Jakie kryteria zastosować przy zwolnieniu nauczyciela z przyczyn organizacyjnych?

Dyrektor kontra prawo

Choć do końca roku szkolnego 2020/2021 jeszcze daleko, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych już teraz muszą zmierzyć się z planami 
na nowy rok szkolny i przygotowaniem arkusza organizacji. Może się zdarzyć, że w danej placówce zabraknie godzin dla wszystkich nauczycieli i trzeba 
będzie podjąć trudną decyzję o zwolnieniu. Jak to zrobić, żeby sąd pracy niczego nam nie zarzucił?

Zwolnienie nauczyciela w związku z brakiem godzin

Stosownie do art. 20 ustawy Karta Nauczyciela1, w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, dyrektor rozwiązuje z nim stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. 

Pozostawiono tu niewielkie pole manewru dla dyrektora, który zgodnie z tym przepisem zobowiązany jest zwolnić nauczyciela, dla którego nie ma godzin. Pracodawca staje przed wyborem: któremu z nich wręczyć wypowiedzenie?

Poniżej przedstawię i omówię podstawowe kryteria, które można wziąć pod uwagę przy doborze osób do zwolnienia. 

Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia 

Podkreślić należy, że ani ustawa Karta Nauczyciela, ani ustawa Prawo oświatowe2 nie określają katalogu kryteriów, którymi powinien się kierować dyrektor przy „typowaniu” nauczycieli do zwolnienia. Ustawodawca pozostawił tu dyrektorom bardzo dużo swobody. To dyrektor ma zdecydować kogo zwolni, a brzmienie obowiązujących przepisów jest na tyle rozmyte, że niewiele mu w tym pomogą. 

Obiektywnych wskazówek szukać można jedynie w orzecznictwie sądowym, ale pamiętać trzeba o tym, że wyroki te nie mają charakteru precedensowego i nie i nie sa powszechnie obowiązujące. 

Czy należy tworzyć listę kryteriów do zwolnienia nauczyciela?

Pewne jest to, że dyrektor nie może dowolnie wskazywać osób, którym ma być wręczone wypowiedzenie, gdyż z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy