Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

7 lutego 2018

NR 89 (Luty 2018)

Karta Nauczyciela na nowo

0 1110

W ubiegłym miesiącu przybliżaliśmy Państwu część zmian wprowadzonych ustawą o fi nansowaniu zadań oświatowych. W tym artykule przybliżymy kolejne modernizacje prowadzone w jednym z najważniejszych dokumentów prawa oświatowego

 

Zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli (art. 42, art. 42a ustawy Karta Nauczyciela)

Ujednolicony został tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli mających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno- pedagogicznej, w wymiarze 22 godzin1. Jednocześnie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli mających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego i współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, został ustalony w wymiarze 20 godzin tygodniowo2.

Został także określony sposób wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin jako ilorazu łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Przyjęto, że wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ma...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy