Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

10 maja 2019

NR 102 (Maj 2019)

Mniej urlopów zdrowotnych, czyli więcej w kasie samorządu

0 35

Zaostrzenie zasad przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia spowodowało, że korzystających z tego świadczenia ubyło. Po zmianach w art. 73 Karty Nauczyciela zmniejszyła się liczba nauczycieli korzystających z tego przywileju. Czy to dobry kierunek zmian?

Obecnie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, na której powstanie wpływają czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy, orzeka lekarz mający uprawnienia do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, czyli lekarz medycyny pracy, z którym przedszkole zawarło umowę na wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Poprzednie uregulowania pozwalały wydawać orzeczenia lekarzom rodzinnym, co zapewne powodowało większą swobodę w uzyskaniu orzeczenia. 

Od ponad roku obowiązywania nowych uregulowań zaobserwowano spadek liczby korzystających z tej formy urlopu. Prawdopodobnie miało na to wpływ uszczelnienie przepisów, ale także mogły przyczynić się do tego dodatkowe etaty w szkołach i przedszkolach samorządowych. Część ekspertów uważa, że o spadku liczby nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych zadecydowały zmiany prawa. Inni dodają, że na spadek tej liczby wpłynęła też lepsza sytuacja na ryku pracy i poszukiwanie nauczycieli do pracy, a nie chęć ich zwalniania.

Ministerstwo Edukacji, planując zmiany, zakładało, że jeśli liczba nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia zmniejszy się o 25%, oszczędności z tego tytułu wyniosą 68 mln zł w 2018 r. i 137 mln zł w latach kolejnych. Co więce...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy