Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

12 lutego 2019

NR 99 (Luty 2019)

Czy MEN dąży do zmiany wynagrodzenia nauczycieli?

0 28

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się znacznych podwyżek dla nauczycieli. Pod koniec ubiegłego i na początku tego roku trwały protesty nauczycieli polegające m.in. na masowym korzystaniu ze zwolnień lekarskich przez pedagogów. Protest był popierany przez ZNP, który nie tylko ze zrozumieniem tłumaczył powody protestu, ale także domagał się podwyżki na poziomie 1000 zł dla każdego nauczyciela.

MEN zapowiada, że już we wrześniu 2019 r. a nie w styczniu 2020 r. nauczyciele otrzymają kolejną podwyżkę pensji. To o 16,1% więcej wynagrodzenia w stosunku do 31 marca 2018 r. To sprawia, że ponad 60% nauczycieli otrzyma 508 zł więcej do miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przełoży się to również na zwiększenie wysokości dodatków, a w konsekwencji wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli. Minister Zalewska zaproponowała również 1000 zł jednorazowego świadczenia dla nauczyciela stażysty przez dwa lata (w pierwszym i w drugim roku trwania stażu), dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, przywrócenie corocznego obowiązku uchwalania przez samorządy regulaminów wynagradzania nauczycieli uzgadnianych ze związkami zawodowymi. 
Jak jednak podkreśla Związek Nauczycielstwa Polskiego, pedagodzy niejako sami sfinansowali tę waloryzację. Związkowcy przypominają, że już 1 stycznia 2018 r. nauczyciele stracili:

  • prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy – dotyczyło to nauczycieli zatrudnionych na wsi i w miastach do 5 tys. mieszkańców;
  • dodatek mieszkaniowy, z którego korzystało 186 tys. pedagogów mieszkających na wsi i w małych miastach – według wyliczeń ZNP MEN oszczędziło 129 mln zł rocznie;
  • możliwość korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach – według informacji podawanych przez ZNP z tego tytułu MEN ma mieć oszczędności w wysokości 137 mln zł rocznie (od 2019 r.);
  • dodatek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – dotyczy to nauczycieli kontraktowych, a więc początkujących w zawodzie, a ministerstwo zaoszczędzi ok. 5 mln zł w ciągu roku;
  • dotychczasowe możliwości awansowania w zawodzie; według nowych zasad uzyskanie najwyższego stopnia awansu (nauczyciel dyplomowany) będzie trwać średnio o pięć lat dłużej, ponieważ wydłuża się ścieżka awansu z 10 do 15 lat, a to oznacza, że dłużej trzeba będzie czekać na zwiększenie wynagrodzenia w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu; budżet państwa już w 2019 r. zaoszczędzi na tym 23 mln zł, od 2021 r. – setki milionów złotych rocznie, a od 2023 r. coroczne oszczędności z powodu zmian w awansie zawodowym wyniosą ok. 1 mld zł.

Związkowcy oczywiście sprzeciwiają się takiemu mechanizmowi podwyższania nauczycielskich wynagrodzeń. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wysokość...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy