Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

11 grudnia 2018

NR 97 (Grudzień 2018)

Kontrola sanepidu

0 226

Placówki oświaty podlegają kontroli sanepidu w bardzo szerokim zakresie. Jak się na nie przygotować?

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.) określa kompetencje tego organu w art. 1, jest to m.in. nadzór nad warunkami: 

 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku.

Podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego jest kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

 1. Higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Jeśli placówka szkolna prowadzi własną kuchnię, to jej obowiązkiem jest posiadanie aktualnego wyniku badania wody, która jest używania do produkcji posiłków. Takie badania powinno się przeprowadzić każdego roku, ponieważ wynik jest ważny tylko rok. Zlecenie badania wody należy złożyć do laboratorium, które się tym zajmuje. Laboratoria znajdują się najczęściej przy zakładach uzdatniania wody, wodociągach, a także w placówkach sanepidu. Badanie jest oczywiście odpłatne, cena waha się w granicach 200 zł. Kontrolujący przebieg produkcji żywności, czyli pracę kuchni w placówce szkolnej, z pewnością poprosi o aktualny wynik badania wody. 
 2. Powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
  Wymiana powietrza jest istotnym elementem dobrego samopoczucia osób przebywających w pomieszczeniach. Każdy obiekt przeznaczony do pobytu ludzi musi spełniać odpowiednie normy dotyczące wymiany powietrza w danym pomieszczeniu. Potwierdzeniem spełniania tych norm jest protokół sprawdzenia działania urządzeń wentylacyjnych, który wykonuje się także co roku. Okazanie tego dokumentu na pewno będzie konieczne przy kontroli sprawdzenia warunków higieny procesów nauczania i wychowania. 
 3. Utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  Kontrola czystości pomieszczeń jest podstawowym działaniem kontrolnym, jakie wykonują pracownicy sanepidu w placówkach oświaty. Do ich kompetencji należy sprawdzenie czystości każdego pomieszczenia, sprzętu, urządzeń itp. Kompetencje te są praktycznie nieograniczone, kontrolujący może nie tylko dokonać oglądu ogólnego, ale zajrzeć do szafy, pod dywan, rozsypać klocki na podłogę, by sprawdzić, czy dno pojemnika jest czyste, odsunąć szafkę, by sprawdzić, czy nie ma za nią kurzu itp. 
  Podczas kontroli sprawdzane są także narzędzia, którymi utrzymuje się czystość oraz środki chemiczne używanie do mycia, czyszczenia, dezynfekcji. Ważne jest to, aby narzędzia były w należytym stanie technicznym, odpowiednio dobrane do rodzaju czynności, jakie mają być nimi wykonywane, posiadające certyfikat bezpieczeństwa. Kontrolujący może żądać dowodów na spełnienie tych wymogów, w szczególności protokołów napraw, konserwacji sprzętu, dat ważności środków chemicznych itp. 
  Warto mieć zgromadzone w jednym segregatorze karty charakterystyki każdego środka chemicznego, który jest używany do mycia, czyszczenia czy dezynfekcji. Środki chemiczne powinny być odpowiednio przechowywane i zabezpieczone przed dostępem dzieci. Warunki przechowywania środków używanych do utrzymania należytego stanu higienicznego pomieszczeń są oczywiście przedmiotem kontroli. 
  Kontrola stanu higieny obiektu nie ogranicza się tylko do pomieszczeń, w których przebywają dzieci, oczywiście badany jest także stan czystości wokół budynku, a ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy