Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sprawozdanie finansowe przedszkola za rok 2017

Artykuły z czasopisma | 9 lutego 2018 | NR 87
0 1094

Najważniejszym sprawozdaniem przedszkola jako samorządowej jednostki budżetowej jest roczne sprawozdanie finansowe przedstawiające jego sytuację finansową, finansowe wyniki działalności i przepływy pieniężne. Rzetelne i przejrzyste określenie sytuacji finansowej oraz majątkowej przedszkola należy do obowiązków nie tylko głównej księgowej, ale także dyrektora. Sprawozdanie za rok 2017 musi być sporządzone przez każde publiczne przedszkole do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego, tj. dnia zakończenia roku kalendarzowego, czyli najpóźniej do 31 marca 2018 r

 

POLECAMY

Ostatni kwartał 2017 r. to okres, w którym rozpoczynają się prace przygotowujące do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych konieczne jest przeprowadzenie następujących czynności:

 1. ustalenie sald końcowych aktywów i pasywów;
 2. porównanie sald z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzenie niezbędnych korekt;
 3. sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, zestawień obrotów i sald kont analitycznych oraz dokonanie uzgodnień.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przebiega w trzech etapach. Etap pierwszy to prace przygotowawcze do  sporządzenia sprawozdania finansowego, drugi – sporządzenie sprawozdania finansowego oraz trzeci to prace kończące rok obrotowy.

Prace przygotowujące do sporządzenia sprawozdania  finansowego obejmują:

 1. przeprowadzenie inwentaryzacji majątku; 
 2. dokonanie wyceny składników majątku;
 3. naliczenie umorzenia amortyzacji środków trwałych;
 4. dokonanie odpisów aktualizujących należności;
 5. ustalenie wyniku finansowego;
 6. inne czynności kontrolne ksiąg rachunkowych.

 

Inwentaryzacja majątku

Najistotniejszym celem inwentaryzacji, wynikającym  m.in. z treści ustawy o rachunkowości1, jest ustalenie stanu  faktycznego oraz doprowadzenie danych ewidencji do stanów znajdujących się w naturze, a tym samym zapewnienia realności wynikających z nich informacji ekonomicznych zestawianych w sprawozdaniu fi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy