Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 listopada 2020

NR 115 (Listopad 2020)

Awans nauczycielski w sesji zimowej
Podstawa prawna

0 1008

Kwestie realizacji stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela uregulowane są w rozdziale 3A Karty Nauczyciela1 oraz w rozporządzeniu dotyczącym awansu zawodowego2. Regulacje „awansowe” zawarte w tych dwóch aktach prawnych to lektura obowiązkowa dla każdego nauczyciela realizującego staż.

Ważne terminy

Co do zasady, w większości przypadków procedury awansowe w danym roku kalendarzowym kończą się 31 sierpnia. Bywają jednak sytuacje, kiedy nauczyciel nie był w stanie zakończyć stażu w pierwotnym, przewidywanym 
terminie. 

Przypomnijmy, że każdy staż musi być uwieńczony sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego, który nauczyciel przedkłada dyrektorowi przedszkola w terminie 7 dni od zakończenia stażu. Opiekun stażu, również w terminie 7 dni od dnia zakończenia przez nauczyciela stażu, przedstawia dyrektorowi projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Obowiązkowo sporządzana jest w formie pisemnej, a jej niezbędne elementy to uzasadnienie oraz pouczenie dotyczące trybu odwołania. Trzeba pamiętać o tym, że organem właściwym do wniesienia odwołania w przypadku wszystkich awansów jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Termin jest sztywny i wynosi 14 dni od dnia doręczenia oceny. Właściwy kurator oświaty ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania nauczyciela. Co ważne, ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagog...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy