Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 kwietnia 2019

NR 101 (Kwiecień 2019)

Ministerialne plany naprawy polskiej oświaty

0 41

Ministerstwo Edukacji Narodowej w lutym tego roku przekazało informację o zamierzeniach mających poprawić jakość polskiej edukacji. „Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości” została opublikowana na stronie internetowej ministerstwa, a także rozesłana drogą elektroniczną do wszystkich placówek oświatowych w Polsce. We wstępie tego dokumentu czytamy, że deklaracja skierowana jest do wszystkich tych, którym na sercu leży dobro polskiej szkoły, aby wspólnie z ministerstwem podjęli działania służące podniesieniu jakości polskiej oświaty. W deklaracji znajdziemy opis wielu działań, jakie już zostały podjęte w związku z reformą oświatową, m.in. wspomina się o upowszechnieniu edukacji przedszkolnej, a także tych, które są planowane, jak m.in. proces stopniowego podnoszenia wynagrodzeń nauczycieli.

Co MEN planuje w zakresie podwyżek dla nauczycieli? 

„Nauczyciele są grupą zawodową, która wykonuje pracę o szczególnym znaczeniu, dlatego wszelkie regulacje płacowe dla tej grupy powinny być odpowiednie do rangi wykonywanego zawodu. Podzielamy opinię, że obecny system wynagradzania wymaga zmiany. Dlatego należy wprowadzić nowe rozwiązania – jednoznaczne, zrozumiałe i sprawiedliwe”. Zatem co proponuje MEN?

  • W budżecie państwa na 2019 r. zostały zagwarantowane środki na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i na podwyższenie płac.
  • Trwają prace nad rozwiązaniami stałego wzrostu wynagrodzeń od 2020 r.
  • Trwają negocjacje ze związkami zawodowymi nad ostatecznym kształtem projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego będącego częścią płacy nauczycielskiej.
  • Ministerstwo dostrzega potrzebę weryfikacji przepisów dotyczących dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, aby mogły być one wypłacane adekwatnie do warunków wykonywanej pracy, w szczególności dotyczy to dodatku za wychowawstwo i za warunki pracy. Jednocześnie w ramach tej nowelizacji zostanie doprecyzowany przepis dotyczący dodatku za wychowawstwo poprzez jednoznaczne uprawnienie do tego dodatku nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym.
  • MEN zauważa potrzebę wzmocnienia finansowania wynagrodzeń nauczycieli za realizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.
  • Minister podziela opinię strony związkowej o potrzebie wzmocnienia ud...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy