Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

25 lutego 2018

NR 80 (Marzec 2017)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Ile urlopu należy się psychologowi zatrudnionemu w przedszkolu na 0,5/26. Przepracował on okres od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. Czy urlop naliczyć łącznie za 3 miesiące, czy w rozbiciu na rok 2016  (2 miesiące) i 2017 (1 miesiąc)?

W przedszkolu prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego psycholog nabył prawo do urlopu w wymiarze 8 godzin: 0,5/26 × 2/12 × ×35 dni = 0,11 dnia za okres pracy listopad – grudzień 2016 r. i 0,5/26 × 1/12 × 35 = 0,05 dnia za pracę w styczniu 2017 r., czyli w zaokrągleniu w górę łącznie 1 dzień × 8 godzin (art. 154 § 2, art. 1542 § 1, art. 1551  § 1 pkt 1, art. 1552a § 1, art. 1553 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm., art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta  Nauczyciela, Dz. U. z 2016 r., poz. 1379). W niesamorządowym przedszkolu, przy uprawnieniu do urlopu w wymiarze 26 godzin, psycholog również nabył prawo do 8 godzin urlopu: 0,5/26 × 2/12 × 26 dni = 0,08 dnia za okres pracy listopad – grudzień 2016 r. i 0,5/26 × 1/12 × 26 dni = 0,04 dnia za pracę w styczniu 2017 r., czyli w zaokrągleniu w górę 1 dzień × 8 godzin.

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na umowę o pracę od 21.11.2016 r. do 20.01.2017 r. należy się „trzynastka” za okres od 21.11.2016 r. do 31.12.2016 r.?  Czy nauczycielowi zatrudnionemu na umowę o pracę od 1.09.2015 r., który złożył podanie o rozwiązanie stosunku pracy 5.03.2016 r. należy się „trzynastka” za okres od 1.01.2016 r. do 5.03.2016 r.?

Żadnemu z nauczycieli nie należy się „trzynastka” za 2016 r. Pierwszy nauczyciel nie został zatrudniony zgodnie z organizacją pracy jednostki oświatowej, czyli od dnia 1 września 2016 r., co zwalniałoby go z obowiązku przepracowania 6 miesięcy, a drugi nauczyciel w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 5 marca 2016 r. nie przepracował okresu 6 miesięcy u tego samego pracodawcy (art. 2 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej, Dz. U. z 2016 r. poz. 2217).

Nauczyciel przebywał na L4 od 20.09.2015 r. do 31.01.2016 r. Następnie skorzystał z urlopu dla poratowania zdrowia od 1.02.2016 r. do 31.01.2017 r., a 25.01.2017 r. dostarczył orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy. Jednocześnie zaznaczył, że od 1.02.2017 r. ponownie pójdzie na L4. Moje pytania brzmią: Czy może korzystać ze zwolnienia lekarskiego związanego z tą samą chorobą co przed urlopem zdrowotnym? Czy jest to ciągłość zwolnienia sprzed urlopu zdrowotnego, czy liczy się od nowa? Czy można rozwiązać z pracownikiem w takim wypadku umowę (nauczyciel mianowany)?

Jeżeli po urlopie zdrowotnym nastąpi nawet krótka przerwa w chorobie, potwierdzona ostatecznym orzeczeniem lekarskim o zdolności do pracy, okres niezdolności do pracy liczy się od nowa i nie można zwolnić nauczyciela na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) ani odmówić jemu prawa skorzystania ze zwolnienia lekarskiego. Pracodawca może w terminie 7 dni od otrzymania orzeczenia lekarskiego o zdolności pracownika do pracy odwołać się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, wskazując na brak odzyskania zdrowia przez nauczyciela (i brak zdolności do pracy), który informował, że z powodu tej samej choroby będzie ponownie w krótkim czasie korzystał z kolejnego zwolnienia lekarskiego (§ 5 rozporządzenia  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 2067). Orzeczenie o niezdolności nauczyciela do pracy będzie uprawniało do jego zwolnienia (art. 23 ust. 1 pkt 3 KN). Ponadto po otrzymaniu nowego zwolnienia lekarskiego pracodawca może zwrócić się do ZUS o skontrolowanie jego zasadności (art. 68 ustawy  z dnia 25 czerwca 1999 r. o ś...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy