Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

30 kwietnia 2018

NR 70 (Marzec 2016)

Jak i z kim nawiązywać współpracę w przedszkolu

324

Od czasu transformacji ustrojowej w Polsce przedszkola uległy ogromnym przeobrażeniom. Wcześniej pełniły głównie funkcję opiekuńczą i wychowawczą, stanowiąc przede wszystkim zastępstwo dla pracujących rodziców. Głównym oczekiwaniem rodzica było, aby przedszkole zapewniło miejsce dla dziecka. W rezultacie takiego myślenia zadaniem nauczyciela przedszkola było w szczególności zatroszczyć się, aby dziecko było czyste i nakarmione. Kompleksowa reforma oświatowa lat 90. XX w. nie objęła swym zasięgiem przedszkoli, ku ogromnej radości zarządzających wówczas nimi organów. Dopiero niż demograficzny drugiej połowy lat 90. wymusił na dyrektorach placówek przedszkolnych pierwsze rynkowe zachowania. Zrozumiano, że bogata oferta edukacyjna przedszkola zwiększa szansę na utrzymanie się na coraz bardziej wymagającym rynku. Dotąd dyrektor decydował, kogo przyjmie do przedszkola. Teraz rolę tę przejął rodzic.

Przedszkole w środowisku lokalnym

Przedszkole jako jeden z elementów środowiska lokalnego powinno być z nim dobrze zintegrowane. Jednym z przykładów takiej współpracy w ramach najbliższego środowiska jest współpraca z radnymi czy radami dzielnic w swojej 
okolicy. W wyniku takiego współdziałania rady dzielnic lub rady osiedlowe wspierają lokalne przedsięwzięcia przedszkoli,
a te ze swej strony otwierają się na mieszkańców najbliższego otoczenia. Jako przykład tak działającej współpracy można podać wspólne organizowanie festynów, współorganizowanie jasełek itp. Inne przykłady tak dobrej kooperacji to kiermasze książek szkolnych, ubrań i zabawek oraz wspólne organizowanie pomocy potrzebującym dzieciom.

Równie ważna w niektórych środowiskach jest współpraca z najbliższą parafią. Dzięki takiej współpracy na terenie kościoła odbywają się jasełka dla społeczności lokalnej, współorganizowane są festyny. Jest to inicjatywa szczególnie pożądana w sytuacji, kiedy warunki lokalowe przedszkola uniemożliwiają prowadzenie tak dużych imprez. Ponadto, dzięki wymianie informacji między parafią i przedszkolem, większą opieką mają szansę zostać otoczone rodziny w potrzebie.

W zależności od umiejscowienia placówki przedszkolnej możliwe jest nawiązywanie współpracy z lokalnymi zakładam

i świadczącymi konkretne usługi. Kształtowanie regionalnej tożsamości dzieci na Śląsku wspomagane jest poprzez współpracę z kopalniami. Dzieci zwiedzają dostępne pomieszczenia kopalni, żeby poznać specyfikę tego miejsca na własne oczy. Do przedszkola zapraszany jest górnik z okazji Dnia Górnika, żeby opowiedzieć o pracy pod ziemią. Organizowane są we współpracy z kopalnią barbórki w przedszkolach, a gdzieniegdzie orkiestry górnicze grają dla dzieci koncerty na żywo. Wiele regionów ma ściśle określoną historię i specyficzną działalność, którą można wykorzystać do  budowania poczucia tożsamości regionalnej.

Kolejną pożądaną formą inicjatywy lokalnej jest współpraca z okolicznymi klubami sportowymi. Dzięki takiemu współdziałaniu mają miejsce wspólne imprezy sportowe, w dzieciach budowane jest poczucie tożsamości lokalnej, tworzą się prozdrowotne postawy. W niektórych miejscowościach w wyniku takiej współpracy powstają sportowe kluby dziecięce jako kuźnie młodych talentów. Nabiera to szczególnego znaczenia w czasach, kiedy większość dzieci wolny czas spędza przed monitorem lub z tabletem w ręku.

Część przedszkoli angażuje się w przedsięwzięcia związane z troską o zwierzęta i decyduje się na udział w różnych projektach o charakterze lokalnym, mającym na celu wspomaganie lokalnych ośrodków. Przykładem jest projekt z Zabrza, polegający na współpracy schroniska dla zwierząt „Psitul mnie” z placówkami oświatowymi. Dzięki współpracy z Polskim Centrum Dogoterapii „Psia edukacja Forget me not” (patronat Śląskiego Kuratorium Oświaty) dzieci mogą nauczyć się właściwego stosunku do zwierząt i odpowiednich zachowań poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach, m.in. w ramach programu „Bezpieczny pies – bezpieczne dziecko”.

Certyfikat certyfikatowi nierówny

XXI wiek to czas rosnących wymagań i oczekiwań rodziców. W rezultacie przedszkola prześcigają się w liczbie zdobywanych certyfikatów, konkurując ze sobą na gruncie lokalnym. Jednym z celów zdobywania jak największej liczby certyfikatów jest chęć zaprezentowania się przed rodzicami jako placówka wysokiej jakości, otwarta na lokalne środowisko. Niezależnie od tego, najistotniejsze wydaje się to, co dzięki nim dobrego można robić z dziećmi i dla dzieci. A możliwości jest wiele.

Otrzymanie niektórych certyfikatów jest rezultatem podpisania zobowiązania do wykonania cyklu określonych czynności, opracowania zleconej dokumentacji i deklaracji. Zrealizowanie tematycznych zajęć stosownie do określonej procedury skutkuje otrzymaniem określonego certyfikatu. W ten sposób można zdobyć certyfikat „Kubusiowi przyjaciele natury” lub „Zdrowy ząbek”. Certyfikaty zawierające w nazwie „przyjaciele natury” zazwyczaj wiążą się z zajęciami o tematyce proekologicznej i przyrodniczej, pracami plastycznymi z tego zakresu, ekologicznymi wystawami dla rodziców czy wreszcie organizowaniem zbiórek w celu ochrony środowiska typu „zbieramy zużyte baterie” lub „zbieramy elektrośmieci”. Certyfikaty w rodzaju „zdrowy ząbek” związane są z prelekcjami dotyczącymi prawidłowego dbania o zęby, prezentacji właściwego mycia i promocji zdrowych postaw. Działania ze wszech miar pożądane. Jednak doświadczenia z niektórymi firmami skłaniają dyrektorów i nauczycieli do większej staranności w doborze partnerów do współpracy. Trzeba bowiem być świadomym zagrożenia, jakie niesie ze sobą nawiązanie współpracy z partnerem niesprawdzonym. Jedna z firm, prezentująca się jako finansowana przez renomowaną zagraniczną instytucję, oferowała kilkumiesięczny projekt w formie zajęć, nauki właściwego mycia zębów, spotkań z rodzicami. Przedstawiciele tej firmy najpierw podczas pierwszej wizyty wymagali listy rodziców z adresami i numerami telefonów. Potem była prezentacja, rozdanie szczoteczek i koniec. Nauczycielki nie kryły rozczarowania. Po tym jedynym spotkaniu przedszkole otrzymało certyfikat. Jego realna wartość pozostaje wysoce dyskusyjna.

Doświadczenia z niektórymi firmami skłaniają dyrektorów i nauczycieli do większej staranności w doborze partnerów do współpracy.
Trzeba bowiem być świadomym zagrożenia, jakie niesie ze sobą nawiązanie współpracy z partnerem niesprawdzonym.

Inny rodzaj certyfikatów to certyfikaty przyznawane przez określoną firmę działającą na rynku oświatowym od lat. Schemat współpracy jest w zasadzie podobny: nauczyciele się szkolą, podejmują się realizacji określonych przedsięwzięć stosownie do zaleconych procedur, opracowują wymagane dokumenty. W rezultacie wykonanych zadań przedszkole otrzymuje certyfikat, a czasami tabliczkę na ścianę z nadanym tytułem. Znanymi przykładami takich działań są certyfikaty i tytuł „Partnerskie Przedszkole” i „Optymistyczne Przedszkole”. Jak to zwykle bywa, opinie nauczycieli i dyrektorów na temat działania w ramach tych programów są podzielone. Niektórzy chwalą sobie współpracę i realizację zadań w ramach projektu, widząc w nich szansę...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy