Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

3 września 2020

NR 113 (Wrzesień 2020)

Rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – obowiązki wrześniowe

0 886

Po ponad dwumiesięcznym czasie względnej beztroski, spokoju i relaksu nieuchronnie zbliża się czas powrotu do szkół i przedszkoli. Wszystko wskazuje na to, że od września rozpoczną się normalne zajęcia w budynkach szkolnych i przedszkolnych. Zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów rozpocznie się ciężka praca, w szczególności dla tych pedagogów, którzy zamierzają rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Ale… nie taki diabeł straszny, jak go malują. Poniżej prezentuję główne obowiązki nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, które muszą być zrealizowane we wrześniu, aby formalnie staż odbył się bez wad prawnych.

Zagadnienia awansu zawodowego nauczycieli uregulowane są w następujących aktach prawnych:

POLECAMY

 • rozdział 3A ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.).

Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie stażu, każdy nauczyciel powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego. Jeżeli to uczyni, nic go nie zaskoczy w okresie realizacji stażu i doskonale będzie orientował się w tym, jakie ma prawa i obowiązki.

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w przedszkolu uzyskuje stopień nauczyciela stażysty.

 • Wniosek: Staż rozpoczyna się automatycznie, wniosek nauczyciela nie jest potrzebny.
 • Długość stażu: Staż trwa 9 miesięcy i rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia zajęć edukacyjnych w przedszkolu. W roku szkolnym 2020/2021 staż na nauczyciela kontraktowego rozpocznie się 1 września 2020 r., a zakończy 31 maja 2021 r. (jeżeli nie będzie przerw w odbywaniu stażu). 
 • Warunki zatrudnienia: Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w przedszkolu stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
 • Minimalny wymiar zatrudnienia: ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.
 • Plan rozwoju zawodowego: Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi przedszkola plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w placówce.

Co musisz zrobić w ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy