Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

21 lutego 2018

NR 85 (Październik 2017)

Dyrektorze! Korzystaj z unijnych dotacji, dopóki są

0 79

Osoby prowadzące przedszkola niepubliczne mają szansę wyposażyć swoje placówki za fundusze unijne. Warto zainteresować się tą tematyką, dopóki takie środki jeszcze są. Polska należy do krajów, w których brakuje miejsc w przedszkolach, zwłaszcza dla najmłodszych dzieci, mimo że od tego roku szkolnego sytuacja nieco się poprawiła ze względu na objęcie trzylatków prawem do edukacji przedszkolnej.

 

Dotacje unijne na lata 2014–2020 przewidują środki na edukację przedszkolną m.in. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, dlatego aby dowiedzieć się o tym, czy, jak i kiedy będą ogłaszane konkursy, jeszcze w tym roku lub w roku 2018 należy zapytać o to w wojewódzkich urzędach pracy.

 

Dla kogo

Nie wszystkie programy są przeznaczone dla osób prowadzących przedszkola niepubliczne, ale możliwości zwiększają się, jeśli np. prowadzi się działalność gospodarczą. Problematyka unijnych dotacji jest niestety skomplikowana i dla nawet dość dobrze radzących sobie w życiu osób może być trudna do zrozumienia. Warto więc zapytać profesjonalistów. Istnieją punkty konsultacyjne, biura konsultingowe, które należy odwiedzić, chcąc mieć pewność, że możemy składać wnioski do konkretnych programów. Na początek dobrze jest poszukać informacji w dostępnych źródłach, a tych jest dostatecznie dużo, chociażby w Internecie, jak np. portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie można zapoznać się z następującą informacją dotyczącą przedszkoli.

Możesz starać się o wsparcie stworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej. Fundusze będziesz mógł wtedy przeznaczyć np. na sfinansowanie kosztów przyjęcia większej grupy dzieci do Twojego przedszkola.

Jeśli masz pomysł na zorganizowanie dodatkowych, specjalistycznych zajęć w Twoim przedszkolu, to na takie cele również możesz pozyskać środki unijne. Co możesz zrobić? Zastanów się np. nad organizacją zajęć logopedycznych, terapeutycznych, psychologicznych, gimnastyki korekcyjnej itp. Jest to szczególnie ważne, jeśli w Twoim przedszkolu są dzieci z niepełnosprawnościami. Możesz także dofinansować zajęcia ogólnorozwojowe, np. takie, które lepiej przygotują przedszkolaki do pójścia do szkoły.

Nie możesz zapomnieć także o nauczycielach i opiekunach, którzy pracują w Twoim przedszkolu. Dofinansowanie może dotyczyć również tej grupy, np. w formie przygotowania do prowadzenia jakichś specjalistycznych zajęć. Fundusze na edukację przedszkolną znajdziesz w programie regionalnym w Twoim województwie”.

 

Specjaliści radzą, aby postępować według określonej procedury, np.:

Krok 1 – Sprecyzowanie pomysłu. Tutaj należy się zastanowić nad ideą pomysłu: Co chcę zrobić? Jakie mam do tego przygotowanie? Co mi będzie do tego potrzebne? W zależności od uzyskanej odpowiedzi podejmuje się odpowiednio dalsze kroki.

Krok 2 – Znalezienie informacji dotyczących możliwości dofinansowania naszego pomysłu samodzielnie lub udanie się do odpowiedniej instytucji w celu uzyskania informacji.

Krok 3 – Zapoznanie się z dokumentacją danego programu (regulamin, wniosek, dokumentacja do wniosku) lub nawiązanie współpracy z fachowcami. Pamiętać należy, że opracowanie wniosku jest kosztowne, ale daje gwarancję niepopełnienia błędów formalnych, które mogą wyeliminować wniosek.

Krok 4 – Odpowiedź na pytanie: Czy mój pomysł będzie możliwy do realizacji? Czy posiadam np. wkład własny?

Krok 5 – Sprawdzenie harmonogramu naborów i podjęcie decyzji o udziale.

Krok 6 – Kompletowanie niezbędnej dokumentacji samodzielnie lub we współpracy z fachowcami, którym zleciliśmy opracowanie wniosku.

Krok 7 – Uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez instytucje wspierające lub współpraca z fachowcami, którzy powinni posiadać niezbędną wiedzę.

Krok 8 – Złożenie wniosku wraz z załącznikami. Wniosek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy