Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zmiany dotyczące kwalifikacji nauczycieli przedszkoli od przyszłego roku szkolnego

Artykuły z czasopisma | 23 lutego 2018 | NR 81
352

W związku z reformą oświaty MEN planuje wprowadzenie od 1 września 2017 r. nowych przepisów wykonawczych w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Projekt dotyczy także, z pewnymi zmianami, nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

 

POLECAMY

Wychowawcy przedszkolni

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli1 przewiduje w § 4, że stanowisko nauczyciela przedszkola (także w innej formie wychowania przedszkolnego), tak jak dotychczas, może zajmować osoba, która ukończyła:

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, ewentualnie na innym kierunku i dodatkowo studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, ewentualnie innym i dodatkowo studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
 • zakład kształcenia nauczycieli (m.in. kolegium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego) w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom albo w innej specjalności oraz dodatkowo kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzonych zajęć,
 • studia wyższe (co najmniej licencjat) na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym (np. studium nauczania początkowego).

 

Nauczyciele języków obcych

W porównaniu do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264), złagodzeniu ulegną wymogi stawiane nauczycielom języków obcych. Najniższe kwalifikacje wymienione w § 12 obejmą:

 • ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach lub klasach I–III szkół podstawowych z dodatkową specjalnością nauczycielską z języka obcego (nowe rozwiązanie, wychodzące naprzeciw nauczycielom z dwoma specjalnościami),
 • ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach lub klasach I–III szkół podstawowych,
 • kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I–III szkół podstawowych oraz świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (jedno z wymienionych w załączniku do rozporządzenia) i dodatkowo ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego,
 • kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I–III szkół podstawowych oraz świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (jedno z wymienionych w załączniku do rozporządzenia), a ponadto ukończone studia wyższe na kierunku filologia i przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego.

Zostanie powtórzony dotychczasowy zapis, zgodnie z którym nauczyciel przedszkola może uczyć języka obcego do  31 sierpnia 2020 r., jeśli legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (§ 30).
Poszerzeniu ma natomiast ulec lista świadectw potwierdzających znajomość języków obcych – m.in. w odniesieniu do wszystkich języków na poziomie podstawowym o certyfikat TELC GmbH oraz FCE z oceną C.

Zostanie powtórzony dotychczasowy zapis, zgodnie z którym nauczyciel przedszkola może uczyć języka obcego do 31 sierpnia 2020 r., jeśli legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym.

Przedszkolni specjaliści

Nauczyciele przedszkoli na stanowiskach psychologa, pedagoga i logopedy zostaną wprost wymienieni jako osoby zobowiązane do posiadania kwalifikacji określonych dla ich kolegów pracujących w szkołach (§ 18–20). 
przedszkolny psycholog będzie musiał posiadać ukończone studia magisterskie z psychologii i przygotowanie pedagogiczne;

 • pedagog – co najmniej tytuł licencjata na kierunku pedagogika (lub na innym kierunku i dodatkowo studia podyplomowe z pedagogiki) oraz przygotowanie pedagogiczne;
 • logopeda – przynajmniej tytuł licencjata z logopedii (lub na innym kierunku oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii) i przygotowanie pedagogiczne;
 • nieznacznemu poszerzeniu ulegną kwalifikacje nauczyc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy