Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse , Otwarty dostęp

7 maja 2018

NR 91 (Kwiecień 2018)

Fundusze unijne dla przedszkoli

0 2008

Przedszkola publiczne, aby uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich, muszą w tej kwestii współpracować ze swoim organem prowadzącym, natomiast przedszkola prywatne mogą starać się o środki samodzielnie. W przypadku placówek publicznych beneficjentem jest najczęściej gmina, a dla placówek niepublicznych – osoba prowadząca. Istnieje wiele możliwości skorzystania z unijnej pomocy, warto więc dowiedzieć się w punktach informacji europejskiej bądź w biurach firm consultingowych, z jakich funduszy możemy skorzystać.

W obecnej perspektywie funduszy unijnych na lata 2014–2020 można ubiegać się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom. Program daje ogromne możliwości pozyskania środków na wiele celów, np. na rozbudowę, modernizację przedszkoli i żłobków, wyposażenie, budowę placu zabaw, doskonalenie kadry, organizację zajęć dodatkowych, zatrudnienie specjalistów. Informację o tym, czy w danym województwie ogłoszony jest nabór wniosków, możemy znaleźć na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy. Nabór odbywa się w trybie konkursowym; maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%, co oznacza, że 15% to wkład własny. 

POLECAMY

Finansowanie można uzyskać na następujące cele (typ wniosku): 

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3–4 lat, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych). 
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne.
 4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
 5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego. 

Unia Europejska wprowadziła także instrumenty finansowe polegające na możliwości wzięcia nisko oprocentowanych pożyczek. Osoby prowadzące przedszkola mogą skorzystać z programu JEREMIE, który ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do mikrofinansowania. Fundusze te mogą wspierać: 

 • rozwój już istniejących firm lub tworzenie nowych,
 • uzyskanie wsparcia na modernizację prowadzonej działalności.

Pożyczka JEREMIE może być udzielona na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia, urządzeń, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju firmy.

 

Lp Województwo Termin naboru
1.    d...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy