Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

11 października 2021

NR 123 (Październik 2021)

Kwalifikacje nauczycieli placówek oświatowych w pytaniach i odpowiedziach

0 13

Początek roku szkolnego to czas rozważań nad kwalifikacjami nauczycieli placówek oświatowych. Rozwiewamy trudności i wątpliwości związane z zatrudnianiem nauczycieli o rozmaitych kwalifikacjach.

Przypadek 1. 

Pytanie: 
Czy osoba, która ukończyła studia na kierunku pedagogika w specjalności edukacja elementarna z dodatkową specjalnością nauczyciela języka angielskiego z tytułem licencjata, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu? 
W suplemencie wydanym do dyplomu zapisano, że absolwent jest przygotowany do pełnienia dwóch ról: nauczyciela wychowawcy i specjalisty w zakresie nauczania języka angielskiego na szczeblu przedszkola oraz klas początkowych. Suplement informuje również, iż posiadane kwalifikacje uprawniają absolwenta do zatrudnienia w przedszkolu, szkole podstawowej (klasy I–III) oraz szkole językowej. Nauczycielka 
ukończyła również studia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną z tytułem magistra.

Odpowiedź: 
Osoba, która ukończyła studia w formie stacjonarnej na kierunku pedagogika w specjalności edukacja elementarna z dodatkową specjalnością nauczyciela języka angielskiego z tytułem licencjata, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu, ponieważ ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach lub klasach I–III szkół podstawowych, a dodatkową specjalnością nauczycielską był język obcy.

POLECAMY

Przypadek 2. 

Pytanie: 
Czy nauczycielka, która ukończyła studia w zakresie nauczania początkowego w Wyższej Szkole Pedagogicznej może pracować w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej? 

Odpowiedź: 
Nauczycielka posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, ponieważ ukończyła studia na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym (nauczanie początkowe).

Przypadek 3. 

Pytanie: 
Czy nauczyciel – absolwent magisterium z wychowania fizycznego na AWF – może prowadzić zajęcia gimnastyki korekcyjnej? Czy jako absolwent wychowania fizycznego posiada do tego kwalifikacje?

Odpowiedź: 
Magister wychowania fizycznego może prowadzić zajęcia gimnastyki korekcyjnej, jeżeli z dyplomu lub suplementu do dyplomu wynika, że takie kwalifikacje nabył.
Są to dodatkowe kwalifikacje i nauczyciel wychowania fizycznego posiada je, jeśli jest to potwierdzone dyplomem ukończonych studiów, świadectwem studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego.

Przypadek 4. 

Pytanie: 
Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel z wykształceniem magisterskim, aby móc prowadzić zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu publicznym? 

Odpowiedź: 
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach od 1 września 2021 r. posiada nauczyciel z wykształceniem magisterskim, który ukończył:

 1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 
  lub
 2. studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 
  lub
 3. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i legitymuje się świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkola...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy