Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

7 października 2020

NR 114 (Październik 2020)

Motywacyjna rola dyrektora a Dzień Nauczyciela

79

Rutynowa laurka, kwiatek i bon na kwotę zgodną z wartością „nagrody dyrektora” – to standard wpisany w szczególny termin określany potocznie jako Dzień Nauczyciela. To skupienie się na mało efektywnej motywacji zewnętrznej, która w dodatku dotyczy jedynie wybranych osób. Warto popracować nad bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem, bo święto powinno być świętem, a nie dniem dodatkowej wypłaty dla jednych i wskazaniem tych, którzy na nagrodę nie zasłużyli.

Standard

Standardowe wyróżnianie nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej stanowi w jakimś sensie element motywacyjny, niemniej obejmuje jedynie obszar motywacji zewnętrznej, a więc takiej, która działa głównie w trakcie dostarczania wybranego wzmocnienia, a poza tym ulega stosunkowo szybkiej dewaluacji. Nagroda pieniężna działa dopóty, dopóki jest wystarczająco wysoka i stosowana z dużym odstępem czasu, tym bardziej więc dyplom czy oficjalne wymienienie wśród wielu równie zasłużonych. Czy i co można by zrobić, by nagroda nie obciążała budżetu (w którym i tak nie ma środków), a jednocześnie stała się ważnym podkreśleniem i wyróżnieniem dla nauczyciela, który na takie zauważenie zasługuje?

POLECAMY

Inspirujący e-mail

Dla wielu z nas bardzo ważne jest to, że jesteśmy odbierani jako osoby dla kogoś bądź dla jakiegoś środowiska znaczące. Przykładem takiego zauważenia może być starannie przygotowany, spersonalizowany e-mail, który wyślemy nauczycielowi w przededniu jego święta. Warto odwołać się w nim do wybranych wartości nadrzędnych istotnych dla danego środowiska. Ważne, żeby w umiejętny sposób to, do czego się odwołujemy na poziomie idei, umieć zgrabnie przełożyć na to, co sobą reprezentuje lub z czym jest kojarzony nasz nauczyciel. Szczególnym wzmocnieniem będzie wskazanie konkretnych dokonań odbiorcy naszego przesłania, co zobiektywizuje i potwierdzi zasadność tak opracowanego podziękowania. Poniżej przykładowa struktura takiego maila:

Wstęp – tu warto użyć wybranego cytatu. Przykładowo: „Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ” – Henry Adams czy „Sposób, w jaki sprawy potoczą się w świecie, opiera się na tym, co czynią nauczyciele” – Fernando Reimers.

Rozwinięcie – tu odniesienie do pracy danego nauczyciela. W przypadku pierwszego cytatu można napisać o długości stażu nauczyciela – 
jeśli jest stosunkowo krótki, można napisać, że mimo niedługiego okresu pracy nauczyciel dał się zauważyć na wiele różnych sposobów; w przypadku dłuższego okresu pracy można się odwołać do absolwentów, laureatów, znaczących uczniów, z którymi pracował. W przypadku drugiego cytatu można odwołać się do kluczowych cech danego nauczyciela, jego pilności, zaangażowania, dobrych relacji z uczniami, kreatywności itd.

Podsumowanie – to podziękowanie za konkret. To miejsca na zapis typu: „Szczególnie zaś dziękuję za…” i tu należy wymienić konkretne dokonania nauczyciela, działania, których się z sukcesem podjął, wyniki, jakie uzyskał czy ucznia bądź uczniów, jacy pod jego kierunkiem osiągnęli jakieś spektakularne sukcesy. 

Mail tego typu nie powinien się wiązać z żadną formalną nagrodą. Powinien stanowić raczej formę pozytywnej, wzmacniającej, motywującej informacji zwrotnej skupionej na zaletach oraz rzeczywistych osiągnięciach, których wkład w codzienne życie przedszkola powinien być na tyle istotny, by ani adresat tych słów, ani inni, którzy mogliby się z treścią tego przesłania zapoznać, nie odczuli, że mamy do czynienia z jakąś manipulacją czy też próbą formalnego odfajkowania jedynie pozornie ważnej czynności. 

Spotkanie – świętowanie

Kolejny rodzaj świętowania motywacyjnego związanego z Dniem Nauczyciela to organizacja specjalnego spotkania, podczas którego wyróżnieni zostaną szczególnie zasłużeni nauczyciele. I znowu nie chodzi o to, by wyróżnić tylko tych, którzy w danym roku otrzymają nagrody (dyrektora, wójta, burmistrza, starosty, kuratora czy ministra), ale również by pokazać, jak wyjątkowa jest znaczna część koleżanek i kolegów w sposób szczególny angażujących się w realizację celów oraz wartości, jakie wszyscy przypisaliśmy swojej placówce oświatowej. Tu istotne, by w takim spotkaniu brała udział albo grupa szczególnie zaangażowanych albo wręcz cała rada. 

Siła grupy pozwala nam nie tylko osiągnąć lepsze efekty, ale ułatwia dokonywanie optymalnych, właściwych dla danej społeczności decyzji.  Kiedy pomagamy sobie nawzajem, wszyscy pracujemy bardziej wydajnie. 

Planując spotkanie, warto się zastanowić nad tym, jakie cechy charakterystyczne reprezentują osoby (grupy osób), które zamierzamy docenić. Warto poszukiwać ich poprzez porównanie do wartości w szczególny sposób decydujących o pracy naszego przedszkola. Zanim jednak wymienimy tych, którym chcielibyśmy podziękować, dobrze jest opowiedzieć wartościową historię motywacyjną. Jeśli chcemy wskazać na szacunek dla innych, można opowiedzieć historię o gęsiach: „Gęsi swoje najdłuższe trasy odbywają w ściśle określonym porządku. Ustawiają się w formację w kształcie litery V, co powoduje dodatkowe prądy wznoszące dla każdego ptaka, który leci jako kolejny w kluczu. W wyniku takiego ustawienia ptaki zwiększają zasięg swojego lotu o co najmniej 71% w stosunku do możliwości pojedynczego ptaka. Kiedy któraś gęś wypada z szyku, natychmiast odczuwa opór i trud samotnej podróży i szybko wraca do wspólnego klucza. Kiedy gęś prowadząca się męczy, zawraca na koniec klucza, a jej miejsce przejmuje inny ptak. I wreszcie, gdy któraś gęś z jakiegoś powodu traci siły i nie może wytrzymać tempa, towarzyszą jej w dół dwie inne, by do końca roztaczać nad nią opiekę i pomagać jej. 

Zostają z nią do chwili, kiedy odzyska siły albo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy