Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

13 lutego 2018

NR 86 (Listopad 2017)

Planowanie budżetu publicznego przedszkola na rok 2018

0 1280

Sporządzenie planu finansowego przedszkola (planu finansowego jednostki budżetowej) należy do podstawowych obowiązków dyrektora publicznego przedszkola jako kierownika samorządowej jednostki budżetowej. Planowanie wydatków związanych z realizacją konkretnych zadań, które wynikają ze statutowych obowiązków każdego przedszkola, wiąże się z podejmowaniem określonych czynności w ściśle wskazanych terminach oraz stosowaniem w praktyce obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki finansowej przedszkola.

 

POLECAMY

Opracowanie projektu planu finansowego przedszkola

Przygotowanie planu finansowego przedszkola poprzedzone jest sporządzeniem projektu tego planu. Projekt planu finansowego, a także plan finansowy należy sporządzić na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych1 w tym zakresie oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych2.

Informacja do opracowania projektu planu finansowego zawierająca dane w zakresie dochodów i wydatków budżetowych jest przekazywana dyrektorowi przedszkola przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w gminach: wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Na podstawie otrzymanych informacji dyrektor opracowuje projekt planu finansowego, w szczególności: działy, rozdziały, paragrafy, czyli podziałki klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych3.

 

Zasięganie opinii rady pedagogicznej, rady przedszkola i rady rodziców

Dyrektor zatwierdza projekt planu finansowego przedszkola, zapewniając zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej. Przekazuje go zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy