Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

10 maja 2019

NR 102 (Maj 2019)

Mniej urlopów zdrowotnych, czyli więcej w kasie samorządu

163

Zaostrzenie zasad przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia spowodowało, że korzystających z tego świadczenia ubyło. Po zmianach w art. 73 Karty Nauczyciela zmniejszyła się liczba nauczycieli korzystających z tego przywileju. Czy to dobry kierunek zmian?

Obecnie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, na której powstanie wpływają czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy, orzeka lekarz mający uprawnienia do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, czyli lekarz medycyny pracy, z którym przedszkole zawarło umowę na wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Poprzednie uregulowania pozwalały wydawać orzeczenia lekarzom rodzinnym, co zapewne powodowało większą swobodę w uzyskaniu orzeczenia. 

Od ponad roku obowiązywania nowych uregulowań zaobserwowano spadek liczby korzystających z tej formy urlopu. Prawdopodobnie miało na to wpływ uszczelnienie przepisów, ale także mogły przyczynić się do tego dodatkowe etaty w szkołach i przedszkolach samorządowych. Część ekspertów uważa, że o spadku liczby nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych zadecydowały zmiany prawa. Inni dodają, że na spadek tej liczby wpłynęła też lepsza sytuacja na ryku pracy i poszukiwanie nauczycieli do pracy, a nie chęć ich zwalniania.

Ministerstwo Edukacji, planując zmiany, zakładało, że jeśli liczba nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia zmniejszy się o 25%, oszczędności z tego tytułu wyniosą 68 mln zł w 2018 r. i 137 mln zł w latach kolejnych. Co więcej, zdaniem MEN samorządy będą miały mniejsze wydatki w związku z wydłużeniem z 10 do 15 lat awansu zawodowego nauczycieli, co w efekcie już w przyszłym roku ma skutkować oszczędnościami sięgającymi ok. 23 mln zł, a przez kolejne pięć lat – ponad 2,8 mld zł.

Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że na 30 września 2018 r. liczba nauczycieli korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia wyniosła 10 583, co wskazuje na spadek o 2,3 tys. nauczycieli na urlopach zdrowotnych w porównaniu do roku poprzedniego w tym samym okresie. 

Spadek liczby nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych to konkretne oszczędności dla samorządów. Przywilej otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia rodził konieczność opłacania podwójnych etatów, gdyż samorządy musiały znaleźć środki na wypłatę świadczenia urlopowego i opłacenie nauczyciela, który pracował w jego zastępstwie. Nic więc dziwnego, że samorządowcy naciskali na MEN, aby zmienić przepisy. Dodatkowo samorządom sprzyja syt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy