czasie, czy ma na to wyznaczone terminy? 

Czy ten proces jest w jakikolwiek sposób nadzorowany przez Państwa przedstawicieli?

W ramach projektu dzieci mają możliwość realizacji pełnej podstawy programowej w trybie tzw. nauczania domowego. Ideą nauczania domowego jest przejęcie przez rodzica roli nauczyciela swojego dziecka, natomiast weryfikacja postępu pracy ucznia odbywa się na egzaminach klasyfikacyjnych.
W zdecydowanej większości nasz program opiera się na nauce poprzez internet. Dzieci korzystają z Internetowej Platformy Edukacyjnej. Na koncie każdego z nich udostępniane są scenariusze do zajęć lekcyjnych podzielone na 35 tygodni nauki, czyli na cały okres trwania roku szkolnego, oraz materiały dodatkowe poszerzające i wzbogacające wiedzę uczniów. Treści zostały rozłożone tak, aby zachęcić rodzica do systematycznej pracy z dzieckiem i aby dziecko mogło opanować cały materiał przed przystąpieniem do egzaminów. Ten system edukacji pozwala uczniowi wraz z rodzicami na realizację materiału z zajęć w dogodnej dla niego lokalizacji i porze.

W trakcie trwania roku szkolnego organizowane są liczne konkursy i zadania. Rodzice mają dostęp do szkolnego forum, na którym dzielą się swoimi poglądami i doświadczeniem w nauce swoich dzieci. Jest to również miejsce, w którym najmłodsi kontaktują się ze swoimi rówieśnikami.

Dodatkowo, w ramach projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus, dzieci otrzymują możliwość bezpłatnego udziału w interaktywnych spotkaniach online z nauczycielami, tzw. webinariach.
W ramach projektu działa również Telefoniczna Pomoc Dydaktyczna, dzięki której rodzice w każdej chwili mogą zwrócić się o pomoc do doświadczonego pedagoga. Jeżeli pedagog dostrzeże problemy lub zaległości, również kontaktuje się telefonicznie z rodzicem.
Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice otrzymują dostęp do poradnika efektywnej nauki, który zawiera zarówno niezbędną wiedzę na temat ludzkiej pamięci i innych procesach poznawczych, jak i zbiór porad i technik, w jaki sposób zorganizować naukę z dzieckiem.

Jak wygląda kwestia podręczników w Państwa placówce?

Materiały na Internetowej Platformie Edukacyjnej opracowane są w oparciu o podręczniki zgodne z polską podstawą programową. Jest to sugestia dla rodzica, z jakich tytułów warto korzystać w pracy z dzieckiem. Rodzice otrzymują również bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych i propozycję skorzystania z innych ministerialnych i unijnych portali edukacyjnych, np. Scholaris.

Uczniowie kończący poszczególne etapy nauki w Państwa placówkach otrzymują państwowe świadectwa. Jak zatem rozwiązana jest kwestia eg...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy