Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

27 lutego 2018

NR 75 (Październik 2016)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Nauczycielka pracuje na umowę na czas określony (zastępstwo za nauczycielkę przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia) do 28 października 2016 r., następnie mam zamiar zaproponować jej pracę w wymiarze 1/2 etatu tylko do końca czerwca 2017 r. Ma to związek z możliwą likwidacją oddziału przedszkolnego w roku następnym. Chcę uniknąć przejścia w umowę stałą. Czy jest to prawidłowe? Ta sama pani poinformowała mnie, że chciałaby rozpocząć postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego z 1 września 2016 r. W związku z powyższym, czy mam prawo odmówić jej rozpoczęcia stażu?

Potrzeby przedszkola związane z możliwą częściową likwidacją (o ile jest rzeczywiście prawdopodobna) uzasadniają zawarcie umowy o pracę na czas określony, zarówno w przedszkolu publicznym (art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.),  jak i w niepublicznym (art. 251 § 4 pkt 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Odmowa rozpoczęcia stażu mogłaby nastąpić jedynie w przypadku, gdy nauczycielka nie posiada wymaganych kwalifikacji, nie złoży wniosku o rozpoczęcie stażu do 14 września lub nie przepracowała co najmniej dwóch lat od uzyskania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego (art. 9b ust. 1 i art. 9c ust. 1 i 2 KN).

 

Nauczycielka przedszkola pracuje u nas drugi rok. Dostaje drugą umowę o pracę na czas określony. W ubiegłym roku składała zaświadczenie o niekaralności. Czy teraz, z racji podpisania drugiej umowy, musi je złożyć ponownie?

Każdy nauczyciel przed nawiązaniem nowego stosunku pracy ma obowiązek przedstawienia aktualnego (nowego) zaświadczenia o niekaralności, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, miejsce pracy, wymiar etatu oraz okoliczność, że poprzednio już pracował w tym samym przedszkolu (art. 10 ust. 5
pkt 3 i ust. 8a w zw. z art. 91b ust. 2b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.).

 

Nauczycielka zatrudniona w moim przedszkolu od 5 lipca przebywa na zwolnieniu lekarskim po skomplikowanej operacji i będzie je kontynuowała aż do końca roku kalendarzowego. Z kolei z dniem 1 stycznia 2017 r. będzie korzystała z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Chciałam się dowiedzieć, czy pracownica musi powrócić do pracy przed urlopem dla poratowania zdrowia (uzyskać zdolność od lekarza po zakończonym leczeniu)? Czy też może bezpośrednio przejść na urlop dla poratowania zdrowia z długotrwałego L4 (bez badań kontrolnych)?

W nowszym orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że skierowanie na badania kontrolne nie jest obowiązkowe, jeśli pracownik (także nauczyciel) bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim, które przekracza 30 dni, nie podejmuje pracy, tylko będzie korzystał z urlopu (art. 229 § 4 KP, wyrok SN z dnia 
9 marca 2011 r., II PK 240/10, OSNP 2012/9-10/113). Nauczycielce może więc zostać udzielony urlop dla poratowania zdrowia bez uprzednich badań kontrolnych, ponieważ zwolnienie wyniesie równo (nie przekroczy) 180 dni i następnie bezpośrednio od 1 stycznia 2017 r. rozpocznie urlop zdrowotny, a zgodnie 
z KN nie będzie obowiązkowe sprawdzenie odzyskania zdolności do pracy, ponieważ jej stosunek pracy będzie podlegał ochronie przed rozwiązaniem (art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 2 KN).

 

Czy w umowie o pracę, zarówno na czas określony, jak i nieokreślony, dla nauczyciela powinna być zawarta informacja o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia zgodnie z k.p.?

Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę może, ale nie musi, zostać zawarta w jej treści, ponieważ w aktualnym stanie prawnym każda umowa o pracę podlega wypowiedzeniu (art. 30 § 1 pkt 2 i art. 32 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Na podstawie art. 29 § 3 pracodawca ma natomiast obowiązek poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m.in. o obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, wynikającej z art. 36 §1 k.p., która jest taka sama w przypadku umowy terminowej oraz zawartej na czas nieokreślony.

 

Proszę o informację,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy