Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

21 lutego 2018

NR 85 (Październik 2017)

Dyrektorze! Korzystaj z unijnych dotacji, dopóki są

360

Osoby prowadzące przedszkola niepubliczne mają szansę wyposażyć swoje placówki za fundusze unijne. Warto zainteresować się tą tematyką, dopóki takie środki jeszcze są. Polska należy do krajów, w których brakuje miejsc w przedszkolach, zwłaszcza dla najmłodszych dzieci, mimo że od tego roku szkolnego sytuacja nieco się poprawiła ze względu na objęcie trzylatków prawem do edukacji przedszkolnej.

 

POLECAMY

Dotacje unijne na lata 2014–2020 przewidują środki na edukację przedszkolną m.in. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, dlatego aby dowiedzieć się o tym, czy, jak i kiedy będą ogłaszane konkursy, jeszcze w tym roku lub w roku 2018 należy zapytać o to w wojewódzkich urzędach pracy.

 

Dla kogo

Nie wszystkie programy są przeznaczone dla osób prowadzących przedszkola niepubliczne, ale możliwości zwiększają się, jeśli np. prowadzi się działalność gospodarczą. Problematyka unijnych dotacji jest niestety skomplikowana i dla nawet dość dobrze radzących sobie w życiu osób może być trudna do zrozumienia. Warto więc zapytać profesjonalistów. Istnieją punkty konsultacyjne, biura konsultingowe, które należy odwiedzić, chcąc mieć pewność, że możemy składać wnioski do konkretnych programów. Na początek dobrze jest poszukać informacji w dostępnych źródłach, a tych jest dostatecznie dużo, chociażby w Internecie, jak np. portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie można zapoznać się z następującą informacją dotyczącą przedszkoli.

Możesz starać się o wsparcie stworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej. Fundusze będziesz mógł wtedy przeznaczyć np. na sfinansowanie kosztów przyjęcia większej grupy dzieci do Twojego przedszkola.

Jeśli masz pomysł na zorganizowanie dodatkowych, specjalistycznych zajęć w Twoim przedszkolu, to na takie cele również możesz pozyskać środki unijne. Co możesz zrobić? Zastanów się np. nad organizacją zajęć logopedycznych, terapeutycznych, psychologicznych, gimnastyki korekcyjnej itp. Jest to szczególnie ważne, jeśli w Twoim przedszkolu są dzieci z niepełnosprawnościami. Możesz także dofinansować zajęcia ogólnorozwojowe, np. takie, które lepiej przygotują przedszkolaki do pójścia do szkoły.

Nie możesz zapomnieć także o nauczycielach i opiekunach, którzy pracują w Twoim przedszkolu. Dofinansowanie może dotyczyć również tej grupy, np. w formie przygotowania do prowadzenia jakichś specjalistycznych zajęć. Fundusze na edukację przedszkolną znajdziesz w programie regionalnym w Twoim województwie”.

 

Specjaliści radzą, aby postępować według określonej procedury, np.:

Krok 1 – Sprecyzowanie pomysłu. Tutaj należy się zastanowić nad ideą pomysłu: Co chcę zrobić? Jakie mam do tego przygotowanie? Co mi będzie do tego potrzebne? W zależności od uzyskanej odpowiedzi podejmuje się odpowiednio dalsze kroki.

Krok 2 – Znalezienie informacji dotyczących możliwości dofinansowania naszego pomysłu samodzielnie lub udanie się do odpowiedniej instytucji w celu uzyskania informacji.

Krok 3 – Zapoznanie się z dokumentacją danego programu (regulamin, wniosek, dokumentacja do wniosku) lub nawiązanie współpracy z fachowcami. Pamiętać należy, że opracowanie wniosku jest kosztowne, ale daje gwarancję niepopełnienia błędów formalnych, które mogą wyeliminować wniosek.

Krok 4 – Odpowiedź na pytanie: Czy mój pomysł będzie możliwy do realizacji? Czy posiadam np. wkład własny?

Krok 5 – Sprawdzenie harmonogramu naborów i podjęcie decyzji o udziale.

Krok 6 – Kompletowanie niezbędnej dokumentacji samodzielnie lub we współpracy z fachowcami, którym zleciliśmy opracowanie wniosku.

Krok 7 – Uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez instytucje wspierające lub współpraca z fachowcami, którzy powinni posiadać niezbędną wiedzę.

Krok 8 – Złożenie wniosku wraz z załącznikami. Wniosek powinien być podpisany przez właściciela przedszkola, samo złożenie wniosku w odpowiedniej instytucji zazwyczaj odbywa się dwutorowo: w sposób elektroniczny (poprzez odpowiedni generator wniosków) oraz w wersji papierowej. Elektronicznego złożenia wniosku może dokonać wynajęty fachowiec, natomiast wersję papierową musi podpisać wnioskodawca, to, kto fizycznie złoży wniosek (w wersji papierowej) do instytucji, nie ma znaczenia, można go również przesłać pocztą. Te regulacje zazwyczaj są określone w regulaminie projektu.

Krok 9 – Oczekiwanie na decyzję.

Krok 10 – W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – podpisanie umowy.

Krok 11 – Zrealizowanie projektu zgodnie z założeniami.

Krok 12 – Rozliczenie końcowe projektu.

Krok 13 – Utrzymanie trwałości projektu przez wymagany okres.

 

Jak uzyskaliśmy dotację na nasze przedszkole?

Zainteresowałam się informacją, która przyszła drogą elektroniczną. Informowano w niej, że już dobiega końca termin składania, w naszym województwie, wniosków na dotacje dla placówek przedszkolnych, w tym także niepublicznych. To była informacja od firmy, która opracowuje wnioski, jednakże mieszczącej się dokładnie na przeciwległym krańcu Polski, więc zaczęłam poszukiwać informacji pośród firm i osób zajmujących się tą tematyką na rynku lokalnym. Musiałam działać szybko, bo zostały niespełna dwa tygodnie do końca terminu składania wniosków. Postanowiłam skorzystać z usługi fachowców, ponieważ opracowanie wniosku wymagało posiadania sporo wiedzy, a na zdobycie jej nie miałam już czasu, a poza tym po zapoznaniu się z dokumentacją projektu stwierdziłam, że lepiej oddać sprawę w ręce fachowców. I tutaj, mogę to stwierdzić z perspektywy czasu, postawiliśmy pierwszy krok na drodze do sukcesu, bo jak się później okazało, sam wniosek liczył ponad sto stron, a dostarczanie informacji do opracowania wniosku wymagało i tak sporego wysiłku i nakładu czasu.

Skorzystaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego 8.1 upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Program przewiduje:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3–4 lat, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).

 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

 3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty; katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:
  • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
  • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastykę korekcyjną,
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
  • za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy