Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

11 grudnia 2018

NR 97 (Grudzień 2018)

Wzrost płac nauczycieli

0 509

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o kolejne 5%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione m.in. skutki pięcioprocentowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej od 1 stycznia 2019 r. kwota bazowa dla nauczycieli będzie wynosić 3045,21 zł. Podniesienie kwoty bazowej skutkuje z kolei wzrostem średniego wynagrodzenia nauczycieli. Od 1 stycznia 2019 r. średnie wynagrodzenie stażysty będzie więc wynosić 3045 zł (100% kwoty bazowej), nauczyciela kontraktowego – 3380 zł (111%), nauczyciela mianowanego – 4385 zł (144%), a nauczyciela dyplomowanego – 5603 zł (184%). Oznacza to, że w porównaniu do kwot obowiązujących od kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenie stażysty wzrośnie o 145 zł, nauczyciela kontraktowego – o 161 zł, mianowanego – o 209 zł, a dyplomowanego – o 267 zł. Dokładne kwoty dla poszczególnych stopni awansu i poziomu wykształcenia nie są jeszcze znane. 
Wzrost płac nauczycieli nie jest znaczący, jeśli weźmie się pod uwagę inflację. Warto mieć też na uwadze fakt, że inne zawody w sferze budżetowej mają obiecane podwyżki na większym poziomie, chociaż założono wzrost funduszu płac w budżetówce średnio o 2,3%, a nauczyciele mają dostać 5% (czyli o 2,7% wyżej niż średni wzrost). 
Porównując wynagrodzenia nauczycieli w stosunku do innych pracowników sfery budżetowej, można powiedzieć, że są one na porównywalnym poziomie. Z tegorocznego sprawozdania szefa służby cywilnej wynika, że najniższą pensję w 2017 r. pobierał inspektor ochrony środowiska – 1588 zł netto, kontroler weterynaryjny – 1680 zł, inspektor ochrony zabytków 1808 zł, a kontroler transportu drogowego 1990 zł. Jak to się ma do tegorocznych uposażeń zasadniczych netto nauczycieli? 

POLECAMY

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli netto w 2018 r.

Porównując np. wynagrodzenie inspektora ochrony środowiska pracującego w urzędzie gminnym (tab. 1), przy założeniu, że osoba ta ma tytuł licencjata i nie odbyła jeszcze żadnego stażu w zatrudnieniu, oraz nauczyciela stażysty z licencjatem i przygotowaniem pedagogicznym, możemy stwierdzić, że wynagrodzenie zasadnicze netto różni się tylko o 40 zł: 1588 zł do 1548 zł – i to na korzyść urzędnika. Pamiętać należy, że podano tu kwoty uposażenia zasadniczego dla samorządowców z 2017 r., a dla nauczycieli z 2018 r. Być może stawki te się wyrównały i wolno przyjąć, że są na podobnym poziomie. Pracownicy należący do sfery budżetowej, w tym nauczyciele, oprócz pensji zasadniczej otrzymują inne obligatoryjne dodatki, m.in. dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatki specjalistyczne dla nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Zatem wynagrodzenie nauczycieli może być o kilka lub kilkanaście procent wyższe.

Tab. 1. Tabela wynagrodzeń w 2018 r. (kwoty netto są podane w przybliżeniu z uwagi na możliwe zróżnicowanie w składce wypadkowej, w tym przypadku przyjęto stawkę 0,83%)
Poziom wykształcenia/stopień awansu magister z przygotowaniem pedagogicznym magister bez przygotowania pedagogicznego lub licencjat z przygotowaniem pedagogicznym licencjat lub inżynier bez przygotowania pedagogicznego, lub ukończenie kolegium nauczycielskiego, lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
brutto netto brutto netto brutto netto
nauczyciel stażysta 2417 ok. 1751 2127 ok. 1548 1877 ok. 1374
nauczyciel kontraktowy 2487 ok. 1799 2180 ok. 1586 1923 ok. 1406
nauczyciel mianowany 2824 ok. 2035 2461 ok. 1781 2160 ok. 1571
nauczyciel dyplomowany 3317 ok. 2378 2889 ok. 2080 2525 ok. 1826

Planowany wzrost płacy nauczycieli w 2019 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie podało jeszcze tabeli wynagrodzeń na 2019 r. Biorąc jednak pod uwagę wzrost tegoroczny, można się spodziewać, że wzrost stawek będzie na podobnym poziomie (tab. 2).

Tab. 2. Prawdopodobne wysokości stawek uposażenia zasadniczego nauczycieli w 2019 r. z uwzględnieniem kwoty wzrostu w 2018 r. (planowany wzrost 5%, czyli o taki sam procent jak w 2018 r.)
Poziom wykształcenia/ 
stopień 
awansu
magister z przygotowaniem pedagogicznym magister bez przygotowania pedagogicznego lub licencjat z przygotowaniem pedagogicznym licencjat lub inżynier bez przygotowania pedagogicznego, lub ukończenie kolegium nauczycielskiego, lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
brutto kwota wzrostu 2018/
przypuszczalna stawka brutto 2019
brutto kwota wzrostu 2018/
przypuszczalna stawka brutto 2019
brutto kwota wzrostu 2018/
przypuszczalna stawka brutto 2019
nauczyciel stażysta 2417 123
2540
2127 108
2235
1877 95
1927
nauczyciel kontraktowy 2487 126
2613
2180 111
2291
1923 98
2021
nauczyciel mianowany 2824 143
2967
2461 125
2586
2160 110
2270
nauczyciel dyplomowany 3317 168
3485
2889  147
3036
2525 128
2653

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli w stosunku do wzrostu płacy minimalnej

Zgodnie z przyjętą przez rząd regulacją od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2250 zł, a minimalna stawka 14,70 zł za godzinę pracy. Zatem płaca minimalna wzrosła o 150 zł. Biorąc pod uwagę wzrost ubiegłoroczny, gdzie płaca minimalna wzrosła o 100 zł, różnice między wzrostem płac nauczycieli i wzrostem płacy minimalnej nie były tak duże, jakie prawdopodobnie będą w 2019 r. W 2018 r. stawka wzrostu płac nauczycieli objęła w zasadzie wszystkich – oprócz nauczycieli z najniższym wykształceniem (stażysty i kontraktowego). W 2018 r. różnica ta wynosiła od 8 do 68 zł, natomiast przyjmując prawdopodobne kwoty wzrostu w 2019 r. dla nauczycieli w stosunku do wzrostu płacy minimalnej, to o mniej więcej taką samą kwotę wzrośnie tylko płaca nauczyciela dyplomowanego, który uzyskał najwyższy poziom wykształcenia. Pozostali nauczyciele nie osiągną kwoty wzrostu, o jaką wzrośnie płaca minimalna w 2019 r., czyli 150 zł. Zastrzegam jednak, że są to przypuszczenia, a nie ostateczne ustalenia, ponieważ cały czas czekamy na tabelę wynagrodzeń nauczycieli, którą ma podać MEN. Biorąc jednak pod uwagę założenia przyjęte do wyliczeń stawek, można uznać k...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy